• DOBRODOŠLI NA WEB STRANICU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

Arhiva aktuelnosti


KOLOKOVIJ IZ PREDMETA PREHRAMBENA MIKROBIOLOGIJA I MIKROBIOLOGIJA NAMIRNICA

OBAVJEŠTENJE - MATEMATIKA, STATISTIKA, EKSPERIMENTALNA STATISTIKA

PRELEMINARNA RANG LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA U I GODINU I CIKLUSA AKADEMSKE 2019...

APSOLVENTSKI STAŽ

UPIS NA PRVU GODINU II CIKLUSA STUDIJA 2019/20 GODINE

UPIS NA VIŠE GODINE ZA I CIKLUS STUDIJA (II, III GODINA) 2019/20 GODINA

OBNOVA GODINE ZA STUDENTE I CIKLUS STUDIJA

OBNOVA GODINE NA MASTER STUDIJU

EVROPSKA NOĆ ISTRAŽIVAČA 2019

UPIS NA PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA 2019/20 GODINE

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE ODSJEKA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE (KOLOKVIJ IZ PREDMETA ...

O B A V J E Š T E NJ E O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSK...

O B A V J E Š T E NJ E O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSK...

OBAVJEŠTENJE O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE HIKMETA HODŽIĆA

KOLOKVIJ IZ MODULA PEDOLOGIJA

OBAVJEŠTENJE O O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISE...

ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKATA BESTSDI I NATRISK

ZAJEDNIČKA ZAVRŠNA KONFERENCIJA ERASMUS PROJEKATA BESTSDI I NATRISK

OBAVJEŠTENJE - DRUGI SEPTEMBARSKI ROK

OBAVIJEST O POKRETANJU OBUKE ZA CERTIFICIRANJE SAVJETODAVNE DJELATNOSTI

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI I I II CIKLUSA STUDIJA (MATEMATIKA, STATISTIKA I EKSP...

OBAVJEŠTENJE (KOLOKVIJ IZ PREDMETA PREHRAMBENA MIKROBIOLOGIJA I MIKROBIOLOGIJA ...

TERMINI POLAGANJA ISPITA (OPćA FITOPATOLOGIJA (DODIPLOMSKI), ZAšTITA BILJAKA (...

OBAVJEŠTENJE-SEPTEMBARSKI ROK KOLOKVIJA (OPćA MIKROBIOLOGIJA ZA STUDENTE ODSJE...

OBAVJEŠTENJE-SEPTEMBARSKI ROK KOLOKVIJA (OPćA MIKROBIOLOGIJA ZA STUDENTE ODSJE...

SEPTEMBARSKI ISPITNI ROKOVI U AKADEMSKOJ 2018/19 GODINI‐FIKSNI TERMINI

I I II CIKLUS STUDIJA 2018/2019. GODINA -ISPITNI ROKOVI ZA PREDMETE LJETNOG SEME...

OBAVJEŠTENJE (HEMIJA I I HEMIJA, HEMIJA II I HEMIJA HRANE, HEMIJA (BP + ZOO) I ...

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U I GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2019/20...

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U I GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2019/20...

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U I GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA NA UN...

NA POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENOM FAKULTETU UNSA ODRžANA DESETA CASEE KONFERENCI...

SEPTEMBARSKI ISPITNI TERMIN - OPĆE STOČARSTVO

REVIDIRANA - KONAČNA RANG LISTA PRIMLJENIH I UPISANIH KANDIDATA U I GODINU STUD...

KONAČNA RANG LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA ZA UPIS U I GODINU STUDIJA AKADEMSKE 20...

KONAČNA RANG LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA ZA UPIS U I GODINU STUDIJA AKADEMSKE 20...

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE (PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE)

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE UPISANE PO STUDIJSKOM PROGRAMU B2 (BOLONJA II)

OBAVJEŠTENJE-KOLOKVIJ IZ PREDMETA OPĆA MIKROBIOLOGIJA

OBAVJEŠTENJE - UPIS OCJENA

VAŽNO OBAVJEŠTENJE

VAŽNO OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE O REZULTATIMA I UPISNOG ROKA ZA AKADEMSKU 2019/2020 GODINU

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE ODSJEKA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE - KOLOKVIJ IZ PREDMETA...

INTERNI POZIV ZA UČEŠĆE U TREĆEM CIKLUSU TRAIN PROGRAMA U AKADEMSKOJ 2018/20...

VAŽNO OBAVJEŠTENJE - BILJNA PROIZVODNJA, II SEMESTAR

UNIVERZITET U SARAJEVU PROMOVIRAO 45 DOKTORA NAUKA I UMJETNOSTI

DEKAN FAKULTETA, PROF. DR. MUHAMED BRKA PRIMIO U POSJETU MINISTRA HARISA BAŠIĆ...

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE

O B A V J E Š T E NJ E O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSK...

POZIV AKADEMSKOM OSOBLJU UNIVERZITETA U SARAJEVU ZA PRIJAVU I UČEŠĆE U PROGRA...

TERENSKA NASTAVA IZ PREDMETA PČELARSTVO ZA STUDENTE BILJNE PROIZVODNJE I EKONOM...

OBAVJEŠTENJE - POPRAVNI KOLOKVIJ IZ PREDMETA HEMIJA II

O B A V J E Š T E NJ E O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSK...

