• DOBRODOŠLI NA WEB STRANICU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA
REZULTATI ISPITA I TESTOVA 1 GODINA

REZULTATI I PARCIJALNOG TESTA IZ PREDMETA "MIKROBIOLOGIJA NAMIRNICA"

Datum objave: 13.12.2019


REZULTATI SEMESTRALNOG TESTA IZ PREDMETA "PREHRAMBENO INŽINJERSTVO"

Datum objave: 29.11.2019


REZULTATI(PARCIJALA I) IZ PREDMETA "REZULTATI PARCIJALNOG ISPITA IZ PREDMETA ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA RIBA"

Datum objave: 28.11.2019


REZULTATI PARCIJALNOG ISPITA IZ HEMIJE HRANE

Datum objave: 21.11.2019


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 2 GODINA

REZULTATI SEMESTRALNOG TESTA IZ PREDMETA "DOSTIGNUĆA U TEHNOLOGIJI GOTOVE HRANE"

Datum objave: 4.12.2019