• Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
  • Faculty of Agriculture and Food Sciences

Arhiva aktuelnosti


NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU ODRŽANA JE RAD...

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET UNSA 60. ČLANICA SISTEMA COBISS.BH

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE - MR LEJLA BIBER

15. SIMPOZIJ O ZAŠTITI ZDRAVLJA BILJA U BOSNI I HERCEGOVINI

RE-LIVE WASTE

PRVI PARCIJALNI ISPIT IZ PREDMETA MATEMATIKA

RUKOVODSTVO FAKULTETA U POSJETI SREDNJOJ ŠKOLI POLJOPRIVREDE, PREHRANE, VETERIN...

GREEN ROOM SESSIONS INTERNATIONAL CONFERENCE (GEO ECO-ECO AGRO)

JAVNA LICITACIJA ZA PRODAJU SLUŽBENOG PUTNIČKOG MOTORNOG VOZOLA

DRUšTVO ZA ZAšTITU BILJA U BIH ORGANIZUJE XV SIMPOZIJUM O ZAšTITI BILJA U BIH...

NASLOV BH

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE II CIKLUSA STUDIJA - ODRŽIVO UPRAVLJANJE ZEMLJIŠTEM ...

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE II CIKLUSA STUDIJA - ODRŽIVO UPRAVLJANJE ZEMLJIŠTEM ...

UNIVERZITET U SARAJEVU MEĐU PRVIH 6,2% UNIVERZITETA NA SVJETSKOJ RANG-LISTI WEB...

OMBUDSMENKA DR. JASMINKA DŽUMHUR ODRŽALA SASTANAK SA DEKANOM POLJOPRIVREDNO-PR...

DELEGACIJA ČEŠKOG UNIVERZITETA ZA POLJOPRIVREDU, EKONOMIJU, ŠUMARSTVO I OKOLI...

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE

1ST CONFERENCE ON URBAN PLANNING AND REGIONAL DEVELOPMENT

DEVETI SAJAM STIPENDIJA

PRIJAVITE SE NA PROGRAM “POTICANJE DEMOKRATSKIH VRIJEDNOSTI I AKTIVNOG GRAĐAN...

OBAVJEŠTENJE ZA MASTER STUDENTE

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET, ČUVAR BH. TLA

“SYNTHETIC BIOLOGY: AN INTRODUCTION”

POSJETA DELEGACIJE SA TARBIAT MODARES UNIVERZITETA NAŠEM FAKULTETU

POSJETA DELEGACIJE SA UNIVERZITETA „HAXHI ZEKA“ IZ PEĆI

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE PRVOG SEMESTRA DRUGOG CIKLUSA STUDIJA

PREZENTACIJA „SYNTHETIC BIOLOGY: AN INTRODUCTION“

29. NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

PREDSTAVLJEN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST VISOKOG OBRAZOVANJA I NAUKE NA UNIV...

EVENT BY IGEM THESSALONIKI “SYNTHETIC BIOLOGY: AN INTRODUCTION”

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU VJEŽBI IZ PREDMETA MATEMATIKA

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE - MR DINKO BEćIRSPAHIć

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE - MR ALMIR TOROMAN

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET OSVOJIO PRVU NAGRADU SAJMA NAUKE I INOVACIJA...

SVEČANO OTVORENJE UREDA ZA PODRŠKU STUDENTIMA UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI I GODINE BILJNE PROIZVODNJE

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI I GODINE ZOOTEHNIKE

PPF ORGANIZATOR OKRUGLOG STOLA „ZEMLJIŠNI RESURSI FBIH – STANJE, IZAZOVI I ...

OPPORTUNITY FOR RESEARCHERS IN CERIC-ERIC: PROMOTION OPEN ACCESS PILOT

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE

SARAJEVO HALAL FAIR (SHF) 2018

GREEN ROOM SESSIONS 2018 INTERNATIONAL GEA (GEO ECO-ECO AGRO) CONFERENCE

OBAVJEŠTENJE - UPIS OCJENA IZ SVIH PREDMETA KOD PROF. DR. HAMIDA ČUSTOVIĆA I ...

OBAVJEŠTENJE - SOCIJALNI ROK IZ SVIH PREDMETA KOD PROF. DR. HAMIDA ČUSTOVIĆA ...

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS-II UPISNI ROK ZA UPIS U I I II CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKOJ...

PONOVNI KONKURS ZA IZBOR ASISTENATA I STRUČNIH SARADNIKA NA UNIVERZITETU U SARA...

RASPORED NASTAVE ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2018/2019. GODINE I (PRVI) I II (D...

