IZVJEŠTAJI KOMISIJA ZA IZBOR U ZVANJA


U skladu sa članom 108. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17)
Član 108. (Dostavljanje izvještaja komisije)

(1) Rukovodilac organizacione jedinice je obavezan izvještaj sa prijedlogom komisije za izbor u zvanja uvrstiti u dnevni red sjednice vijeća najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja izvještaja sa prijedlogom komisije.

(2) Rukovodilac organizacione jedinice je obavezan izvještaj komisije za izbor u zvanje sa prijedlogom komisije objaviti na internet stranici najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice vijeća na kojoj se glasa o prijedlogu komisije i to u dijelu koji se odnosi na ispunjavanje popisanih uslova za izbor u akademsko zvanje od strane prijavljenih kandidata.


IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U AKADEMSKO (NASTAVNO-NAUČNO) ZVANJE VANREDNI PROFESOR ZA  OBLAST/GRANU PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 26.04.2024
IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U AKADEMSKO (NASTAVNO-NAUČNO) ZVANJE REDOVNI PROFESOR ZA  OBLAST STOČARSTVO

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 25.03.2024
IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U AKADEMSKO (NASTAVNO-NAUČNO) ZVANJE VIŠI ASISTENT ZA  OBLAST PRIMIJENJENA HEMIJA I BIOHEMIJA U POLJOPRIVREDI I PREHRAMBENOJ TEHNOLOGIJI

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 22.03.2024
IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U AKADEMSKO (NASTAVNO-NAUČNO) ZVANJE VANREDNI PROFESOR ZA OBLAST/GRANU STANDARDIZACIJA I KONTROLA KVALITETA HRANE I PIĆA

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 29.01.2024
IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U AKADEMSKO (NASTAVNO-NAUČNO) ZVANJE VANREDNI PROFESOR ZA OBLAST/GRANU "PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE"

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 29.01.2024
IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U AKADEMSKO (NASTAVNO-NAUČNO) ZVANJE DOCENT NA OBLAST/GRANU VOĆARSTVO

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 25.01.2024
IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U AKADEMSKO (NASTAVNO-NAUČNO) ZVANJE VANREDNI PROFESOR ZA OBLAST/GRANU PEDOLOGIJA, AGROHEMIJA I MELIORACIJE

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 29.12.2023IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U AKADEMSKO (NASTAVNO-NAUČNO) ZVANJE:

1. VANRENI PROFESOR ZA UŽU NAUČNU OBLAST ISHRANA I FIZIOLOGIJA BILJAKA
Preuzmi izvještaj


2. VANREDNI PROFESOR ZA UŽU NAUČNU OBLAST PRIMIJENJENA MIKROBIOLOGIJA U POLJOPRIVREDI
Preuzmi izvještajObjavjeljeno 30.10.2023
IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U AKADEMSKO (NASTAVNO-NAUČNO) ZVANJE DOCENT ZA OBLAST PEDOLOGIJA, AGROHEMIJA I MELIORACIJE

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 23.06.2023
IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U AKADEMSKO (NASTAVNO-NAUČNO) ZVANJE VIŠI ASISTENT ZA UŽU NAUČNU OBLAST "AKVAKULTURA"

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 29.05.2023
IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U AKADEMSKO (NASTAVNO-NAUČNO) ZVANJE REDOVNI PROFESOR ZA OBLAST "STANDARDIZACIJA I KONTROLA KVALITETA PROIZVODA" - JEDAN IZVRŠILAC

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 25.04.2023
IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U AKADEMSKO (NASTAVNO-NAUČNO) ZVANJE VANREDNI PROFESOR ZA NAUČNU OBLAST "TEMELJNE NAUKE VETERINARSKE MEDICINE" - JEDAN IZVRŠILAC

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 25.04.2023
IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U AKADEMSKO (NASTAVNO-NAUČNO) ZVANJE REDOVNI PROFESOR ZA NAUČNU OBLAST "PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE" - DVA IZVRŠIOCA

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 31.10.2022
IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U AKADEMSKO (NASTAVNO-NAUČNO) ZVANJE VANREDNI PROFESOR ZA NAUČNU OBLAST "BILJNA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA"

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 29.04.2022
IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U AKADEMSKO (NASTAVNO-NAUČNO) ZVANJE VANREDNI PROFESOR ZA NAUČNU OBLAST "BILJNA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA"

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 29.04.2022
IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U AKADEMSKO (NASTAVNO-NAUČNO) ZVANJE VIŠI ASISTENT ZA OBLAST ZAŠTITA BILJA

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 01.04.2022
IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR NASTAVNIKA NA OBLAST STOČARSTVO"

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 28.03.2022IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U NASTAVNO  ZVANJE VANREDNI PROFESOR ZA OBLAST "EKONOMIKA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE"

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 25.02.2022
IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U NASTAVNO  ZVANJE VANREDNI PROFESOR ZA OBLAST "VOĆARSTVO"

