• DOBRODOŠLI NA WEB STRANICU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA
REZULTATI ISPITA I TESTOVA 1 GODINA

REZULTATI I PARCIJALNOG TESTA
IZ PREDMETA ADITIVI U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI

Datum objave: 28.12.2020


REZULTATI SEMESTRALNOG TESTA
IZ MODULA PREHRAMBENO INŽINJERSTVO

Datum objave: 22.12.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA EKSPERIMENTALNA STATISTIKA

Datum objave: 09.10.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA UKRASNO BILJE I CVIJEĆE I

Datum objave: 08.10.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA UKRASNO BILJE I CVIJEĆE II

Datum objave: 08.10.2020


REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA EKSPERIMENTALNA STATISTIKA

Datum objave: 24.09.2020


REZULTATI POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA "MEHANIZACIJA U VOĆARSKOJ PROIZVODNJI" i "MEHANIZACIJA U BILJNOJ PROIZVODNJI"

Datum objave: 10.09.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA - GRUPA TEHNOLOŠKIH PREDMETA
Datum objave: 07.09.2020


UKUPAN BROJ BODOVA I OCJENA IZ PREDMETA "TEHNOLOGIJA SMRZNUTIH DESERATA" (julski ispitni rok)

Datum objave: 15.07.2020


KONAČNI REZULTATI IZ PREDMETA „ČUVANJE I RUKOVANJE HRANOM“ -JULSKI ISPITNI ROK (I)

Datum objave: 10.07.2020


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 2 GODINA

REZULTATI II PARCIJALNOG TESTA
IZ PREDMETA SLADILA

Datum objave: 09.01.2021


REZULTATI I PRARCIJALNOG ISPITA IZ PREDMETA SIRARSTVO

Datum objave: 12.12.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA PREHRAMBENA INDUSTRIJA I PREFERENCIJE POTROŠAČA (MASTER STUDIJ EA) Rezultati

Datum objave: 14.09.2020


REZULTATI PROVEDENIH SEMSTRALNIH AKTIVNOSTI-BEZALKOHOLNA PIĆA
Datum objave: 10.09.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA IZ PREDMETA DOSTIGNUĆA U TEHNOLOGIJI GOTOVE HRANE

Datum objave: 09.07.2020


SAKUPLJENI BODOVI TOKOM REALIZACIJE NASTAVE I OCJENAA IZ PREDMETA "DESTILISANA ALKOHOLNA PIĆA"

Datum objave: 08.07.2020