REZULTATI ISPITA I TESTOVA 1 GODINA

LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.

MODUL: OPĆA BIOHEMIJA
SMJER:ZOOTEHNIKA
Datum objave: 10.5.2022.


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.

MODUL: FUNKCIONALNE KOMPONENTE U HRANI
SMJER:PT - NUTRICIONIZAM
Datum objave: 5.5.2022.


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.

MODUL:ORGANSKA HEMIJA
SMJER:PT - NUTRICIONIZAM
Datum objave: 28.04.2022.


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.

MODUL:HEMIJA II
SMJER:PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE
Datum objave: 28.04.2022.


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.

MODUL: BIOHEMIJA ZA NUTRICIONISTE
SMJER:PT - NUTRICIONIZAM
Datum objave: 27.04.2022.


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.

MODUL: OPCA BIOHEMIJA
SMJER:BP I EA
Datum objave: 27.04.2022.


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.

MODUL: FIZIČKA HEMIJA
SMJER:PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE
Datum objave: 25.04.2022.


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.

MODUL: HUMANA IMUNOLOGIJA
SMJER:PT - NUTRICIONIZAM
Datum objave: 25.04.2022.


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.

MODUL: OPĆA MIKROBIOLOGIJA
SMJER:PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE, II SEMESTAR
Datum objave: 20.04.2022.


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.

MODUL: OPŠTA TOKSIKOLOGIJA
SMJER:PT -NUTRICIONIZAM
Datum objave: 14.04.2022.


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 2 GODINA

LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
MODUL:TEHNOLOGIJA VINA, PIVA I ALKOHOLNIH PIĆA
SMJER: PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE - IV SEMESTAR
DATUM OBJAVE: 13.05.2022.


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
MODUL:INTEGRALNA PROIZVODNJA VOĆA
SMJER: EKONOMIKA AGROINDUSTRIJE, BP - VV
DATUM OBJAVE: 11.05.2022.


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.

MODUL: HERBOLOGIJA
SMJER:BP VV
Datum objave: 25.04.2022.


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.

MODUL: TEHNOLOGIJA GOTOVE HRANE
SMJER:PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE
Datum objave: 25.04.2022.


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.

MODUL: POLJOPRIVREDA I OKOLIŠ
SMJER:EA
Datum objave: 22.04.2022.


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.

MODUL: PROIZVODNJA CVIJEĆA I UKRASNOG BILJA
SMJER:EA
Datum objave: 21.04.2022.


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.

MODUL: UKRASNO BILJE I PARKOVI
SMJER:BILJNA PROIZVODNJA (Voćarstvo-vinogradarstvo)
Datum objave: 21.04.2022.


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.

MODUL: TEHNOLOGIJA VINA, PIVA I ALKOHOLNIH PIĆA
SMJER:PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE
Datum objave: 21.04.2022.


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.

MODUL: Tehnologija proizvoda biljnog porijekla I
SMJER:PT IV SEMESTAR
Datum objave: 13.04.2022.


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.

MODUL: TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA
SMJER: Ekonomika agroindustrije IV semestar
Datum objave: 05.04.2022.


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 3 GODINA

LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
MODUL:UPRAVLJANJE FARMAMA
SMJER:BP, EA I ZOO
DATUM OBJAVE: 13.05.2022.


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.

MODUL: OSNOVI ORGANSKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
SMJER:BP / VV
Datum objave: 22.04.2022.


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.

MODUL: OSNOVI ORGANSKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
SMJER:BP / RP
Datum objave: 22.04.2022.


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.

MODUL: POLJOPRIVREDA I OKOLIŠ
SMJER:BP I EA
Datum objave: 15.04.2022.


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.

MODUL: FUNKCIONALNA HRANA
SMJER:PT VI SEMESTAR
Datum objave: 14.04.2022.


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.

MODUL: Ekstruzija u prehrambenoj industriji
SMJER:PT VI SEMESTAR
Datum objave: 13.04.2022.


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.

MODUL: Prerada mesa, ribe i jaja
SMJER: Zootehnika/Animalna proizvodnja/I ciklus/VI semestar
Datum objave: 12.04.2022.


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.

MODUL: TEHNOLOGIJA JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA
SMJER: Prehrambene tehnologije VI semestar
Datum objave: 01.04.2022.


REZULTATI ZAVRŠNOG (POPRAVNOG) ISPITA
MODUL:AMBALAŽA I PAKOVANJE PREHRAMBENIH PROIZVODA

SMJER: PT - V SEMESTAR
Datum objave: 02.03.2022.


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:Uzgoj i prerada gljiva

SMJER: PT - V SEMESTAR
DATUM OBJAVE: 24.02.2022