• DOBRODOŠLI NA WEB STRANICU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA
REZULTATI ISPITA I TESTOVA 1 GODINA

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA OSNOVI PEDOLOGIJE


REZULTATI POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA MATEMATIKA -EKONOMIKA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE


REZULTATI POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA MATEMATIKA -ZOOTEHNIKA


REZULTATI POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA MATEMATIKA -BILJNA PROIZVODNJA


REZULTATI POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA MATEMATIKA -PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA RURALNA SOCIOLOGIJA


REZULTATI KOLOKVIJA (POPRAVNI) IZ PREDMETA OSNOVI PEDOLOGIJE


REZULTATI KOLOKVIJA (POPRAVNI) IZ PREDMETA GENEZA ZEMLJIŠTA I EKOSISTEM


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA GENETIKA - FEBRUARSKI ROK - 2019.


REZULTATI KOLOKVIJA IZ MIKROBIOLOGIJE U BILJNOJ PROIZVODNJI I ZOOTEHNICI


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 2 GODINA

SUMATIVNI REZULTATI - februar (Organska i integralna poljoprivredna proizvodnja)


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA PRINCIPI ISHRANE DOMAĆIH ŽIVOTINJA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA AMBALAŽA I PAKOVANJE PREHRAMBENIH PROIZVODA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA POZNAVANJE I TEHNOLOGIJA STOČNE HRANE


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA PEJSAŽNO OBLIKOVANJE


REZULTATI ZAVRŠNOG I INTEGRALNOG ISPITA IZ PREHRAMBENE BIOHEMIJE


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA SIRARSTVO


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA OBRADA I PRERADA DUHANA (FEBRUARSKI ROK)


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA POZNAVANJE I TEHNOLOGIJA HRANE ZA ŽIVOTINJE


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA TEHNOLOGIJA BEZALKOHOLNIH PIĆA


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 3 GODINA

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA TEHNOLOGIJA DJEČIJE HRANE - FEBRUARSKI ROK


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA NAVODNJAVANJE VOĆARSKO-VINOGRADARSKIH KULTURA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA TEHNOLOGIJA MLIJEKA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA TEHNOLOGIJA PROIZVODA OD MESA PERADI


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA KONZERVACIJA TLA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA TRŽIŠTE - FEBRUARSKI ROK


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA LJEKOVITO I ZAČINSKO BILJE


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA OSNOVI PEJSAŽNOG OBLIKOVANJA


REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA IZ MODULA TEHNOLOGIJA DJEČIJE HRANE


REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA IZ MODULA NAVODNJAVANJE VOĆARSKO-VINOGRADARSKIH KULTURA (BILJNA PROIZVODNJA)