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE ODSJEKA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE KOLOKVIJ IZ PREDMETA ...

PREMINUO AKADEMIK TAIB ŠARIĆ, PROFESOR EMERITUS UNIVERZITETA U SARAJEVU

TERENSKA NASTAVA U MESNOJ INDUSTRIJI ARGETA, DONJI HADŽIĆI, BIH

OBAVJEŠTENJE - KOLOKVIJ I TEST IZ PREDMETA "ISHRANA RIBA

ČESTITKA POVODOM NASTUPAJUĆEG RAMAZANSKOG BAJRAMA

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U AKADEMSKOJ 2019/2020.GODINI NA POLJOPRIVREDNO-PREHRA...

PROF. DR ENVER KARAHMET ODRŽAO PREDAVANJE NA TEMU: IMPLEMENTATION OF QUALITY ST...

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U AKADEMSKOJ 2019/2020.GODINI NA POLJOPRIVREDNO-PREHRA...

TERENSKA NASTAVA - PROSJETA TVORNICAMA „CORN FLIPS“, (MAJEVICA D.O.O) U SREB...

STUDETI POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU, SMJER BIL...

OBAVIJEST - PEDOLOGIJA

CASEE CONFERENCE 2019

TERENSKA NASTAVA IZ PREDMETA PEDOLOGIJA ZA STUDENTE BILJNE PROIZVODNJE I OPĆA P...

TRADICIONALNA POSJETA 86. MEĐUNARODNOM SAJMU POLJOPRIVREDE U NOVOM SADU

POZIV ZA AKADEMSKO NASTAVNO OSOBLJE

OBAVJEŠTENJE - KOLOKVIJ IZ PREDMETA MIKROBIOLOGIJA U BILJNOJ PROIZVODNJI I MIKR...

RASPORED POLAGANJA ISPITA LJETNOG SEMESTRA 2018/2019. AKADEMSKE GODINE

OBAVJEŠTENJE - KOLOKVIJ IZ PREDMETA OPĆA MIKROBIOLOGIJA

PITANJA ZA PRIPREMU TEORIJE IZ STATISTIKE - II DIO

OBAVIJEST - PONEDJELJAK 03.06.20019. GODINE NERADNI DAN

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE BILJNE PROIZVODNJE, MODUL PEDOLOGIJA

“ TEHNIKE EKOLOŠKE GRADNJE – ISKUSTVA TEHNIČKOG UNIVERZITETA U BEČU”/ ...

TERENSKA NASTAVA-PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

PRIPREMNA NASTAVA ZA KANDIDATE KOJI POLAŽU PRIJEMNI ISPIT NA FARMACEUTSKOM FAKU...

CMBEBIH 2019 - PROMOCIJA KNJIGE NANOFOOD AND INTERNET OF NANO THINGS

” GOOD PRACTICE IN URBAN LANDSCAPE AND URBAN AGRICULTURE”

OBAVJEŠTENJE - KOLOKVIJ IZ PREDMETA HEMIJA II

PREDAVANJE POD NAZIVOM : „GROWTH OF CRONOBACTER SAKAZAKII ON MINIMALLY PROCESS...

JAVNA PREZENTACIJA: „DIGITAL FARMING USING DRONES AND REMOTE SENSING“

MASTER CLASS BINODA CHAUDHARYJA, MILIJARDERA SA FORBESOVE LISTE, ZA STUDENTE UNI...

OBAVJEŠTENJE - NADOKNADA VJEŽBI IZ PREDMETA STATISTIKA

O B A V J E Š T E NJ E O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTOR...

O B A V J E Š T E NJ E O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTOR...

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE PRVE GODINE PRVOG CIKLUSA STUDIJA - STATISTIKA

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA I UPUTE ZA STUDENTE ZA PRVI PARCIJALNI ISPIT IZ PREDM...

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI DRUGE/TREĆE GODINE I CIKLUSA USMJERENJA VOĆARSTVO I...

ASOCIJACIJA STUDENATA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA ORGANIZUJE PREDAVANJ...

AKCIJA ČIŠĆENJA I UREĐENJA KAMPUSA UNIVERZITETA U SARAJEVU

SECOND CALL FOR PAPERS - 30TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC-EXPERT CONFERENCE OF AGRI...

„DAN/NOĆ OTVORENIH VRATA UNIVERZITETA U SARAJEVU“

POZIVAMO VAS DA PRISUSTVUJETE JAVNOM PREDAVANJU U ORGANIZACIJI POLJOPRIVREDNO-PR...

PROMOCIJA HRVATSKOG IZDANJA KNJIGE "NAJZDRAVIJE NAMIRNICE SVIJETA" AUTORA GEORGE...

STATISTIKA - PRIPREMNA PITANJA IZ TEORIJE

21.3.2019 POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET JE PROSLAVIO SVOJ 79TI ROĐENDAN

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE PRVE GODINE PRVOG CIKLUSA STUDIJA IZ PREDMETA STATISTI...

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I CIKLUSA STUDIJA BILJNA PROIZVODNJA

INTERNI KONKURS ZA DODJELU SREDSTAVA FONDA ZA RAZVOJ UNIVERZITETA U SARAJEVU UPL...

