• DOBRODOŠLI NA WEB STRANICU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA
REZULTATI ISPITA I TESTOVA 1 GODINA

REZULTATI POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA STATISTIKA (PT)


REZULTATI POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA STATISTIKA (ZOO)


REZULTATI POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA STATISTIKA (EA)


REZULTATI POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA STATISTIKA (BP)


REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA PEDOLOGIJA (BILJNA PROIZVODNJA)


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA (JULSKI ISPITNI ROK)IZ PREDMETA BIOHEMIJA(ZOOTEHNIKA)


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA OPĆA BIOHEMIJA (EA)


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA OPĆA BIOHEMIJA (BP)


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA OPŠTA MIKROBIOLOGIJA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA OSNOVI UREĐENJA ZEMLJIŠTA


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 2 GODINA

REZULTATI PARCIJALNOG ISPITA NA PREDMETU TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA I


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA TEHNOLOGIJA GOTOVE HRANE (PT)


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA RIBARSTVO


REZULTATI POPRAVNOG ISPITA (JULSKI ISPITNI ROK)IZ PREDMETA TEHNOLOGIJA ULJA I MASTI


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA PROIZVODNJA CVIJEĆA I UKRASNOG BILJA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA U JULSKOM ROKU IZ PREDMETA EKONOMSKO PROJEKTOVANJE


REZULTATI ISPITA NAKON JULSKOG ISPITNOG ROKA IZ PREDMETA ISHRANA NEPREŽIVARA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA PČELARSTVO


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA OPĆE STOČARSTVO (EA)


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 3 GODINA

REZULTATI POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA PONAŠANJE I DOBROBIT FARMSKIH ŽIVOTINJA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA AMPELOGRAFIJA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA PRERADA MESA, RIBE I JAJA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA PROIZVODNJA,PRERADA I ZDRAVSTVENI ASPEKTI SOJINOG MLIJEKA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA FUNKCIONALNA HRANA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA PROIZVODNJA I PRERADA MLIJEKA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA SJEMENARSTVO


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA POLJOPRIVREDA I OKOLIŠ


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA OSNOVI ORGANSKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA PROCESI PRERADE MASLINA I KONTROLA KVALITETA ULJA