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE PRVE GODINE-BRUCOŠE

2. BESTSDI LJETNA šKOLA ODRžANA U SPLITU

II UPISNI ROK

SEPTEMBARSKI ISPITNI ROKOVI – AKADEMSKA 2017/2018.GODINA

UPIS U PRVU GODINU MASTER STUDIJA

PRVI CIKLUS STUDIJA – UPIS U DRUGU, TREĆU GODINU

DRUGI CIKLUS STUDIJA – MASTER

OBAVIJEST - III CIKLUS STUDIJA

FEDERALNA MINISTRICA OBRAZOVANJA I NAUKE U POSJETI POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM F...

SVEČANO OTVORENA EVROPSKA KRIMINOLOŠKA KONFERENCIJA

OBNOVA GODINE (PRVI CIKLUS STUDIJA)

UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA - AKADEMSKA 2018/2019 GODINA

ESC CONFERENCE 2018 TO BE ORGANISED BY FKKSS SARAJEVO FROM 29 AUGUST TO 1 SEPTEM...

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE

POSJETA PREDSTAVNIKA DRŽAVNOG UNIVERZITETA U SJEVERNOJ KAROLINI - PRVI KORAK KA...

SEPTEMBARSKI ISPITNI ROKOVI – AKADEMSKA 2017/2018.GODINA


PREDSTAVLJANJE ERASMUS-LANDS PROJEKTA U PROSTORIJAMA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG...

NEXT DESTINATION BALKAN: AGRITOURISM LANDSCAPE DEVELOPMENT – LANDS

II UPISNI ROK

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA U I GODINU 2018/2019. ŠKOLSKE GODINE

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA U I GODINU 2018/2019. ŠKOLSKE GODINE

3. STUDENTSKI KONGRES "HRANA ISHRANA ZDRAVLJE"
III STUDENT’S CONGRESS "F...

OSVRT STUDENATA NA REALIZOVANU TERENSKU NASTAVU U GRADAČCU I SREBRENIKU

TERENSKA NASTAVA

OBAVIJEST ZA STUDENTE

OBAVJEŠTENJE O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTAC...

OBAVJEŠTENJE O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERT...

TERENSKA NASTAVA – ZOOTEHNIKA

OBAVJEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U I GODINU II CIKLUSA STUDIJA U 2018/2019. AKADEMSK...

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 20...

TERENSKA NASTAVA - FLORISTIKA

TERENSKA NASTAVA U MESNOJ INDUSTRIJI OVAKO

TERENSKA NASTAVA – SVI SMJEROVI

TERENSKA NASTAVA - STUDENTI MASTER STUDIJA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE I KONTROLA KV...

OBAVJEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DO...

ISPRAVKA U TEKSTU OBAVJEŠTENJA O TERMINU ODBRANE DOKTORSKE DISERTACIJE MR. ME...

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

SEPTEMBARSKI ISPITNI TERMIN - OPĆE STOČARSTVO

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 20...

OBAVIJEST ZA STUDENTE - AGROTEHNIKA VOĆAKA

PEDOLOGIJA SEMESTRALNI BODOVI

OBAVJEŠTENJE ZA TEST 2 IZ PREDMETA PEDOLOGIJA

KONKURS ZA IZBOR 150 ASISTENATA I STRUČNIH SARADNIKA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU...

GLAVNA POSTIGNUĆA I REZULTATI ERASMUS MUNDUS PROGRAMA

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U I GODINU II CIKLUSA STUDIJA U 2018/2019. AKADEMSK...

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU ORGANIZUJE 10. CASE...

RASPORED POLAGANJA ISPITA LJETNOG SEMESTRA 2017/2018. AKADEMSKE GODINE

KONKURSI ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA I INTEGRIRANOG ST...

KONKURS ZA IZBOR DEKANA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SAR...

OBAVJEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA D...

10-TI CEFOOD KONGRES

PROGRAMI CJELOŽIVOTNOG UČENJA (NECIKLIČNO OBRAZOVANJE)

GOSTUJUĆE PREDAVANJE PROF. DR. SC. JASMINKE IGRC BARČIĆ SA SVEUČILIŠTA U ZA...

OBAVIJEST ZA STUDENTE MASTER STUDIJA FITOMEDICINA II I IV SEMESTRA I STUDENTE DO...

OBAVIJEST ZA TERENSKE VJEŽBE IZ PEDOLOGIJE ZA STUDENTE BILJNE PROIZVODNJE

IZMJENA I DOPUNA KONKURSA ZA IZBOR 150 ASISTENATA I STRUČNIH SARADNIKA NA UNIV...

