• Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
  • Faculty of Agriculture and Food Sciences

RASPORED NASTAVE ZA ZIMSKI SEMESTAR 2018/2019 GODINE

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

KALENDAR REALIZACIJE NASTAVE U AKADEMSKOJ 2018/2019 GODINI

LISTA NOSIOCA NASTAVNIH PREDMETA U AKADEMSKOJ 2018/2019. GODINI

ISPITNI ROKOVI

STUDENTSKI INFORMACIONI SISTEM

OBAVEZNA I DOPUNSKA LITERATURA

REZULTATI 1. GODINA

REZULTATI 2. GODINA

REZULTATI 3. GODINA

RASPORED KONSULTACIJA...

STUDENTSKI VODIČ

REZULTATI ISPITA I TESTOVA 1 GODINA

REZULTATI SEPTEMBARSKOG ISPITNOG ROKA IZ PREDMETA STATISTIKA


REZULTATI SEPTEMBARSKE PROVJERE ZNANJA IZ PREDMETA MATEMATIKA


REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA ODRŽANOG 11.07.2018. GODINE I OCJENE IZ PEDOLOGIJE (BILJNA PROIZVODNJA)


REZULTATI POLAGANJA POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA STATSITIKA


REZULTATI POLAGANJA ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA STATSITIKA


PEDOLOGIJA - REZULTATI TESTA 2 ODRŽANOG 08.06.2018. GODINE


PEDOLOGIJA - SEMESTRALNI BODOVI


REZULTATI POLAGANJA 1. PARCIJALNOG ISPITA IZ PREDMETA STATISTIKA


REZULTATI POLAGANJA POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA MATEMATIKA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA – POPRAVNI ODRŽANOG 13.02.2018. GODINE EKONOMIKA AGROINDUSTRIJE


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 2 GODINA

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA OPĆE STOČARSTVO (AP-B3/EPP-B3)


REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA OPĆE STOČARSTVO - AGROEKONOMIKA


REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA OPĆE STOČARSTVO


REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA OPĆE STOČARSTVO


Rezultati ispita iz predmeta Opće stočarstvo


REZULTATI I TESTA IZ MODULA AGRARNA POLITIKA SA ZAKONODAVSTVOM


REZULTATI I TESTA IZ MODULA OBRADA I PRERADA DUHANA


REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA OPĆE STOČARSTVO (AP-B3,EA-B3)


REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA "TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA I"


Rezultati ispita iz predmeta Opće stočarstvo (EA-B3)


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 3 GODINA

Rezultati I testa iz predmeta Osnovi tehnologije mlijeka - V semestar


REZULTATI I TESTA IZ MODULA AGRARNA POLITIKA SA ZAKONODAVSTVOM


Rezultati Fertilizacija vocaka i vinove loze (izborni predmet)


REZULTATI AKTIVNOSTI NA PREDMETU "FUNKCIONALNA HRANA"


AKTIVNOSTI NA PREDMETU "FUNKCIONALNA HRANA"


REZULTATI SEMSTRALNOG TESTA NA PREDMETU "UZGOJ I PRERADA GLJIVA"


REZULTATI SEMESTRALNOG TESTA NA PREDMETU "FUNKCIONALNA HRANA"


Osvojeni bodovi i konačna ocjena iz predmeta „Osnove tehnologije mlijeka“


REZULTATI I TESTA IZ PREDMETA “OSNOVI TEHNOLOGIJE MLIJEKA”