• Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
  • Faculty of Agriculture and Food Sciences

MEĐUNARODNI PROJEKTI


- Program razmjene studenata i nastavnika koji finansira Vijeće za visoko obrazovanje Republike Turske "Mevlana"NACIONALNI PROJEKTI


- Lista TEMPUS projekata u kojima je Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu bio koordinator/partner(od 1996. godine)