REZULTATI ISPITA I TESTOVA 1 GODINA

LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.

MODUL: PRIMJENA GIS-a U AGRO-EKOLOŠKOM ZONIRANJU
SMJER:FLORISTIKA I PEJSAŽNO OBLIKOVANJE
Datum objave: 28.04.2022.


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.

MODUL: PRIMJENA GIS-a U URBANOJ POLJOPRIVREDI
SMJER:FLORISTIKA I PEJSAŽNO OBLIKOVANJE
Datum objave: 28.04.2022.


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.

MODUL: PROIZVODNJA I PRERADA BRAŠNA
SMJER:PT - BP
Datum objave: 27.04.2022.


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.

MODUL: POLJOPRIVREDA NISKIH ULAGANJA
SMJER:PT-STEPS
Datum objave: 22.04.2022.


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.

MODUL: AROMA I AROMATSKE SUPSTANCE HRANE
SMJER:Prehrambene tehnologije/Tehnologija proizvoda biljnog porijekla
Datum objave: 21.04.2022.


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.

MODUL: OPĆA ENTOMOLOGIJA
SMJER:BP - FITOMEDICINA
Datum objave: 21.04.2022.


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.

MODUL: ODRŽIVA POLJOPRIVREDA
SMJER:URBANA PROIZVODNJA
Datum objave: 15.04.2022.


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.

MODUL: FIZIČKO - HEMIJSKE INSTRUMENTALNE METODE
SMJER:PT BP, PT AP, KKHiP, FITOMEDICINA
Datum objave: 20.04.2022.


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.

MODUL: ZAKONODAVSTVO O HRANI
SMJER:PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE,TPAP i TPBP
Datum objave: 19.04.2022.


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.

MODUL: TEHNOLOGIJE PRERADE MESA
SMJER:ZOOTEHNIKA - ANIMALNA PROIZVODNJA
Datum objave: 19.04.2022.


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 2 GODINA

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
PREDMET:SIRARSTVO
SMJER:PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE, KONTROLA KVALITETA HRANE I PIĆA, TEHNOLOGIJA PROIZVODA ANIMALNOG PROJEKLA, TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PROJEKLA DATUM OBJAVE: 01.03.2022.


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:UPRAVLJANJE U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI

SMJER: Prehrambene tehnologije i Ekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije
Datum objave: 28.02.2022.


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
PREDMET:MENADŽERSKI SISTEMI OSIGURANJA KVALITETA
SMJER:Prehrambene tehnologije i Kontrola kvaliteta hrane i pića DATUM OBJAVE: 28.02.2022


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
PREDMET:PRINCIPI ODRŽIVE TEHNOLOGIJE MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA
SMJER: ODRŽIVI SISTEMI U PROIZVODNJI HRANE DATUM OBJAVE: 25.02.2022


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:MEHANIZACIJA U RATARSKOJ PROIZVODNJI
MEHANIZACIJA U VOĆARSKOJ PROIZVODNJI
MEHANIZACIJA U PROIZVODNJI CVIJEĆA I UKRASNOG BILJA SMJER: MASTER STUDIJ
DATUM OBJAVE: 24.02.2022


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:Principi održive tehnologije u preradi voća i povrća

SMJER: MASTER STUDIJ
Datum objave: 24.02.2022


REZULTATI POPRAVNOG ISPITA
MODUL:SPECIJALNA HERBOLOGIJA
SMJER:BP MASTER - FITOMEDICINA


REZULTATI POPRAVNOG ISPITA
MODUL:SAMONIKLE JESTIVE I OTROVNE BILJKE
SMJER:MASTER - HRANA I ISHRANA ŽIVOTINJA


REZULTATI POPRAVNOG ISPITA
MODUL:ODRŽIVA TEHNOLOGIJA MESNIH PROIZVODA

SMJER:ODRŽIVI SISTEMI PROIZVODNJE HRANE - III SEMESTAR


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:MARKETING POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

SMJER:BP, EA, PT I ZOO - V SEMESTAR