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE

OBAVJEŠTENJE - NASTAVA IZ PREDMETA OPĆA MIKROBIOLOGIJA

THE FIRST CALL FOR ABSTRACTS FOR JUBILEE 30TH SCIENTIFIC-EXPERTS CONFERENCE OF A...

BUDI STUDENT POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA JEDAN DAN

PLAĆENA STRUČNA PRAKSA ZA STUDENTE PPF-A

OBAVJEŠTENJE - STUDENTI ŠESTOG SEMESTRA ODJSEKA ZA BILJNU PROIZVODNJU I ODSJEK...

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE

OBAVJEŠTENJE - ANKETNI UPITNIK ZA STUDENTE

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE PRVOG CIKLUSA STUDIJA (STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIKA AG...

RASPORED ODRŽAVANJA VJEŽBI IZ OPĆE BIOHEMIJE ZA STUDENTE BILJNE PROIZVODNJE, ...

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE - NASTAVA IZ PREDMETA TROŠKOVI, KALKULACIJE I RAČUNO...

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE DRUGOG CIKLUSA STUDIJA - PREDMET OPĆA FITOPATOLOGIJA

IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U NAU...

RASPORED NASTAVE ZA LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2018/2019. GODINE I (PRVI) I II (D...

ČESTITKA POVODOM 1. MARTA - DANA NEZAVISNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJEŠTENJE - STUDENTI DIPLOMSKOG STUDIJA - TOKSIKOLOGIJA HRANE

OBAVJEŠTENJE - STUDENTI ODSJEKA :PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

RUKOVODSTVO VELEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU JE POSJETILO NAŠ FAKULTET 8.2.201...

OBAVJEŠETENJE ZA STUDENTE IV SEMESTRA STUDIJSKOG PROGRAMA RATARSTVO I POVRTLA...

DAROVI PRIRODE

TRADICONALNA HERCEGOVAČKA SUHA JARČETINA

OBAVIJEST O ZATVARANJU RAČUNA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITET...

DAROVI PRIRODE


BOSANSKI BRDSKI KONJ
PERSPEKTIVA TRADICIONALNOG...

OBAVJEŠTENJE - OBRADA I PRERADA DUHANA (EAI I PT)

OBAVJEŠTENJE - PREHRAMBENA BIOHEMIJA

OBAVJEŠTENJE - ZAVRŠNI ISPIT IZ PREDMETA PREHRAMBENA BIOHEMIJA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE - KOLOKVIJ (POPRAVNI)

OBAVIJEST

KOLOKVIJ IZ PREDMETA "POZNAVANJE I TEHNOLOGIJA HRANE ZA ŽIVOTINJE"

PONOVNI KONKURS ZA IZBOR ASISTENATA I STRUČNIH SARADNIKA NA UNIVERZITETU U SAR...

PROGRAMI CJELOŽIVOTNOG UČENJA (NECIKLIČNO OBRAZOVANJE)

STUDENTI POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENOG FAKULTETA SE OBUČAVAJU U PROIZVODNJI SIR...

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE

POPRAVNI KOLOKVIJ IZ PREDMETA HEMIJA I HEMIJA I

O B A V J E Š T E N J E

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE

OBAVIJEST

KOLOKVIJ IZ PRIPADAJUĆIH MODULA MIKROBIOLOGIJE

TERENSKA NASTAVA

ZELENA PANORAMA
FORENZIKA HRANE I PRIMJENA NANOTEHNOLOGIJE U POLJOPRIVREDI

INDIVIDUALNE I DRUŠTVENE POSLJEDICE NEIZVJESNOG GUBITKA – PODRŠKA FAKULTETIM...

RASPORED POLAGANJA ISPITA ZIMSKOG SEMESTRA 2018/2019. AKADEMSKE GODINE

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE - HEMIJA, HEMIJA I I HEMIJA HRANE

STUDENTI I CIKLUSA STUDIJA POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BANJOJ LUC...

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA HUMANITY IN ACTION LJETNIM PROGRAM...

OBAVJEŠTENJE (OSNOVI PEDOLOGIJE I GENEZA ZEMLJIŠTA)

RE-LIVE WASTE

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE ODSJEKA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE I EKONOMIKE AGROINDUST...

RADOVI POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

POPRAVNI KOLOKVIJ IZ PREDMETA HEMIJA I HEMIJA I

UPUTE ZA STUDENTE VEZANO ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ PREDMETA EKSPERIMENTALNA STATISTI...

UPUTE ZA STUDENTE VEZANO ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ PREDMETA MATEMATIKA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE II CIKLUSA STUDIJA IZ MODULA ANALIZA POSLOVANJA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE III SEMESTRA ZOOTEHNIKE

OBAVJEŠTENJE - KOLOKVIJ IZ PREHRAMBENE BIOHEMIJE

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE PRVE GODINE PRVOG CIKLUSA STUDIJA - KOLOKVIJ IZ PREDME...

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE PRVE GODINE PRVOG CIKLUSA STUDIJA - KOLOKVIJ IZ PREDME...

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE PRVE GODINE PRVOG CIKLUSA STUDIJA - KOLOKVIJ IZ PREDME...

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I I II CIKLUSA STUDIJA

SRETAN BOŽIĆ!

