REZULTATI ISPITA I TESTOVA 1 GODINA

PREDMET:Mehanizacija u animalnoj proizvodnji
Mehanizacija u biljnoj proizvodnji
Poljoprivredna mehanizacija
DATUM OBJAVE: 20.6.2024. godine


PREDMET:FIZIČKA HEMIJA
DATUM OBJAVE: 5.6.2024. godine


PREDMET:UVOD U HUMANU IMUNOLOGIJU
DATUM OBJAVE: 4.6.2024. godine


PREDMET:POZNAVANJE I KONTROLA SIROVINA II
DATUM OBJAVE: 30.5.2024. godine


PREDMET:STATISTIKA
DATUM OBJAVE: 17.5.2024. godine


PREDMET:OPĆA TOKSIKOLOGIJA
DATUM OBJAVE: 17.5.2024. godine


PREDMET:MEHANIZACIJA U ANIMALNOJ PROIZVODNJI
DATUM OBJAVE: 06.5.2024. godine


PREDMET:OPĆA BIOHEMIJA
DATUM OBJAVE: 26.4.2024. godine


PREDMET:ORGANSKA HEMIJA ZA BIOTEHNIČKE NAUKE
DATUM OBJAVE: 26.4.2024. godine


PREDMET:Funkcionalne komponente u hrani
DATUM OBJAVE: 26.4.2024. godine


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 2 GODINA

PREDMET:POLJOPRIVREDNA ENTOMOLOGIJA
DATUM OBJAVE: 20.6.2024. godine


PREDMET:TEHNOLOGIJA ULJA I MASTI
DATUM OBJAVE: 20.6.2024. godine


PREDMET:UZGOJ I PRERADA GLJIVA
DATUM OBJAVE: 19.6.2024. godine


PREDMET:Tehnologija proizvoda biljnog porijekla - IV parcijala
DATUM OBJAVE: 10.6.2024. godine


PREDMET:TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA I
DATUM OBJAVE: 7.6.2024. godine


PREDMET:PREHRAMBENO PONASANJE
DATUM OBJAVE: 6.6.2024. godine


PREDMET:TEHNOLOGIJA ULJA I MASTI
DATUM OBJAVE: 5.6.2024. godine


PREDMET:TEHNOLOGIJA GOTOVE HRANE
DATUM OBJAVE: 4.6.2024. godine


PREDMET:Tehnologija mesa, ribe i jaja kao dio zajednickog predmeta TEHNOLOGIJA PROIZVODA ANIMALNOG PORIJEKLA
DATUM OBJAVE: 3.6.2024. godine


PREDMET:TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA
DATUM OBJAVE: 23.5.2024. godine


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 3 GODINA

PREDMET:EKSTRUZIJA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
DATUM OBJAVE: 20.6.2024. godine


PREDMET: Poljoiprirvedno zadrugarstvo
DATUM OBJAVE: 20.6.2024. godine


PREDMET:AMPELOGRAFIJA
DATUM OBJAVE: 19.6.2024. godine


PREDMET:TEHNOLOGIJA VINA, PIVA I ALKOHOLNIH PIĆA
DATUM OBJAVE: 11.6.2024. godine


PREDMET:TEHNOLOGIJA SLADA I PIVA
DATUM OBJAVE: 4.6.2024. godine


PREDMET:PRERADA MESA, RIBE I JAJA(REZULTATI AKTIVNOSTI TOKOM PRAKTIČNE NASTAVE)
DATUM OBJAVE: 29.5.2024. godine


PREDMET:Ekstruzija u prehrambenoj industriji
DATUM OBJAVE: 20.5.2024. godine


PREDMET:Fertilizacija voćaka i vinove loze
DATUM OBJAVE: 13.5.2024. godine


PREDMET:AMPELOGRAFIJA
DATUM OBJAVE: 09.5.2024. godine


PREDMET:UPRAVLJANJE FARMAMA
BP-EA-ZOO
DATUM OBJAVE: 07.5.2024. godine