REZULTATI ISPITA I TESTOVA 1 GODINA

LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:MIKROBIOLOGIJA NAMIRNICA
DATUM: 27.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:CUVANJE I RUKOVANJE HRANOM
DATUM: 22.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE ZA NUTRICIONISTE
TEHNOLOGIJA BILJNIH ULJA I MASTI (II CIKLUS)
DATUM: 21.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:EKONOMIKA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE
DATUM: 22.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
MODUL:FIZIČKO-HEMIJSKE INSTRUMENTALNE METODE
DATUM: 13.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
NAZIV PREDMETA:DESTILISANA ALKOHOLNA PIĆA
DATUM: 12.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
NAZIV PREDMETA:FIZIOLOGIJA I ISHRANA VOĆAKA
DATUM: 12.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
NAZIV PREDMETA:ČUVANJE I RUKOVANJE HRANOM
DATUM: 09.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK NAZIV PREDMETA:PROIZVODNJA CVIJEĆA I UKRASNOG BILJA; UKRASNO BILJE I PARKOVI; OSNOVI PEJSAŽNOG OBLIKOVANJA; UKRASNO BILJE I CVIJEĆE;UKRASNO BILJE I CVIJEĆE II


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
DESTILISANA ALKOHOLNA PIĆA
DATUM: 07.9.2022


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 2 GODINA

LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:MARKETING POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA
DATUM: 27.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:ANALIZA POSLOVANJA (PT)
DATUM: 22.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:DESTILISANA ALKOHOLNA PIĆA
DATUM: 21.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:MARKETING POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA
DATUM: 19.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
MODUL:TEHNOLOGIJA MLIJEKA
SIRARSTVO
DATUM: 13.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
DESTILISANA ALKOHOLNA PIĆA
DATUM: 07.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
MODUL:ANALIZA POSLOVANJA
DATUM: 05.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
MODUL:MENADŽERSKI SISTEMI OSIGURANJA KVALITETA
DATUM: 01.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
MODUL:ANALIZA POSLOVANJA - PT
DATUM: 30.8.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - JULSKI ROK
MODUL:UKRASNO BILJE I PARKOVI DATUM: 13.7.2022