Arhiva aktuelnosti


POSJETA PREDSTAVNIKA DRŽAVNOG UNIVERZITETA U SJEVERNOJ KAROLINI - PRVI KORAK KA...

SEPTEMBARSKI ISPITNI ROKOVI – AKADEMSKA 2017/2018.GODINA

SEPTEMBARSKI ISPITNI ROKOVI – AKADEMSKA 2017/2018.GODINA

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS-II UPISNI ROK ZA UPIS U I I II CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKOJ...

REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA ODRŽANOG 11.07.2018. GODINE I OCJENE IZ PEDOLOGIJE (B...

REZULTATI POLAGANJA POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA STATSITIKA

OBAVIJEST - III CIKLUS STUDIJA

PREDSTAVLJANJE ERASMUS-LANDS PROJEKTA U PROSTORIJAMA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG...

2. BESTSDI LJETNA šKOLA ODRžANA U SPLITU

II UPISNI ROK

II UPISNI ROK

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA U I GODINU 2018/2019. ŠKOLSKE GODINE

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA U I GODINU 2018/2019. ŠKOLSKE GODINE

NEXT DESTINATION BALKAN: AGRITOURISM LANDSCAPE DEVELOPMENT – LANDS

3. STUDENTSKI KONGRES "HRANA ISHRANA ZDRAVLJE"
III STUDENT’S CONGRESS "F...

REZULTATI POLAGANJA ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA STATSITIKA

TERENSKA NASTAVA

ISPRAVKA U TEKSTU OBAVJEŠTENJA O TERMINU ODBRANE DOKTORSKE DISERTACIJE MR. ME...

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

SEPTEMBARSKI ISPITNI TERMIN - OPĆE STOČARSTVO

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 20...

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U I GODINU II CIKLUSA STUDIJA U 2018/2019. AKADEMSK...

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 20...

OBAVIJEST ZA STUDENTE - AGROTEHNIKA VOĆAKA

GLAVNA POSTIGNUĆA I REZULTATI ERASMUS MUNDUS PROGRAMA

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U I GODINU II CIKLUSA STUDIJA U 2018/2019. AKADEMSK...

PEDOLOGIJA SEMESTRALNI BODOVI

OBAVJEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DO...

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU ORGANIZUJE 10. CASE...

KONKURSI ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA I INTEGRIRANOG ST...

TERENSKA NASTAVA - STUDENTI MASTER STUDIJA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE I KONTROLA KV...

OBAVJEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA D...

TERENSKA NASTAVA – SVI SMJEROVI

RASPORED POLAGANJA ISPITA LJETNOG SEMESTRA 2017/2018. AKADEMSKE GODINE

10-TI CEFOOD KONGRES

TERENSKA NASTAVA U MESNOJ INDUSTRIJI OVAKO

OBAVJEŠTENJE ZA TEST 2 IZ PREDMETA PEDOLOGIJA

PROGRAMI CJELOŽIVOTNOG UČENJA (NECIKLIČNO OBRAZOVANJE)

GOSTUJUĆE PREDAVANJE PROF. DR. SC. JASMINKE IGRC BARČIĆ SA SVEUČILIŠTA U ZA...

KONKURS ZA IZBOR DEKANA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SAR...

TERENSKA NASTAVA - FLORISTIKA

OBAVIJEST ZA TERENSKE VJEŽBE IZ PEDOLOGIJE ZA STUDENTE BILJNE PROIZVODNJE

OBAVIJEST ZA STUDENTE MASTER STUDIJA FITOMEDICINA II I IV SEMESTRA I STUDENTE DO...

OBAVJEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI

ANKETA – ISPITIVANJE POTROŠAČKIH NAVIKA

IZMJENA I DOPUNA KONKURSA ZA IZBOR 150 ASISTENATA I STRUČNIH SARADNIKA NA UNIV...

TERENSKA NASTAVA – ZOOTEHNIKA

OSVRT STUDENATA NA REALIZOVANU TERENSKU NASTAVU U GRADAČCU I SREBRENIKU

OBAVJEŠTENJE O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERT...

OBAVJEŠTENJE O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTAC...

OBAVIJEST ZA STUDENTE

KONKURS ZA IZBOR 150 ASISTENATA I STRUČNIH SARADNIKA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU...

