MENADZMENT POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA


Prof. dr Muhamed Brka

Redovni profesor

DEKAN

m.brka@ppf.unsa.ba

Telefon: +387 33 22 57 27

CURRICULUM VITAE

ORCID: 0000-0001-5442-8115

Google scholarProf. dr Samir Muhamedagic

Redovni profesor

PRODEKAN ZA NASTAVU

s.muhademagic@ppf.unsa.ba

Telefon: +387 33 22 57 27

CURRICULUM VITAE

Google scholar


Prof. dr Jasmin Grahic

Vanredni profesor

PRODEKAN ZA MEDUNARODNU SARADNJU I NAUCNO - ISTRAZIVACKI RAD

j.grahic@ppf.unsa.ba

Telefon: +387 33 22 57 27

CURRICULUM VITAE

Google scholar


Prof. dr Vedad Falan

Vanredni profesor

PRODEKAN ZA FINANSIJE

v.falan@ppf.unsa.ba

Telefon: +387 33 22 57 27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Doc.dr. Almir Toroman

Docent

PRODEKAN ZA KVALITET

a.toroman@ppf.unsa.ba

Telefon: +387 33 22 57 27

CURRICULUM VITAE

Google scholar