LOKALNO BRENDIRANJE – STRATEGIJA REVITALIZACIJE LOKALNIH ZAJEDNICA (ERIKO MORI, GLOBAL AGRICULTURA CROSSROAD, TERRAKOYA)

LOKALNO BRENDIRANJE – STRATEGIJA REVITALIZACIJE LOKALNIH ZAJEDNICA (ERIKO MORI, GLOBAL AGRICULTURA CROSSROAD, TERRAKOYA)

Ovaj događaj je implementiran uz saradnju ambasade Japana, kao nastavak saradnje na transferu znanja, iskustava i najboljih primjera iz prakse. Događaj je imao za cilj da učesnicima skupa ponudi iskustva i znanja projekta razvoja lokalnih zajednica u Japanu, te potakne aktere u sektoru na razmišljanje kako navedeno primjeniti u Bosni  i Hercegovini. U prezentaciji je ekspertica Eriko Mori, ponudila detaljan prikaz koraka koji su provedeni u procesu regionalnog brendiranja, a prvenstveno istakla:


značaj identifikacije lokalnih resursa (onih jedinstvenih za to područje/regiju/sredinu), te značaj učešća svih aktera u identifikaciji navedenih resursa;


razvoj resursa, sa naglaskom na neophodnost treninga i tehnoloških inovacija u procesu diferencijacije proizvoda/usluga;


provođenje aktivnosti koje uključuju promociju, marketing, a koje također uključuju treninge, aktivno učešće zajednice, komuniciranje sa zainteresirani strana, a sa ciljem podizanja svjesnosti o jedinstvenim vrijednostima proizvoda datog proizvoda/usluge;


Na skupu je u nekoliko navrata naglašeno da se lokalno brendiranje ne provodi samo radi revitalizacije lokalnih sredina (industrija) nego i da bi se potakla cjelokupna održivost. Pored toga, istaknuto je da svaka regija, zbog posjedovanja jedinstvenog seta znanja, vještina, vrijednosti, mora kreirati specifičan okvir za razvoj lokalnog brenda.


Za detaljan prikaz prezentacije sa ovog skupa, možete posjetiti sljedeći link. link.

Objavljeno: 25.03.2023