• DOBRODOŠLI NA WEB STRANICU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA
REZULTATI ISPITA I TESTOVA 1 GODINA

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA Eksperimentalna statistika (svi smjerovi)


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA GRUPA TEHNOLOŠKIH PREDMETA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA PREHRAMBENO INŽINJERSTVO


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA(FEBRUARSKI ROK) IZ PREDMETA OSNOVE GEOGRAFSKOG INFORMACIONOG SISTEMA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA ADITIVI U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI - SEMESTAR I


REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA IZ MODULA UPRAVLJANJE ZEMLJIŠTEM


REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA IZ MODULA VOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO I UKRASNO BILJE


REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA IZ MODULA MORFOLOGIJA I EKOLOGIJA VOĆAKA


REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA HEMIJA HRANE ZA STUDENTE MASTER PROGRAMA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE II CIKLUSA


REZULTATI ZAVRŠNE PROVJERE ZNANJA IZ PREDMETA EKSPERIMENTALNA STATISTIKA


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 2 GODINA

REZULTATI PRVOG PARCIJALNOG TESTA IZ PREDMETA TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE I PRERADE BRAŠNA


REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA TEHNOLOŠKE OPERACIJE - FEBRUARSKI ROK


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA DESTILISANA ALKOHOLNA PIĆA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA PROIZVODNJA VOĆNIH VINA I RAKIJA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA DOSTIGNUĆA U TEHNOLOGIJI GOTOVE HRANE


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA ANALIZA KVALITETA VOĆA I PRERAĐEVINA OD VOĆA


REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA IZ MODULA NAVODNJAVANJE (Održivo upravljanje zemljištem i ruralnim prostorom)


REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA IZ MODULA PROIZVODNJA VOĆNIH VINA I RAKIJA


REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA IZ MODULA DEKORATIVNI UZGOJNI OBLICI


REZULTATI ZAVRŠNE ISPITA IZ PREDMETA UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM