REZULTATI ISPITA I TESTOVA 1 GODINA

LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:MATEMATIKA (BP,EA,PT I ZOO)
DATUM: 28.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:STATISTIKA
DATUM: 27.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:OPĆA MIKROBIOLOGIJA
MODUL:PREHRAMBENA MIKROBIOLOGIJA
MIKROBIOLOGIJA ZA NUTRCIONISTE
DATUM: 27.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA
MODUL:MEHANIZACIJA U BILJNOJ PROIZVODNJI
MEHANIZACIJA U ANIMALNOJ PROIZVODNJI
DATUM: 27.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:SOCIJALNA PSIHOLOGIJA
DATUM: 26.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:FIZIOLOGIJA BILJAKA (BP)
DATUM: 23.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:OPĆA BIOHEMIJA (BP I EA)
DATUM: 23.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
OPĆA BIOHEMIJA (ZOO)
BIOHEMIJA ZA NUTRICIONISTE
DATUM: 22.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE ZA NUTRICIONISTE
TEHNOLOGIJA BILJNIH ULJA I MASTI (II CIKLUS)
DATUM: 21.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:OSNOVE UREĐJENJA ZEMLJIŠTA
DATUM: 21.9.2022


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 2 GODINA

LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:OPĆA MIKROBIOLOGIJA
MODUL:PREHRAMBENA MIKROBIOLOGIJA
MIKROBIOLOGIJA ZA NUTRCIONISTE
DATUM: 27.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:POZNAVANJE I TEHNOLOGIJA HRANE ZA ŽIVOTINJE
MODUL: ISHRANA ŽIVOTINJA
DATUM: 26.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:TEHNOLOŠKE OPERACIJE U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
DATUM: 26.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:PREHRAMBENA BIOHEMIJA
OPĆA BIOHEMIJA (ZOO)
BIOHEMIJA ZA NUTRICIONISTE
DATUM: 23.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:AGRARNA POLITIKA SA ZAKONODAVSTVOM
DATUM: 23.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:TEHNOLOGIJA PROIZ BILJ POR
DATUM: 23.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:KRATKI LANCI SNADBIJEVANJA HRANOM
DATUM: 23.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:OBRADA I PRERADA DUHANA
DATUM: 23.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:FARMAKOLOGIJA I ISHRANA
DATUM: 22.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA I
DATUM: 21.9.2022


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 3 GODINA

LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:EKSTRUZIJA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
DATUM: 28.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA
MODUL:MEHANIZACIJA U BILJNOJ PROIZVODNJI
MEHANIZACIJA U ANIMALNOJ PROIZVODNJI
DATUM: 27.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:OSNOVI PEJSAZNOG OBLIKOVANJA
DATUM: 23.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:TEHNOLOGIJA VINA, PIVA I ALKOHOLNIH PIĆA
DATUM: 23.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:POLJOPRIVREDNO SAVJETODAVSTVO
DATUM: 22.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:FUNKCIONALNA HRANA
DATUM: 22.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:Tehnologija proizvoda biljnog porijekla II
DATUM: 22.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:UPRAVLJANJE FARMAMA (BP, EA I ZOO)
DATUM: 22.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA II
DATUM: 20.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:TRŽIŠTE POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA (BP)
DATUM: 19.9.2022