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 25.02.2022
IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U NASTAVNO  ZVANJE REDOVNI PROFESOR ZA OBLAST "STOČARSTVO"

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 25.02.2022
IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U NASTAVNO  ZVANJE DOCENT ZA OBLAST "ZAŠTITA BILJA"

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 25.02.2022
IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U NASTAVNO  ZVANJE VANREDNI PROFESOR ZA OBLAST "BILJNA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA"

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 25.02.2022
IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U NASTAVNO  ZVANJE DOCENT ZA OBLAST "PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE"

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 25.02.2022
IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U NASTAVNO  ZVANJE VANREDNI PROFESOR ZA OBLAST "POLJOPRIVREDNA TEHNIKA"

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 25.02.2022
IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U NASTAVNO  ZVANJE REDOVNI PROFESOR ZA OBLAST "ISHRANA DOMAĆIH ŽIVOTINJA"

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 25.02.2022IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U NASTAVNO  ZVANJE REDOVNI PROFESOR NA PREDMETIMA "POZNAVANJE I KONTROLA SIROVINA ANIMALNOG PORIJEKLA" I "GENETSKI RESURSI DOMAĆIH ŽIVOTINJA I RIBA"

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 30.12.2021IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U NASTAVNO  ZVANJE DOCENT ZA OBLAST BIOHEMIJA U POLJOPRIVREDI I PREHRAMBENOJ TEHNOLOGIJI

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 13.09.2021


IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U AKADEMSKO NAUČNO-NASTAVNO ZVANJE REDOVNI PROFESOR ZA OBLAST „ISHRANA DOMAĆIH ŽIVOTINJA“

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 26.04.2021IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U AKADEMSKO NAUČNO-NASTAVNO ZVANJE DOCENT ZA OBLAST „ISHRANA DOMAĆIH ŽIVOTINJA“

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 26.04.2021IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U AKADEMSKO NAUČNO-NASTAVNO ZVANJE DOCENT (DVA IZVRŠIOCA) ZA OBLAST „EKONOMIKA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE“

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 26.04.2021IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U AKADEMSKO NAUČNO-NASTAVNO ZVANJE VANREDNI PROFESOR ZA OBLAST „BILJNA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA“

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 29.03.2021IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U AKADEMSKO NAUČNO-NASTAVNO ZVANJE DOCENT ZA OBLAST „ZAŠTITA BILJA“

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 29.01.2021IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U AKADEMSKO NAUČNO-NASTAVNO ZVANJE DOCENT ZA OBLAST „MAKROEKONOMIKA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE“

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 31.12.2020
IZVJEŠTAJ KOMISIJE O IZBORU U ZVANJE VANREDNI PROFESOR ZA OBLAST PEDOLOGIJA, AGROHEMIJA I MELIORACIJE

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 29.12.2020
IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U AKADEMSKO NAUČNO-NASTAVNO ZVANJE DOCENT ZA OBLAST „MAKROEKONOMIKA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE“

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 30.11.2020
IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U NAUČNO-NASTAVNO ZVANJE ASISTENT ZA OBLAST ZOOLOGIJA

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 26.10.2020
IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U NAUČNO-NASTAVNO ZVANJE ASISTENT ZA OBLAST MEHANIZACIJA U POLJOPRIVREDI

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 26.10.2020
IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U NAUČNO-NASTAVNO ZVANJE ASISTENT ZA OBLAST POVRTLARSTVO

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 26.10.2020
IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U NAUČNO-NASTAVNO ZVANJE DOCENT ZA OBLAST PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 26.10.2020
IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U NAUČNO-NASTAVNO ZVANJE ASISTENT ZA OBLAST GENETIKA I OPLEMENJIVANJE BILJAKA

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 26.10.2020
IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U NAUČNO-NASTAVNO ZVANJE ASISTENT NA OBLAST BOTANIKA

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 26.10.2020IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U NAUČNO-NASTAVNO ZVANJE VANREDNI PROFESOR ZA NAUČNU OBLAST PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE.

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 06.01.2020IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U NAUČNO-NASTAVNO ZVANJE DOCENT NA OBLASTI PEDOLOGIJA, AGROHEMIJA I MELIORACIJE.

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 29.11.2019IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U NAUČNO-NASTAVNO ZVANJE ASISTENT NA OBLASTI MIKROEKONOMIKA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE.

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 28.10.2019IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U AKADEMSKO (NAUČNO-NASTAVNO) ZVANJE: REDOVNI PROFESOR ZA OBLAST SPECIJALNE TEHNOLOGIJE

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 20.9.2019IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U AKADEMSKO (NAUČNO-NASTAVNO) ZVANJE VANREDNI PROFESOR ZA OBLAST PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 26.8.2019


PRIJEDLOG ZA IZBOR NASTAVNIKA ZA NAUĈNU OBLAST: „AKVAKULTURA” NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 24.6.2019
-->