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE III SEMESTRA ZOOTEHNIKE

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE II CIKLUSA STUDIJA I GODINE IZ MODULA ISHRANA STANOVNI...

SVIM UPOSLENICIMA, STUDENTIMA I POSLOVNIM PARTNERIMA ŽELIMO SRETNU 2019. GODINU

RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PREDMETA OSNOVI PEDOLOGIJE (ZOOTEHNIKA I EKONOMIKA ...

RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PREDMETA GENEZA ZEMLJIŠTA I EKOSISTEM

SVIM STUDENTIMA, ZAPOSLENICIMA I SARADNICIMA KATOLIČKE VJEROISPOVIJESTI ŽELIMO...

UNIVERZITET U SARAJEVU JE U ČETVRTAK, 20.12.2018. GODINE PROMOVIRAO 54 DOKTORA ...

PROMOVIRANO PET DOKTORA NAUKA. ČESTITAMO!

MINISTRICA DILBEROVIĆ URUČILA NAGRADE NAJBOLJIM STUDENTIMA U FBIH

PREZENTACIJA ERASMUS+ PROJEKTA „WESTERN BALKANS URBAN AGRICULTURE INITIATIVE

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I CIKLUSA STUDIJA II GODINE IZ MODULA STANDARDIZACIJA ...

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE DRUGOG CIKLUSA STUDIJA - EKSPERIMENTALNA STATISTIKA

U ZAGREBU JE 14.12.2018 ODRŽANA DEKANSKA KONFERENCIJA NA KOJOJ SU UČESTVOVALI...

NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU, 15. DECEMBRA 2...

NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM FAKULTETU ODRŽANA PREZENTACIJA ERASMUS+ PROGRAMA...

AUSTRIAN DATABASE FOR SCHOLARSHIPS AND RESEARCH GRANTS

SUSRET SA NEREZIDENTNIM AMBASADOROM REPUBLIKE AZERBEJDŽANA U BOSNI I HERCEGOVIN...

DAN KARIJERA

DEKANA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU PROF. DR. M...

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI EKONOMIKE AGROINDUSTRIJE I ZOOTEHNIKE.

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE II CIKLUSA STUDIJA - ESKPERIMENTALNA STATISTIKA

SSTATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU

ODRŽANA SVEČANA PROMOCIJA I DODJELA DIPLOMA

ČESTITKA POVODOM 25. NOVEMBRA – DANA DRŽAVNOSTI BIH

NAJVEĆI I NAJPRESTIŽNIJI UNIVERZITET U BOSNI I HERCEGOVINI PROMOVIRAO 5246 DIP...

5. DECEMBAR – SVJETSKI DAN ZEMLJIŠTA

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI PRVOG CIKLUSA “BILJNA PROIZVODNJA” I “ZOOTEHNIK...

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI DRUGOG CIKLUSA “VOĆARSTVO”

OBAVJEšTENJE ZA STUDENTE I GODINE II CIKLUSA IZ MODULA "METODE NAUčNOG RADA"

SENAT UNIVERZITETA U SARAJEVU DONIO STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I CIKLUSA II GODINE BILJNE PROIZVODNJE SMJER VOĆARSTV...

SVEČANA PROMOCIJA I DODJELA DIPLOMA DIPLOMANTIMA I MAGISTRANTIMA UNIVERZITETA U...

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I CIKLUSA II GODINE EKONOMIKA AGROINDUSTRIJE , III GOD...

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE - EKSPERIMENTALNA STATISTIKA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I CIKLUSA STUDIJA II I III GODINE

TRENING "ISKUSTVA U PROCESU AKREDITACIJE STUDIJSKIH PROGRAMA"

PONOVNI KONKURS ZA IZBOR ASISTENATA I STRUČNIH SARADNIKA NA UNIVERZITETU U SARA...

NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU ODRŽANA JE RAD...

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET UNSA 60. ČLANICA SISTEMA COBISS.BH

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE - MR LEJLA BIBER

15. SIMPOZIJ O ZAŠTITI ZDRAVLJA BILJA U BOSNI I HERCEGOVINI

RE-LIVE WASTE

PRVI PARCIJALNI ISPIT IZ PREDMETA MATEMATIKA

RUKOVODSTVO FAKULTETA U POSJETI SREDNJOJ ŠKOLI POLJOPRIVREDE, PREHRANE, VETERIN...

GREEN ROOM SESSIONS INTERNATIONAL CONFERENCE (GEO ECO-ECO AGRO)

JAVNA LICITACIJA ZA PRODAJU SLUŽBENOG PUTNIČKOG MOTORNOG VOZOLA

DRUšTVO ZA ZAšTITU BILJA U BIH ORGANIZUJE XV SIMPOZIJUM O ZAšTITI BILJA U BIH...

NASLOV BH

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE II CIKLUSA STUDIJA - ODRŽIVO UPRAVLJANJE ZEMLJIŠTEM ...

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE II CIKLUSA STUDIJA - ODRŽIVO UPRAVLJANJE ZEMLJIŠTEM ...

UNIVERZITET U SARAJEVU MEĐU PRVIH 6,2% UNIVERZITETA NA SVJETSKOJ RANG-LISTI WEB...

