Arhiva aktuelnosti


KALENDAR REALIZACIJE NASTAVE U AKADEMSKOJ 2017/ 2018 GODINI

OBUKA ODGOVORNIH LICA ZA PROMET FITOFARMACEUTSKIH SREDSTAVA U BOSNI I HERCEGOVIN...

OBUKA ODGOVORNIH LICA ZA PROMET FITOFARMACEUTSKIH SREDSTAVA U BOSNI I HERCEGOVIN...

INTERNI KONKURS ZA DODJELU SREDSTAVA FONDA ZA RAZVOJ UNIVERZITETA U SARAJEVU UPL...

INTERNI POZIV ZA UčEšćE U PROGRAMU TRAIN NA DRUGOM CIKLUSU U AKADEMSKOJ 2017/...

PROGRAMI CJELOŽIVOTNOG UČENJA «OBUKA TRAKTORISTA» (NECIKLIčNO OBRAZOVANJE)

TERENSKE VJEŽBE-STUDENTI ODSJEKA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

INVITATION TO INFO SESSION ON ERASMUS+ CAPACITY BUILDING IN THE FIELD OF HIGHER ...

BUGI, WESTERN BALKAN URBAN AGRICULTURE INITIATIVE

HUMANITY IN ACTION BIH JEDNOMJESEČNI LJETNI PROGRAM

OBAVJEŠTENJE-GENEZA ZEMLJIŠTA I EKOSISTEM

OBUKA ODGOVORNIH LICA ZA PROMET FITOFARMACEUTSKIH SREDSTAVA U BOSNI I HERCEGOVIN...

UNIVERZITET U SARAJEVU PROMOVIRAO 93 DOKTORA NAUKA

OBAVJEŠTENJE-OSNOVI PEDOLOGIJE


DAN KARIJERE - 16.12.2017. GODINE U 11:00 SATI U PROSTORIJAMA POLJOPRIVREDNO-PRE...

OBAVJEŠTENJE O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERT...

VAŽNO OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE 1. GODINE I CIKLUSA STUDIJA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE BILJNE PROIZVODNJE

OKRUGLI STO "AUTORSKA PRAVA I INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO U E-OKRUŽENJU"

PARCIJALNI ISPIT IZ MATEMATIKE

SAJAM PRIVREDE, POLJOPRIVREDE, ZANATSTVA I ROBA ŠIROKE POTROŠNJE

9TH CASEE CONFERENCE

SPISAK STUDENATA KOJI UČESTVUJU NA SVEČANOJ PROMOCIJI DODJELE DIPLOMA DIPLOMAN...

SVEČANA PROMOCIJA I DODJELA DIPLOMA DIPLOMANTIMA I MAGISTRANTIMA UNIVERZITETA U...

OBAVJEŠTENJE INSTITUTA ZA POLJOPRIVREDNU TEHNIKU

OBAVJEŠTENJE - MATEMATIKA

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE šEST čLANOVA UPRAVNOG ODBORA UNIVERZITETA U ...

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE 1. GODINE I CIKLUSA STUDIJA

„SARAJEVO CAMPUS: THE POWER OF OPEN SPACE“

OBAVJEŠTENJE – XIV SIMPOZIJUM O ZAŠTITI BILJA U BIH

26. 10. 2017 GODINE PREDAVANJE NA TEMU: ZNACAJ PROIZVODNJE, UPOTREBA I AGROEKONO...

POZIV NA ZAVRŠNO PREDSTAVLJANJE REZULTATA RADIONICE „SARAJEVO UNIVERSITY CAMP...

POZIV NA OSMI SAJAM STIPENDIJA

KALENDAR REALIZACIJE NASTAVE U AKADEMSKOJ 2017/ 2018 GODINI

O B A V J E Š T E N J E O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI

O B A V J E Š T E NJ E O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI

II CIKLUS STUDIJA- RASPORED NASTAVE ZA ZIMSKI SEMESTAR 2017/2018

PREDAVANJE NA TEMU "UPOTREBA HORMONA U BILJNOJ PROIZVODNJI"

OBILJEŽENA EVROPSKA NOĆ ISTRAŽIVAČA U ŠEST GRADOVA BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJEŠTENJE

I CIKLUS STUDIJA- RASPORED NASTAVE ZA ZIMSKI SEMESTAR 2017/2018

OBAVJEŠTENJE – POČETAK NASTAVE U AKADEMSKOJ 2017/2018. GODINI

28. MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUS...

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE - MATEMATIKA, STATISTIKA I EKSPERIMENTALNA STATISTIKA

OBAVIJEST(FITOPATOLOGIJA)

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE MASTER STUDIJA - FITOMEDICINA I FLORISTIKA

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BIH RASPISALO KONKURS „PROGRAMI ZA PRIPREMU PRO...

REZULTATI POLAGANJA NAKON SEPTEMBARSKOG ISPITA IZ PREDMETA EKSPERIMENTALNA STATI...

REZULTATI POLAGANJA SEPTEMBARSKOG ISPITNOG ROKA IZ PREDMETA MATEMATIKA

OBAVJEŠTENJE ZA DRUGI SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK

10. KONFERENCIJA NAUČNIH RADOVA STUDENATA AGRONOMIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆE...

UNCCD / COP13 / ORDOS – KINA (06-16 SEPTEMBAR 2017)

O B A V J E Š T E NJ E O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTOR...