RAZVOJ SOFTVERSKE INDUSTRIJE JE VELIKA EKONOMSKA ŠANSA ZA BIH

OTVOREN PRVI MEĐUNARODNI SAJAM "ISPLORI 2018"

29TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC - EXPERT CONFERENCE OF AGRICULTURE AND FOOD INDUST...

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE (IV I VI SEMESTRA I CIKLUSA USMJERENJA VOĆARSTVO I V...

2018 GLOBAL FOOD SCIENCE STUDENT COMPETITION

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET, PARTNER PROJEKTA - PROIZVODNJOM LANA DO ODR...

1. MAJ – MEĐUNARODNI PRAZNIK RADA

„IZVJEŠTAJI KOMISIJA ZA IZBOR U ZVANJA“ IZVJEšTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE ...

TERENSKA NASTAVA – OPĆE STOČARSTVO

OBAVJEŠTAVAJU SE ZAPOSLENICI I STUDENTI FAKULTETA DA SE U PONEDJELJAK, 30.04.20...

TERENSKA NASTAVA - PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE


TRIBINA UNIVERZITETA U SARAJEVU „POLITIČKI, EKONOMSKI I KULTUROLOŠKI ASPEKTI...

OBAVIJEST ZA STUDENTE - NOVI SAD

OBAVIJEST ZA STUDENTE

RESEARCH

UPOSLENICI LABORATORIJE ZA MLJEKARSTVO SA PPF SARAJEVO U RADNOJ POSJETI NA INSTI...

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE - ZADNJI POZIV

DAN OTVORENIH VRATA FAKULTETA

DAN OTVORENIH VRATA UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE

NADOKNADA NASTAVE IZ MODULA AGROTEHNIKA VOĆAKA

NADOKNADA NASTAVE IZ MODULA AGROTEHNIKA VOĆAKA

NAUČNI SKUP „ RAZVOJ POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE BOSNE I HERCEGOVI...

OBAVIJEST ZA DEMONSTRATORSKE VJEŽBE IZ PREDMETA STATISTIKA

OBAVIJEST ZA DEMONSTRATORSKE VJEŽBE IZ PREDMETA STATISTIKA

ONLINE ANKETA ZA STUDENTE U VEZI S KORIŠTENJEM I USLUGAMA BUDUĆE UNIVERZITETSK...

UPIS OCJENA IZ PREDMETA EKSPERIMENTALNA STATISTIKA

IAESTE / STUDENTI, PRIJAVITE SE NA KONKURS ZA STICANJE STRUČNE PRAKSE

IAESTE / STUDENTI, PRIJAVITE SE NA KONKURS ZA STICANJE STRUČNE PRAKSE

LOCAL INDUSTRY DEVELOPMENT IN AGRICULTURAL REGIONS BY STRENGTHENING CAPACITY OF ...

OBAVJEŠTENJE POVODOM DANA NEZAVISNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

SRETAN 1. MART – DAN NEZAVISNOSTI BIH

PROGRAMI CJELOŽIVOTNOG UČENJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU (NECIKLIČNO OBRAZOVA...

TRIBINA UNIVERZITETA U SARAJEVU „NEZAVISNOST I PERSPEKTIVA BOSNE I HERCEGOVINE...

PROJEKT „PODRŠKA U DONOŠENJU ODLUKA ZA UKLJUČIVANJE I ŠIRENJE PRAKSI ODRŽ...

KALENDAR REALIZACIJE NASTAVE U AKADEMSKOJ 2017/ 2018 GODINI

INTERNI KONKURS ZA DODJELU SREDSTAVA FONDA ZA RAZVOJ UNIVERZITETA U SARAJEVU UPL...

INTERNI POZIV ZA UčEšćE U PROGRAMU TRAIN NA DRUGOM CIKLUSU U AKADEMSKOJ 2017/...

PROGRAMI CJELOŽIVOTNOG UČENJA «OBUKA TRAKTORISTA» (NECIKLIčNO OBRAZOVANJE)

TERENSKE VJEŽBE-STUDENTI ODSJEKA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

INVITATION TO INFO SESSION ON ERASMUS+ CAPACITY BUILDING IN THE FIELD OF HIGHER ...

BUGI, WESTERN BALKAN URBAN AGRICULTURE INITIATIVE

HUMANITY IN ACTION BIH JEDNOMJESEČNI LJETNI PROGRAM

UNIVERZITET U SARAJEVU PROMOVIRAO 93 DOKTORA NAUKA


DAN KARIJERE - 16.12.2017. GODINE U 11:00 SATI U PROSTORIJAMA POLJOPRIVREDNO-PRE...