OMBUDSMENKA DR. JASMINKA DŽUMHUR ODRŽALA SASTANAK SA DEKANOM POLJOPRIVREDNO-PR...

DELEGACIJA ČEŠKOG UNIVERZITETA ZA POLJOPRIVREDU, EKONOMIJU, ŠUMARSTVO I OKOLI...

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE

1ST CONFERENCE ON URBAN PLANNING AND REGIONAL DEVELOPMENT

DEVETI SAJAM STIPENDIJA

PRIJAVITE SE NA PROGRAM “POTICANJE DEMOKRATSKIH VRIJEDNOSTI I AKTIVNOG GRAĐAN...

OBAVJEŠTENJE ZA MASTER STUDENTE

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET, ČUVAR BH. TLA

“SYNTHETIC BIOLOGY: AN INTRODUCTION”

POSJETA DELEGACIJE SA TARBIAT MODARES UNIVERZITETA NAŠEM FAKULTETU

POSJETA DELEGACIJE SA UNIVERZITETA „HAXHI ZEKA“ IZ PEĆI

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE PRVOG SEMESTRA DRUGOG CIKLUSA STUDIJA

PREZENTACIJA „SYNTHETIC BIOLOGY: AN INTRODUCTION“

29. NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

PREDSTAVLJEN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST VISOKOG OBRAZOVANJA I NAUKE NA UNIV...

EVENT BY IGEM THESSALONIKI “SYNTHETIC BIOLOGY: AN INTRODUCTION”

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU VJEŽBI IZ PREDMETA MATEMATIKA

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE - MR DINKO BEćIRSPAHIć

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE - MR ALMIR TOROMAN

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET OSVOJIO PRVU NAGRADU SAJMA NAUKE I INOVACIJA...

SVEČANO OTVORENJE UREDA ZA PODRŠKU STUDENTIMA UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI I GODINE BILJNE PROIZVODNJE

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI I GODINE ZOOTEHNIKE

PPF ORGANIZATOR OKRUGLOG STOLA „ZEMLJIŠNI RESURSI FBIH – STANJE, IZAZOVI I ...

OPPORTUNITY FOR RESEARCHERS IN CERIC-ERIC: PROMOTION OPEN ACCESS PILOT

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE

SARAJEVO HALAL FAIR (SHF) 2018

GREEN ROOM SESSIONS 2018 INTERNATIONAL GEA (GEO ECO-ECO AGRO) CONFERENCE

OBAVJEŠTENJE - UPIS OCJENA IZ SVIH PREDMETA KOD PROF. DR. HAMIDA ČUSTOVIĆA I ...

OBAVJEŠTENJE - SOCIJALNI ROK IZ SVIH PREDMETA KOD PROF. DR. HAMIDA ČUSTOVIĆA ...

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS-II UPISNI ROK ZA UPIS U I I II CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKOJ...

PONOVNI KONKURS ZA IZBOR ASISTENATA I STRUČNIH SARADNIKA NA UNIVERZITETU U SARA...

RASPORED NASTAVE ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2018/2019. GODINE I (PRVI) I II (D...

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE PRVE GODINE-BRUCOŠE

2. BESTSDI LJETNA šKOLA ODRžANA U SPLITU

II UPISNI ROK

SEPTEMBARSKI ISPITNI ROKOVI – AKADEMSKA 2017/2018.GODINA

UPIS U PRVU GODINU MASTER STUDIJA

PRVI CIKLUS STUDIJA – UPIS U DRUGU, TREĆU GODINU

DRUGI CIKLUS STUDIJA – MASTER

OBAVIJEST - III CIKLUS STUDIJA

FEDERALNA MINISTRICA OBRAZOVANJA I NAUKE U POSJETI POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM F...

SVEČANO OTVORENA EVROPSKA KRIMINOLOŠKA KONFERENCIJA

OBNOVA GODINE (PRVI CIKLUS STUDIJA)

UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA - AKADEMSKA 2018/2019 GODINA

ESC CONFERENCE 2018 TO BE ORGANISED BY FKKSS SARAJEVO FROM 29 AUGUST TO 1 SEPTEM...

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE

POSJETA PREDSTAVNIKA DRŽAVNOG UNIVERZITETA U SJEVERNOJ KAROLINI - PRVI KORAK KA...

SEPTEMBARSKI ISPITNI ROKOVI – AKADEMSKA 2017/2018.GODINA


PREDSTAVLJANJE ERASMUS-LANDS PROJEKTA U PROSTORIJAMA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG...

NEXT DESTINATION BALKAN: AGRITOURISM LANDSCAPE DEVELOPMENT – LANDS

II UPISNI ROK

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA U I GODINU 2018/2019. ŠKOLSKE GODINE

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA U I GODINU 2018/2019. ŠKOLSKE GODINE

3. STUDENTSKI KONGRES "HRANA ISHRANA ZDRAVLJE"
III STUDENT’S CONGRESS "F...

OSVRT STUDENATA NA REALIZOVANU TERENSKU NASTAVU U GRADAČCU I SREBRENIKU

TERENSKA NASTAVA

OBAVIJEST ZA STUDENTE

OBAVJEŠTENJE O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTAC...

OBAVJEŠTENJE O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERT...