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U I GODINU II CIKLUSA STUDIJA U 2017/2018. AKADEMSK...

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS NA I CIKLUS STUDIJA AKADEMSKE 2017/2018. GODINE

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE 1. GODINE I CIKLUSA STUDIJA

TERMIN ISPITA IZ PREDMETA OPĆE STOČARSTVO

KOLOKVIJ IZ OSNOVA PEDOLOGIJE

NAKNADNI KONKURS (II UPISNI ROK) ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA ...

OBAVJEŠTENJE: KOLOKVIJ IZ OPĆE MIKROBIOLOGIJE

RASPORED POLAGANJA ISPITA ZIMSKOG I LJETNOG SEMESTRA ŠKOLSKE 2016./2017. GODINE...

KONAČNA RANG LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA U AKADEMSKOJ 2017/2018 GODINI NA POLJOP...

O B A V J E Š T E NJ E O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTOR...

II STUDENTSKI KONGRES „HRANA – ISHRANA - ZDRAVLJE“

UPIS OCJENA ZA STUDENTE KOJI SU POLOŽILI PEDOLOGIJU JE U PETAK 30.06.2017. GODI...

OBAVJEŠTENJE POVODOM NASTUPAJUĆEG VJERSKOG PRAZNIKA BAJRAMA

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET U I GODINU I CI...

KONKURS ZA STUDENTSKE ESEJE NA TEMU "REFORMA POLJOPRIVREDE U BIH"

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I CIKLUSA ODSJEKA TEHNOLOGIJA POLJOPRIVREDNIH I PREHRA...

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA – ZADACI - IZ PREDMETA FIZIČKA HEMIJA

OBAVJEŠTENJE ZA POPRAVNI IZ KOLOKVIJA IZ PREDMETA PEDOLOGIJA

2. KOLOKVIJ IZ PREDMETA STATISTIKA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE ODSJEKA BILJNA PROIZVODNJA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE 1. GODINE I CIKLUSA STUDIJA

RASPORED POLAGANJA ISPITA LJETNOG SEMESTRA ZA I I II CIKLUS STUDIJA AKADEMSKE 20...

PROGRAMI STIPENDIRANJA NJEMAčKE SLUžBE ZA AKADEMSKU RAZMJENU (DAAD)

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

TERENSKA NASTAVA IZ PEDOLOGIJE

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE 1. GODINE I CIKLUSA STUDIJA

OBAVIJEST O POLASKU NA TERENSKE VJEŽBE U GRADAČAC

KOLOKVIJ IZ PREDMETA "OPĆA MIKROBIOLOGIJA

OBAVIJEST ZA STUDENTE KOJI PUTUJU U NOVI SAD

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE 1. GODINE I CIKLUSA STUDIJA

DRUGI POZIV ZA UčEšćE NA KONFERENCIJI I DOSTAVLJANJE SAžETAKA /THE SECOND CA...

OBAVIJEST O POLASKU NA TERENSKE VJEŽBE U MOSTAR

ZAHVALNICA ZA DONIRANA NOVČANA SREDSTVA ZA OPREMANJE MIKROBIOLOŠKE LABORATORIJ...

CEITEC PHD PROGRAMME PROMOTION

OBAVJEŠTENJE POVODOM NASTUPAJUĆIH PRAZNIKA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI SLUŠAJU NASTAVU IZ PREDMETA TERMODINAMIKA SA TEH...

OBAVIJEST O TERMINU VJEŽBI IZ PREDMETA STATISTIKA

OBILJEŽENA 77. GODIŠNJICA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

OBAVIJEST ZA STUDENTE DRUGOG SEMESTRA ODSJEKA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI BILJNE PROIZVODNJE II SEMESTRA

II STUDENTSKI KONGRES „HRANA-ISHRANA-ZDRAVLJE“ KOJI NASTAVLJA SA RADOM I OVE...

NASTAVNO-NAUčNO VIJEćE POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA NA SVOJOJ 42. SJE...

RASPORED NASTAVE ZA LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2016/2017. GODINE

DANA 23.02.2017. GODINE JE NA POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENOM FAKULTETU UNIVERZITE...

DANA 21.02.2017. GODINE JE U DEKANATU POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IZME...

PRVI POZIV ZA UčEšćE NA KONFERENCIJI I DOSTAVLJANJE SAžETAKA / THE FIRST CAL...

RASPORED POLAGANJA ISPITA ZIMSKOG SEMESTRA 2016/2017 AKADEMSKE GODINE

KALENDAR NASTAVNIH AKTIVNOSTI U 2016/2017 AKADEMSKOJ GODINI

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA HUMANITY IN ACTION LJETNIM PROGRAM...

CASEE CONFERENCE!!!
THE 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE CASEE
CALL FOR A...

LJETNA ŠKOLA FOOD SCIENCE AND CULINARY ARTS TO MAXIMIZE FOOD QUALITY

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE MAĐARSKE U IME VLADE MAĐARSKE I U BLISKOJ SARADNJI ...

JAVNI POZIV ZA DODJELU STUDENTSKIH ZAJMOVA ZA AKADEMSKU 2016/2017. GODINU

SPECIJALISTIČKI STUDIJ POSLOVNO UPRAVLJANJE U AGROBIZNISU – MBA U ZAGREBU.