OBAVJEŠTENJE O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERT...

VAŽNO OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE 1. GODINE I CIKLUSA STUDIJA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE BILJNE PROIZVODNJE

OKRUGLI STO "AUTORSKA PRAVA I INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO U E-OKRUŽENJU"

PARCIJALNI ISPIT IZ MATEMATIKE

SAJAM PRIVREDE, POLJOPRIVREDE, ZANATSTVA I ROBA ŠIROKE POTROŠNJE

9TH CASEE CONFERENCE

SPISAK STUDENATA KOJI UČESTVUJU NA SVEČANOJ PROMOCIJI DODJELE DIPLOMA DIPLOMAN...

SVEČANA PROMOCIJA I DODJELA DIPLOMA DIPLOMANTIMA I MAGISTRANTIMA UNIVERZITETA U...

OBAVJEŠTENJE INSTITUTA ZA POLJOPRIVREDNU TEHNIKU

OBAVJEŠTENJE - MATEMATIKA

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE šEST čLANOVA UPRAVNOG ODBORA UNIVERZITETA U ...

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE 1. GODINE I CIKLUSA STUDIJA

„SARAJEVO CAMPUS: THE POWER OF OPEN SPACE“

OBAVJEŠTENJE – XIV SIMPOZIJUM O ZAŠTITI BILJA U BIH

26. 10. 2017 GODINE PREDAVANJE NA TEMU: ZNACAJ PROIZVODNJE, UPOTREBA I AGROEKONO...

POZIV NA ZAVRŠNO PREDSTAVLJANJE REZULTATA RADIONICE „SARAJEVO UNIVERSITY CAMP...

POZIV NA OSMI SAJAM STIPENDIJA

KALENDAR REALIZACIJE NASTAVE U AKADEMSKOJ 2017/ 2018 GODINI

O B A V J E Š T E N J E O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI

O B A V J E Š T E NJ E O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI

II CIKLUS STUDIJA- RASPORED NASTAVE ZA ZIMSKI SEMESTAR 2017/2018

PREDAVANJE NA TEMU "UPOTREBA HORMONA U BILJNOJ PROIZVODNJI"

OBILJEŽENA EVROPSKA NOĆ ISTRAŽIVAČA U ŠEST GRADOVA BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJEŠTENJE

I CIKLUS STUDIJA- RASPORED NASTAVE ZA ZIMSKI SEMESTAR 2017/2018

OBAVJEŠTENJE – POČETAK NASTAVE U AKADEMSKOJ 2017/2018. GODINI

28. MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUS...

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE - MATEMATIKA, STATISTIKA I EKSPERIMENTALNA STATISTIKA

OBAVIJEST(FITOPATOLOGIJA)

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE MASTER STUDIJA - FITOMEDICINA I FLORISTIKA

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BIH RASPISALO KONKURS „PROGRAMI ZA PRIPREMU PRO...

REZULTATI POLAGANJA NAKON SEPTEMBARSKOG ISPITA IZ PREDMETA EKSPERIMENTALNA STATI...

REZULTATI POLAGANJA SEPTEMBARSKOG ISPITNOG ROKA IZ PREDMETA MATEMATIKA

OBAVJEŠTENJE ZA DRUGI SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK

10. KONFERENCIJA NAUČNIH RADOVA STUDENATA AGRONOMIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆE...

UNCCD / COP13 / ORDOS – KINA (06-16 SEPTEMBAR 2017)

O B A V J E Š T E NJ E O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTOR...

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U I GODINU II CIKLUSA STUDIJA U 2017/2018. AKADEMSK...

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS NA I CIKLUS STUDIJA AKADEMSKE 2017/2018. GODINE

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE 1. GODINE I CIKLUSA STUDIJA

TERMIN ISPITA IZ PREDMETA OPĆE STOČARSTVO

KOLOKVIJ IZ OSNOVA PEDOLOGIJE

NAKNADNI KONKURS (II UPISNI ROK) ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA ...

OBAVJEŠTENJE: KOLOKVIJ IZ OPĆE MIKROBIOLOGIJE

RASPORED POLAGANJA ISPITA ZIMSKOG I LJETNOG SEMESTRA ŠKOLSKE 2016./2017. GODINE...

KONAČNA RANG LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA U AKADEMSKOJ 2017/2018 GODINI NA POLJOP...

O B A V J E Š T E NJ E O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTOR...

