RASPORED NASTAVE ZA LJETNI SEMESTAR 2017/2018 GODINE

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

ISPITNI ROKOVI

STUDENTSKI INFORMACIONI SISTEM

OBAVEZNA I DOPUNSKA LITERATURA

REZULTATI 1. GODINA

REZULTATI 2. GODINA

REZULTATI 3. GODINA

RASPORED KONSULTACIJA...

FACEBOOK FUN PAGE

STUDENTSKI VODIČ

REZULTATI ISPITA I TESTOVA 1 GODINA

REZULTATI POLAGANJA 1. PARCIJALNOG ISPITA IZ PREDMETA STATISTIKA


REZULTATI POLAGANJA POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA MATEMATIKA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA – POPRAVNI ODRŽANOG 13.02.2018. GODINE EKONOMIKA AGROINDUSTRIJE


REZULTATI ZAVRŠNE PROVJERE ZNANJA IZ PREDMETA MATEMATIKA


REZULTATI KOLOKVIJA-POPRAVNI IZ PREDMETA OSNOVI PEDOLOGIJE (ZOOTEHNIKA)


REZULTATI KOLOKVIJA-POPRAVNI IZ PREDMETA OSNOVI PEDOLOGIJE(EKONOMIKA AGROINDUSTRIJE)


REZULTATI KOLOKVIJA I SEMESTRALNI BODOVI IZ PREDMETA OSNOVI PEDOLOGIJE


Rezultati II testa iz predmeta Geneza zemljišta i ekosistem


Rezultati II testa iz predmeta Osnovi pedologije - Zootehnika


REZULTATI II TESTA IZ MODULA OBRADA I PRERADA DUHANA


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 2 GODINA

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA OPĆE STOČARSTVO


Rezultati ispita iz predmeta Opće stočarstvo


REZULTATI I TESTA IZ MODULA AGRARNA POLITIKA SA ZAKONODAVSTVOM


REZULTATI I TESTA IZ MODULA OBRADA I PRERADA DUHANA


REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA OPĆE STOČARSTVO (AP-B3,EA-B3)


REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA "TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA I"


Rezultati ispita iz predmeta Opće stočarstvo (EA-B3)


REZULTATI AKTINOSTI NA PREDMETU "UZGOJ I PRERADA GLJIVA" - DRUGI TERMIN


REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA "TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA I"


REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA OPĆE STOČARSTVO


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 3 GODINA

Rezultati I testa iz predmeta Osnovi tehnologije mlijeka - V semestar


REZULTATI I TESTA IZ MODULA AGRARNA POLITIKA SA ZAKONODAVSTVOM


Rezultati Fertilizacija vocaka i vinove loze (izborni predmet)


REZULTATI AKTIVNOSTI NA PREDMETU "FUNKCIONALNA HRANA"


AKTIVNOSTI NA PREDMETU "FUNKCIONALNA HRANA"


REZULTATI SEMSTRALNOG TESTA NA PREDMETU "UZGOJ I PRERADA GLJIVA"


REZULTATI SEMESTRALNOG TESTA NA PREDMETU "FUNKCIONALNA HRANA"


Osvojeni bodovi i konačna ocjena iz predmeta „Osnove tehnologije mlijeka“


REZULTATI I TESTA IZ PREDMETA “OSNOVI TEHNOLOGIJE MLIJEKA”