ANKETA – ISPITIVANJE POTROŠAČKIH NAVIKA

29TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC - EXPERT CONFERENCE OF AGRICULTURE AND FOOD INDUST...

RAZVOJ SOFTVERSKE INDUSTRIJE JE VELIKA EKONOMSKA ŠANSA ZA BIH

OTVOREN PRVI MEĐUNARODNI SAJAM "ISPLORI 2018"

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE (IV I VI SEMESTRA I CIKLUSA USMJERENJA VOĆARSTVO I V...

2018 GLOBAL FOOD SCIENCE STUDENT COMPETITION

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET, PARTNER PROJEKTA - PROIZVODNJOM LANA DO ODR...

1. MAJ – MEĐUNARODNI PRAZNIK RADA

TERENSKA NASTAVA – OPĆE STOČARSTVO

„IZVJEŠTAJI KOMISIJA ZA IZBOR U ZVANJA“ IZVJEšTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE ...

OBAVJEŠTAVAJU SE ZAPOSLENICI I STUDENTI FAKULTETA DA SE U PONEDJELJAK, 30.04.20...

TRIBINA UNIVERZITETA U SARAJEVU „POLITIČKI, EKONOMSKI I KULTUROLOŠKI ASPEKTI...

TERENSKA NASTAVA - PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

OBAVIJEST ZA STUDENTE - NOVI SAD

OBAVIJEST ZA STUDENTE

RESEARCH

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE - ZADNJI POZIV

UPOSLENICI LABORATORIJE ZA MLJEKARSTVO SA PPF SARAJEVO U RADNOJ POSJETI NA INSTI...

DAN OTVORENIH VRATA UNIVERZITETA U SARAJEVU

DAN OTVORENIH VRATA FAKULTETA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE

NADOKNADA NASTAVE IZ MODULA AGROTEHNIKA VOĆAKA

NADOKNADA NASTAVE IZ MODULA AGROTEHNIKA VOĆAKA

NAUČNI SKUP „ RAZVOJ POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE BOSNE I HERCEGOVI...

ONLINE ANKETA ZA STUDENTE U VEZI S KORIŠTENJEM I USLUGAMA BUDUĆE UNIVERZITETSK...

OBAVIJEST ZA DEMONSTRATORSKE VJEŽBE IZ PREDMETA STATISTIKA

OBAVIJEST ZA DEMONSTRATORSKE VJEŽBE IZ PREDMETA STATISTIKA

UPIS OCJENA IZ PREDMETA EKSPERIMENTALNA STATISTIKA

IAESTE / STUDENTI, PRIJAVITE SE NA KONKURS ZA STICANJE STRUČNE PRAKSE

IAESTE / STUDENTI, PRIJAVITE SE NA KONKURS ZA STICANJE STRUČNE PRAKSE

LOCAL INDUSTRY DEVELOPMENT IN AGRICULTURAL REGIONS BY STRENGTHENING CAPACITY OF ...

SRETAN 1. MART – DAN NEZAVISNOSTI BIH

OBAVJEŠTENJE POVODOM DANA NEZAVISNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

PROGRAMI CJELOŽIVOTNOG UČENJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU (NECIKLIČNO OBRAZOVA...

TRIBINA UNIVERZITETA U SARAJEVU „NEZAVISNOST I PERSPEKTIVA BOSNE I HERCEGOVINE...

PROJEKT „PODRŠKA U DONOŠENJU ODLUKA ZA UKLJUČIVANJE I ŠIRENJE PRAKSI ODRŽ...

KALENDAR REALIZACIJE NASTAVE U AKADEMSKOJ 2017/ 2018 GODINI

INTERNI POZIV ZA UčEšćE U PROGRAMU TRAIN NA DRUGOM CIKLUSU U AKADEMSKOJ 2017/...

INTERNI KONKURS ZA DODJELU SREDSTAVA FONDA ZA RAZVOJ UNIVERZITETA U SARAJEVU UPL...

PROGRAMI CJELOŽIVOTNOG UČENJA «OBUKA TRAKTORISTA» (NECIKLIčNO OBRAZOVANJE)

TERENSKE VJEŽBE-STUDENTI ODSJEKA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

SPECIJALISTIČKI STUDIJ POSLOVNO UPRAVLJANJE U AGROBIZNISU – MBA U ZAGREBU.

JAVNI POZIV ZA DODJELU STUDENTSKIH ZAJMOVA ZA AKADEMSKU 2016/2017. GODINU

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE MAĐARSKE U IME VLADE MAĐARSKE I U BLISKOJ SARADNJI ...