TERENSKA NASTAVA – ZOOTEHNIKA

OBAVJEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U I GODINU II CIKLUSA STUDIJA U 2018/2019. AKADEMSK...

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 20...

TERENSKA NASTAVA - FLORISTIKA

TERENSKA NASTAVA U MESNOJ INDUSTRIJI OVAKO

TERENSKA NASTAVA – SVI SMJEROVI

TERENSKA NASTAVA - STUDENTI MASTER STUDIJA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE I KONTROLA KV...

OBAVJEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DO...

ISPRAVKA U TEKSTU OBAVJEŠTENJA O TERMINU ODBRANE DOKTORSKE DISERTACIJE MR. ME...

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

SEPTEMBARSKI ISPITNI TERMIN - OPĆE STOČARSTVO

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 20...

OBAVIJEST ZA STUDENTE - AGROTEHNIKA VOĆAKA

PEDOLOGIJA SEMESTRALNI BODOVI

OBAVJEŠTENJE ZA TEST 2 IZ PREDMETA PEDOLOGIJA

KONKURS ZA IZBOR 150 ASISTENATA I STRUČNIH SARADNIKA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU...

GLAVNA POSTIGNUĆA I REZULTATI ERASMUS MUNDUS PROGRAMA

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U I GODINU II CIKLUSA STUDIJA U 2018/2019. AKADEMSK...

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU ORGANIZUJE 10. CASE...

RASPORED POLAGANJA ISPITA LJETNOG SEMESTRA 2017/2018. AKADEMSKE GODINE

KONKURSI ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA I INTEGRIRANOG ST...

KONKURS ZA IZBOR DEKANA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SAR...

OBAVJEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA D...

10-TI CEFOOD KONGRES

GOSTUJUĆE PREDAVANJE PROF. DR. SC. JASMINKE IGRC BARČIĆ SA SVEUČILIŠTA U ZA...

OBAVIJEST ZA STUDENTE MASTER STUDIJA FITOMEDICINA II I IV SEMESTRA I STUDENTE DO...

OBAVIJEST ZA TERENSKE VJEŽBE IZ PEDOLOGIJE ZA STUDENTE BILJNE PROIZVODNJE

IZMJENA I DOPUNA KONKURSA ZA IZBOR 150 ASISTENATA I STRUČNIH SARADNIKA NA UNIV...

ANKETA – ISPITIVANJE POTROŠAČKIH NAVIKA

29TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC - EXPERT CONFERENCE OF AGRICULTURE AND FOOD INDUST...

RAZVOJ SOFTVERSKE INDUSTRIJE JE VELIKA EKONOMSKA ŠANSA ZA BIH

OTVOREN PRVI MEĐUNARODNI SAJAM "ISPLORI 2018"

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE (IV I VI SEMESTRA I CIKLUSA USMJERENJA VOĆARSTVO I V...

2018 GLOBAL FOOD SCIENCE STUDENT COMPETITION

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET, PARTNER PROJEKTA - PROIZVODNJOM LANA DO ODR...

1. MAJ – MEĐUNARODNI PRAZNIK RADA

TERENSKA NASTAVA – OPĆE STOČARSTVO

„IZVJEŠTAJI KOMISIJA ZA IZBOR U ZVANJA“ IZVJEšTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE ...

OBAVJEŠTAVAJU SE ZAPOSLENICI I STUDENTI FAKULTETA DA SE U PONEDJELJAK, 30.04.20...

TRIBINA UNIVERZITETA U SARAJEVU „POLITIČKI, EKONOMSKI I KULTUROLOŠKI ASPEKTI...

TERENSKA NASTAVA - PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

OBAVIJEST ZA STUDENTE - NOVI SAD

OBAVIJEST ZA STUDENTE

RESEARCH

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE - ZADNJI POZIV

UPOSLENICI LABORATORIJE ZA MLJEKARSTVO SA PPF SARAJEVO U RADNOJ POSJETI NA INSTI...

DAN OTVORENIH VRATA UNIVERZITETA U SARAJEVU

DAN OTVORENIH VRATA FAKULTETA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE

NADOKNADA NASTAVE IZ MODULA AGROTEHNIKA VOĆAKA

NADOKNADA NASTAVE IZ MODULA AGROTEHNIKA VOĆAKA

NAUČNI SKUP „ RAZVOJ POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE BOSNE I HERCEGOVI...

ONLINE ANKETA ZA STUDENTE U VEZI S KORIŠTENJEM I USLUGAMA BUDUĆE UNIVERZITETSK...

OBAVIJEST ZA DEMONSTRATORSKE VJEŽBE IZ PREDMETA STATISTIKA

OBAVIJEST ZA DEMONSTRATORSKE VJEŽBE IZ PREDMETA STATISTIKA

UPIS OCJENA IZ PREDMETA EKSPERIMENTALNA STATISTIKA

IAESTE / STUDENTI, PRIJAVITE SE NA KONKURS ZA STICANJE STRUČNE PRAKSE

IAESTE / STUDENTI, PRIJAVITE SE NA KONKURS ZA STICANJE STRUČNE PRAKSE

LOCAL INDUSTRY DEVELOPMENT IN AGRICULTURAL REGIONS BY STRENGTHENING CAPACITY OF ...

