MEĐUNARODNI PROJEKTI


- Program razmjene studenata i nastavnika koji finansira Vijeće za visoko obrazovanje Republike Turske "Mevlana"

- Lista TEMPUS projekata u kojima je Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu bio koordinator/partner(od 1996. godine)NACIONALNI PROJEKTI