LJETNA ŠKOLA FOOD SCIENCE AND CULINARY ARTS TO MAXIMIZE FOOD QUALITY

CASEE CONFERENCE!!!
THE 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE CASEE
CALL FOR A...

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA HUMANITY IN ACTION LJETNIM PROGRAM...

KALENDAR NASTAVNIH AKTIVNOSTI U 2016/2017 AKADEMSKOJ GODINI

RASPORED POLAGANJA ISPITA ZIMSKOG SEMESTRA 2016/2017 AKADEMSKE GODINE

PRVI POZIV ZA UčEšćE NA KONFERENCIJI I DOSTAVLJANJE SAžETAKA / THE FIRST CAL...

DANA 21.02.2017. GODINE JE U DEKANATU POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IZME...

DANA 23.02.2017. GODINE JE NA POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENOM FAKULTETU UNIVERZITE...

RASPORED NASTAVE ZA LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2016/2017. GODINE

NASTAVNO-NAUčNO VIJEćE POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA NA SVOJOJ 42. SJE...

II STUDENTSKI KONGRES „HRANA-ISHRANA-ZDRAVLJE“ KOJI NASTAVLJA SA RADOM I OVE...

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI BILJNE PROIZVODNJE II SEMESTRA

OBAVIJEST ZA STUDENTE DRUGOG SEMESTRA ODSJEKA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

OBILJEŽENA 77. GODIŠNJICA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

OBAVIJEST O TERMINU VJEŽBI IZ PREDMETA STATISTIKA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI SLUŠAJU NASTAVU IZ PREDMETA TERMODINAMIKA SA TEH...

OBAVJEŠTENJE POVODOM NASTUPAJUĆIH PRAZNIKA

CEITEC PHD PROGRAMME PROMOTION

ZAHVALNICA ZA DONIRANA NOVČANA SREDSTVA ZA OPREMANJE MIKROBIOLOŠKE LABORATORIJ...

OBAVIJEST O POLASKU NA TERENSKE VJEŽBE U MOSTAR

DRUGI POZIV ZA UčEšćE NA KONFERENCIJI I DOSTAVLJANJE SAžETAKA /THE SECOND CA...

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE 1. GODINE I CIKLUSA STUDIJA

OBAVIJEST ZA STUDENTE KOJI PUTUJU U NOVI SAD

KOLOKVIJ IZ PREDMETA "OPĆA MIKROBIOLOGIJA

OBAVIJEST O POLASKU NA TERENSKE VJEŽBE U GRADAČAC

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE 1. GODINE I CIKLUSA STUDIJA

TERENSKA NASTAVA IZ PEDOLOGIJE

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

PROGRAMI STIPENDIRANJA NJEMAčKE SLUžBE ZA AKADEMSKU RAZMJENU (DAAD)

RASPORED POLAGANJA ISPITA LJETNOG SEMESTRA ZA I I II CIKLUS STUDIJA AKADEMSKE 20...

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE 1. GODINE I CIKLUSA STUDIJA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE ODSJEKA BILJNA PROIZVODNJA

2. KOLOKVIJ IZ PREDMETA STATISTIKA

OBAVJEŠTENJE ZA POPRAVNI IZ KOLOKVIJA IZ PREDMETA PEDOLOGIJA

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA – ZADACI - IZ PREDMETA FIZIČKA HEMIJA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I CIKLUSA ODSJEKA TEHNOLOGIJA POLJOPRIVREDNIH I PREHRA...

KONKURS ZA STUDENTSKE ESEJE NA TEMU "REFORMA POLJOPRIVREDE U BIH"

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET U I GODINU I CI...

OBAVJEŠTENJE POVODOM NASTUPAJUĆEG VJERSKOG PRAZNIKA BAJRAMA

UPIS OCJENA ZA STUDENTE KOJI SU POLOŽILI PEDOLOGIJU JE U PETAK 30.06.2017. GODI...

II STUDENTSKI KONGRES „HRANA – ISHRANA - ZDRAVLJE“

O B A V J E Š T E NJ E O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTOR...

KONAČNA RANG LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA U AKADEMSKOJ 2017/2018 GODINI NA POLJOP...

RASPORED POLAGANJA ISPITA ZIMSKOG I LJETNOG SEMESTRA ŠKOLSKE 2016./2017. GODINE...

OBAVJEŠTENJE: KOLOKVIJ IZ OPĆE MIKROBIOLOGIJE

NAKNADNI KONKURS (II UPISNI ROK) ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA ...