SRETAN 1. MART – DAN NEZAVISNOSTI BIH

OBAVJEŠTENJE POVODOM DANA NEZAVISNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

PROGRAMI CJELOŽIVOTNOG UČENJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU (NECIKLIČNO OBRAZOVA...

TRIBINA UNIVERZITETA U SARAJEVU „NEZAVISNOST I PERSPEKTIVA BOSNE I HERCEGOVINE...

PROJEKT „PODRŠKA U DONOŠENJU ODLUKA ZA UKLJUČIVANJE I ŠIRENJE PRAKSI ODRŽ...

KALENDAR REALIZACIJE NASTAVE U AKADEMSKOJ 2017/ 2018 GODINI

INTERNI POZIV ZA UčEšćE U PROGRAMU TRAIN NA DRUGOM CIKLUSU U AKADEMSKOJ 2017/...

INTERNI KONKURS ZA DODJELU SREDSTAVA FONDA ZA RAZVOJ UNIVERZITETA U SARAJEVU UPL...

PROGRAMI CJELOŽIVOTNOG UČENJA «OBUKA TRAKTORISTA» (NECIKLIčNO OBRAZOVANJE)

TERENSKE VJEŽBE-STUDENTI ODSJEKA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

JAVNI POZIV ZA DODJELU STUDENTSKIH ZAJMOVA ZA AKADEMSKU 2016/2017. GODINU

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE MAĐARSKE U IME VLADE MAĐARSKE I U BLISKOJ SARADNJI ...

LJETNA ŠKOLA FOOD SCIENCE AND CULINARY ARTS TO MAXIMIZE FOOD QUALITY

CASEE CONFERENCE!!!
THE 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE CASEE
CALL FOR A...

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA HUMANITY IN ACTION LJETNIM PROGRAM...

KALENDAR NASTAVNIH AKTIVNOSTI U 2016/2017 AKADEMSKOJ GODINI

RASPORED POLAGANJA ISPITA ZIMSKOG SEMESTRA 2016/2017 AKADEMSKE GODINE

PRVI POZIV ZA UčEšćE NA KONFERENCIJI I DOSTAVLJANJE SAžETAKA / THE FIRST CAL...

DANA 21.02.2017. GODINE JE U DEKANATU POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IZME...

DANA 23.02.2017. GODINE JE NA POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENOM FAKULTETU UNIVERZITE...

RASPORED NASTAVE ZA LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2016/2017. GODINE

NASTAVNO-NAUčNO VIJEćE POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA NA SVOJOJ 42. SJE...

II STUDENTSKI KONGRES „HRANA-ISHRANA-ZDRAVLJE“ KOJI NASTAVLJA SA RADOM I OVE...

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI BILJNE PROIZVODNJE II SEMESTRA

OBAVIJEST ZA STUDENTE DRUGOG SEMESTRA ODSJEKA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

OBILJEŽENA 77. GODIŠNJICA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

OBAVIJEST O TERMINU VJEŽBI IZ PREDMETA STATISTIKA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI SLUŠAJU NASTAVU IZ PREDMETA TERMODINAMIKA SA TEH...

OBAVJEŠTENJE POVODOM NASTUPAJUĆIH PRAZNIKA

CEITEC PHD PROGRAMME PROMOTION

ZAHVALNICA ZA DONIRANA NOVČANA SREDSTVA ZA OPREMANJE MIKROBIOLOŠKE LABORATORIJ...

OBAVIJEST O POLASKU NA TERENSKE VJEŽBE U MOSTAR

DRUGI POZIV ZA UčEšćE NA KONFERENCIJI I DOSTAVLJANJE SAžETAKA /THE SECOND CA...

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE 1. GODINE I CIKLUSA STUDIJA

OBAVIJEST ZA STUDENTE KOJI PUTUJU U NOVI SAD

KOLOKVIJ IZ PREDMETA "OPĆA MIKROBIOLOGIJA

OBAVIJEST O POLASKU NA TERENSKE VJEŽBE U GRADAČAC

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE 1. GODINE I CIKLUSA STUDIJA

TERENSKA NASTAVA IZ PEDOLOGIJE

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

PROGRAMI STIPENDIRANJA NJEMAčKE SLUžBE ZA AKADEMSKU RAZMJENU (DAAD)

RASPORED POLAGANJA ISPITA LJETNOG SEMESTRA ZA I I II CIKLUS STUDIJA AKADEMSKE 20...

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE 1. GODINE I CIKLUSA STUDIJA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE ODSJEKA BILJNA PROIZVODNJA

2. KOLOKVIJ IZ PREDMETA STATISTIKA

OBAVJEŠTENJE ZA POPRAVNI IZ KOLOKVIJA IZ PREDMETA PEDOLOGIJA

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA – ZADACI - IZ PREDMETA FIZIČKA HEMIJA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I CIKLUSA ODSJEKA TEHNOLOGIJA POLJOPRIVREDNIH I PREHRA...

KONKURS ZA STUDENTSKE ESEJE NA TEMU "REFORMA POLJOPRIVREDE U BIH"

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET U I GODINU I CI...

OBAVJEŠTENJE POVODOM NASTUPAJUĆEG VJERSKOG PRAZNIKA BAJRAMA

UPIS OCJENA ZA STUDENTE KOJI SU POLOŽILI PEDOLOGIJU JE U PETAK 30.06.2017. GODI...

