• DOBRODOŠLI NA WEB STRANICU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA
REZULTATI ISPITA I TESTOVA 1 GODINA

REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA - GRUPA TEHNOLOŠKI PREDMETA (PREDMETI SA LISTE PREH.TEH.)

Datum objave: 26.02.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA UZ PREDMETA MIKROBIOLOGIJA NAMIRNICA (ZA STUDENTE MASTER STUDIJSKIH PROGRAMA KKHIP I PT)

Datum objave: 24.02.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA "PREHRAMBENO INŽINJERSTVO"

Datum objave: 18.02.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA "OSNOVE URBANE POLJOPRIVREDE"

Datum objave: 17.02.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA "UKRASNO BILJE I CVIJEĆE I"

Datum objave: 14.02.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA "EKSPERIMENTALNA STATISTIKA"

Datum objave: 14.02.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA "GRUPA TEHNOLOSKIH PREDMETA"

Datum objave: 12.02.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA "ADITIVI U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI"

Datum objave: 12.02.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA "MIKROBIOLOGIJA NAMIRNICA"

Datum objave: 10.02.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA "MORFOLOGIJA I EKOLOGIJA VOĆAKA"

Datum objave: 10.02.2020


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 2 GODINA

REZULTATI ISPITA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM - FEBRUARSKI ISPITNI ROK

Datum objave: 21.02.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA "SIRARSTVO"

Datum objave: 20.02.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA "SPECIJALNA FITOPATOLOGIJA"

Datum objave: 20.02.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA "DESTILISANA ALKOHOLNA PIĆA"

Datum objave: 19.02.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA "DOSTIGNUĆA U TEHNOLOGIJI GOTOVE HRANE"

Datum objave: 17.02.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA NA PREDMETU TEHNOLOGIJA VOĆNIH PLODOVA NAKON BERBE

Datum objave: 17.02.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA "HISTORIJA PEJSAŽNE ARHITEKTURE"

Datum objave: 17.02.2020


REZULTATI PROVEDENIH SEMSTRALNIH AKTIVNOSTI NA PREDMETU "BEZALKOHOLNA PIĆA"

Datum objave: 12.02.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA(APSOLVENTI) IZ PREDMETA "PRERADA VOĆA I POVRĆA"

Datum objave: 12.02.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA "UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM"

Datum objave: 11.02.2020