• Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
  • Faculty of Agriculture and Food Sciences
REZULTATI ISPITA I TESTOVA 1 GODINA

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA EKSPERIMENTALNA STATISTIKA ODRŽANOG 25.9.2018. GODINE


REZULTATI SEPTEMBARSKOG ISPITNOG ROKA IZ PREDMETA EKSPERIMENTALNA STATISTIKA


PEDOLOGIJA - SEMESTRALNI BODOVI


REZULTATI II TEST IZ TOKSIKOLOGIJE HRANE


REZULTATI POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA Fiziologija i ishrana voćaka (V)/ Fiziologija i ishrana ratarskih biljaka (R)/ Fiziologija i ishrana biljaka (P). Rezultati se odnose na dio ispita iz Ishrane biljaka


REZULTATI POLAGANJA ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA EKSPERIMENTALNA STATISTIKA (MASTER)


REZULTATI I TESTA IZ MODULA SIRARSTVO


REZULTATI POLAGANJA NAKON SEPTEMBARSKOG ISPITA IZ PREDMETA EKSPERIMENTALNA STATISTIKA (MASTER)


Rezultati Fiziologija i ishrana biljaka


Rezultati Fertilizacija voćaka


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 2 GODINA