II STUDENTSKI KONGRES „HRANA – ISHRANA - ZDRAVLJE“

O B A V J E Š T E NJ E O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTOR...

KONAČNA RANG LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA U AKADEMSKOJ 2017/2018 GODINI NA POLJOP...

RASPORED POLAGANJA ISPITA ZIMSKOG I LJETNOG SEMESTRA ŠKOLSKE 2016./2017. GODINE...

OBAVJEŠTENJE: KOLOKVIJ IZ OPĆE MIKROBIOLOGIJE

NAKNADNI KONKURS (II UPISNI ROK) ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA ...

KOLOKVIJ IZ OSNOVA PEDOLOGIJE

TERMIN ISPITA IZ PREDMETA OPĆE STOČARSTVO

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE 1. GODINE I CIKLUSA STUDIJA

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS NA I CIKLUS STUDIJA AKADEMSKE 2017/2018. GODINE

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U I GODINU II CIKLUSA STUDIJA U 2017/2018. AKADEMSK...

O B A V J E Š T E NJ E O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTOR...

UNCCD / COP13 / ORDOS – KINA (06-16 SEPTEMBAR 2017)

10. KONFERENCIJA NAUČNIH RADOVA STUDENATA AGRONOMIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆE...

OBAVJEŠTENJE ZA DRUGI SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK

REZULTATI POLAGANJA SEPTEMBARSKOG ISPITNOG ROKA IZ PREDMETA MATEMATIKA

REZULTATI POLAGANJA NAKON SEPTEMBARSKOG ISPITA IZ PREDMETA EKSPERIMENTALNA STATI...

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BIH RASPISALO KONKURS „PROGRAMI ZA PRIPREMU PRO...

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE MASTER STUDIJA - FITOMEDICINA I FLORISTIKA

OBAVIJEST(FITOPATOLOGIJA)

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE - MATEMATIKA, STATISTIKA I EKSPERIMENTALNA STATISTIKA

28. MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUS...

OBAVJEŠTENJE – POČETAK NASTAVE U AKADEMSKOJ 2017/2018. GODINI

I CIKLUS STUDIJA- RASPORED NASTAVE ZA ZIMSKI SEMESTAR 2017/2018

OBAVJEŠTENJE

OBILJEŽENA EVROPSKA NOĆ ISTRAŽIVAČA U ŠEST GRADOVA BOSNE I HERCEGOVINE

PREDAVANJE NA TEMU "UPOTREBA HORMONA U BILJNOJ PROIZVODNJI"

II CIKLUS STUDIJA- RASPORED NASTAVE ZA ZIMSKI SEMESTAR 2017/2018

O B A V J E Š T E NJ E O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI

O B A V J E Š T E N J E O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI

KALENDAR REALIZACIJE NASTAVE U AKADEMSKOJ 2017/ 2018 GODINI

POZIV NA OSMI SAJAM STIPENDIJA

POZIV NA ZAVRŠNO PREDSTAVLJANJE REZULTATA RADIONICE „SARAJEVO UNIVERSITY CAMP...

26. 10. 2017 GODINE PREDAVANJE NA TEMU: ZNACAJ PROIZVODNJE, UPOTREBA I AGROEKONO...

OBAVJEŠTENJE – XIV SIMPOZIJUM O ZAŠTITI BILJA U BIH

„SARAJEVO CAMPUS: THE POWER OF OPEN SPACE“

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE 1. GODINE I CIKLUSA STUDIJA

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE šEST čLANOVA UPRAVNOG ODBORA UNIVERZITETA U ...

OBAVJEŠTENJE - MATEMATIKA

OBAVJEŠTENJE INSTITUTA ZA POLJOPRIVREDNU TEHNIKU

SVEČANA PROMOCIJA I DODJELA DIPLOMA DIPLOMANTIMA I MAGISTRANTIMA UNIVERZITETA U...

SPISAK STUDENATA KOJI UČESTVUJU NA SVEČANOJ PROMOCIJI DODJELE DIPLOMA DIPLOMAN...

9TH CASEE CONFERENCE

SAJAM PRIVREDE, POLJOPRIVREDE, ZANATSTVA I ROBA ŠIROKE POTROŠNJE

PARCIJALNI ISPIT IZ MATEMATIKE

OKRUGLI STO "AUTORSKA PRAVA I INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO U E-OKRUŽENJU"

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE BILJNE PROIZVODNJE

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE 1. GODINE I CIKLUSA STUDIJA

OBAVJEŠTENJE

VAŽNO OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

OBAVJEŠTENJE O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERT...

DAN KARIJERE - 16.12.2017. GODINE U 11:00 SATI U PROSTORIJAMA POLJOPRIVREDNO-PRE...


UNIVERZITET U SARAJEVU PROMOVIRAO 93 DOKTORA NAUKA

HUMANITY IN ACTION BIH JEDNOMJESEČNI LJETNI PROGRAM

BUGI, WESTERN BALKAN URBAN AGRICULTURE INITIATIVE

INVITATION TO INFO SESSION ON ERASMUS+ CAPACITY BUILDING IN THE FIELD OF HIGHER ...