KOLOKVIJ IZ OSNOVA PEDOLOGIJE

TERMIN ISPITA IZ PREDMETA OPĆE STOČARSTVO

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE 1. GODINE I CIKLUSA STUDIJA

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS NA I CIKLUS STUDIJA AKADEMSKE 2017/2018. GODINE

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U I GODINU II CIKLUSA STUDIJA U 2017/2018. AKADEMSK...

O B A V J E Š T E NJ E O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTOR...

UNCCD / COP13 / ORDOS – KINA (06-16 SEPTEMBAR 2017)

10. KONFERENCIJA NAUČNIH RADOVA STUDENATA AGRONOMIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆE...

OBAVJEŠTENJE ZA DRUGI SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK

REZULTATI POLAGANJA SEPTEMBARSKOG ISPITNOG ROKA IZ PREDMETA MATEMATIKA

REZULTATI POLAGANJA NAKON SEPTEMBARSKOG ISPITA IZ PREDMETA EKSPERIMENTALNA STATI...

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BIH RASPISALO KONKURS „PROGRAMI ZA PRIPREMU PRO...

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE MASTER STUDIJA - FITOMEDICINA I FLORISTIKA

OBAVIJEST(FITOPATOLOGIJA)

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE - MATEMATIKA, STATISTIKA I EKSPERIMENTALNA STATISTIKA

28. MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUS...

OBAVJEŠTENJE – POČETAK NASTAVE U AKADEMSKOJ 2017/2018. GODINI

I CIKLUS STUDIJA- RASPORED NASTAVE ZA ZIMSKI SEMESTAR 2017/2018

OBAVJEŠTENJE

OBILJEŽENA EVROPSKA NOĆ ISTRAŽIVAČA U ŠEST GRADOVA BOSNE I HERCEGOVINE

PREDAVANJE NA TEMU "UPOTREBA HORMONA U BILJNOJ PROIZVODNJI"

II CIKLUS STUDIJA- RASPORED NASTAVE ZA ZIMSKI SEMESTAR 2017/2018

O B A V J E Š T E NJ E O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI

O B A V J E Š T E N J E O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI

KALENDAR REALIZACIJE NASTAVE U AKADEMSKOJ 2017/ 2018 GODINI

POZIV NA OSMI SAJAM STIPENDIJA

POZIV NA ZAVRŠNO PREDSTAVLJANJE REZULTATA RADIONICE „SARAJEVO UNIVERSITY CAMP...

26. 10. 2017 GODINE PREDAVANJE NA TEMU: ZNACAJ PROIZVODNJE, UPOTREBA I AGROEKONO...

OBAVJEŠTENJE – XIV SIMPOZIJUM O ZAŠTITI BILJA U BIH

„SARAJEVO CAMPUS: THE POWER OF OPEN SPACE“

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE 1. GODINE I CIKLUSA STUDIJA

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE šEST čLANOVA UPRAVNOG ODBORA UNIVERZITETA U ...

OBAVJEŠTENJE - MATEMATIKA

OBAVJEŠTENJE INSTITUTA ZA POLJOPRIVREDNU TEHNIKU

SVEČANA PROMOCIJA I DODJELA DIPLOMA DIPLOMANTIMA I MAGISTRANTIMA UNIVERZITETA U...

SPISAK STUDENATA KOJI UČESTVUJU NA SVEČANOJ PROMOCIJI DODJELE DIPLOMA DIPLOMAN...

9TH CASEE CONFERENCE

SAJAM PRIVREDE, POLJOPRIVREDE, ZANATSTVA I ROBA ŠIROKE POTROŠNJE

PARCIJALNI ISPIT IZ MATEMATIKE

OKRUGLI STO "AUTORSKA PRAVA I INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO U E-OKRUŽENJU"

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE BILJNE PROIZVODNJE

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE 1. GODINE I CIKLUSA STUDIJA

OBAVJEŠTENJE

VAŽNO OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

OBAVJEŠTENJE O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERT...

DAN KARIJERE - 16.12.2017. GODINE U 11:00 SATI U PROSTORIJAMA POLJOPRIVREDNO-PRE...


UNIVERZITET U SARAJEVU PROMOVIRAO 93 DOKTORA NAUKA

HUMANITY IN ACTION BIH JEDNOMJESEČNI LJETNI PROGRAM

BUGI, WESTERN BALKAN URBAN AGRICULTURE INITIATIVE

INVITATION TO INFO SESSION ON ERASMUS+ CAPACITY BUILDING IN THE FIELD OF HIGHER ...