II STUDENTSKI KONGRES „HRANA – ISHRANA - ZDRAVLJE“

UPIS OCJENA ZA STUDENTE KOJI SU POLOŽILI PEDOLOGIJU JE U PETAK 30.06.2017. GODI...

OBAVJEŠTENJE POVODOM NASTUPAJUĆEG VJERSKOG PRAZNIKA BAJRAMA

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET U I GODINU I CI...

KONKURS ZA STUDENTSKE ESEJE NA TEMU "REFORMA POLJOPRIVREDE U BIH"

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I CIKLUSA ODSJEKA TEHNOLOGIJA POLJOPRIVREDNIH I PREHRA...

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA – ZADACI - IZ PREDMETA FIZIČKA HEMIJA

OBAVJEŠTENJE ZA POPRAVNI IZ KOLOKVIJA IZ PREDMETA PEDOLOGIJA

2. KOLOKVIJ IZ PREDMETA STATISTIKA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE ODSJEKA BILJNA PROIZVODNJA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE 1. GODINE I CIKLUSA STUDIJA

RASPORED POLAGANJA ISPITA LJETNOG SEMESTRA ZA I I II CIKLUS STUDIJA AKADEMSKE 20...

PROGRAMI STIPENDIRANJA NJEMAčKE SLUžBE ZA AKADEMSKU RAZMJENU (DAAD)

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

TERENSKA NASTAVA IZ PEDOLOGIJE

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE 1. GODINE I CIKLUSA STUDIJA

OBAVIJEST O POLASKU NA TERENSKE VJEŽBE U GRADAČAC

KOLOKVIJ IZ PREDMETA "OPĆA MIKROBIOLOGIJA

OBAVIJEST ZA STUDENTE KOJI PUTUJU U NOVI SAD

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE 1. GODINE I CIKLUSA STUDIJA

DRUGI POZIV ZA UčEšćE NA KONFERENCIJI I DOSTAVLJANJE SAžETAKA /THE SECOND CA...

OBAVIJEST O POLASKU NA TERENSKE VJEŽBE U MOSTAR

ZAHVALNICA ZA DONIRANA NOVČANA SREDSTVA ZA OPREMANJE MIKROBIOLOŠKE LABORATORIJ...

CEITEC PHD PROGRAMME PROMOTION

OBAVJEŠTENJE POVODOM NASTUPAJUĆIH PRAZNIKA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI SLUŠAJU NASTAVU IZ PREDMETA TERMODINAMIKA SA TEH...

OBAVIJEST O TERMINU VJEŽBI IZ PREDMETA STATISTIKA

OBILJEŽENA 77. GODIŠNJICA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

OBAVIJEST ZA STUDENTE DRUGOG SEMESTRA ODSJEKA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI BILJNE PROIZVODNJE II SEMESTRA

II STUDENTSKI KONGRES „HRANA-ISHRANA-ZDRAVLJE“ KOJI NASTAVLJA SA RADOM I OVE...

NASTAVNO-NAUčNO VIJEćE POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA NA SVOJOJ 42. SJE...

RASPORED NASTAVE ZA LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2016/2017. GODINE

DANA 23.02.2017. GODINE JE NA POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENOM FAKULTETU UNIVERZITE...

DANA 21.02.2017. GODINE JE U DEKANATU POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IZME...

PRVI POZIV ZA UčEšćE NA KONFERENCIJI I DOSTAVLJANJE SAžETAKA / THE FIRST CAL...

RASPORED POLAGANJA ISPITA ZIMSKOG SEMESTRA 2016/2017 AKADEMSKE GODINE

KALENDAR NASTAVNIH AKTIVNOSTI U 2016/2017 AKADEMSKOJ GODINI

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA HUMANITY IN ACTION LJETNIM PROGRAM...

CASEE CONFERENCE!!!
THE 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE CASEE
CALL FOR A...

LJETNA ŠKOLA FOOD SCIENCE AND CULINARY ARTS TO MAXIMIZE FOOD QUALITY

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE MAĐARSKE U IME VLADE MAĐARSKE I U BLISKOJ SARADNJI ...

JAVNI POZIV ZA DODJELU STUDENTSKIH ZAJMOVA ZA AKADEMSKU 2016/2017. GODINU

SPECIJALISTIČKI STUDIJ POSLOVNO UPRAVLJANJE U AGROBIZNISU – MBA U ZAGREBU.