• Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
  • Faculty of Agriculture and Food Sciences

RASPORED NASTAVE ZA ZIMSKI SEMESTAR 2018/2019 GODINE

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

KALENDAR REALIZACIJE NASTAVE U AKADEMSKOJ 2018/2019 GODINI

LISTA NOSIOCA NASTAVNIH PREDMETA U AKADEMSKOJ 2018/2019. GODINI

ISPITNI ROKOVI

STUDENTSKI INFORMACIONI SISTEM

OBAVEZNA I DOPUNSKA LITERATURA

REZULTATI 1. GODINA

REZULTATI 2. GODINA

LISTA TEMA ZAVRŠNIH RADOVA (2017/2018. godina)

RASPORED KONSULTACIJA...

REZULTATI ISPITA I TESTOVA 1 GODINA

REZULTATI SEPTEMBARSKOG ISPITNOG ROKA IZ PREDMETA EKSPERIMENTALNA STATISTIKA


PEDOLOGIJA - SEMESTRALNI BODOVI


REZULTATI II TEST IZ TOKSIKOLOGIJE HRANE


REZULTATI POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA Fiziologija i ishrana voćaka (V)/ Fiziologija i ishrana ratarskih biljaka (R)/ Fiziologija i ishrana biljaka (P). Rezultati se odnose na dio ispita iz Ishrane biljaka


REZULTATI POLAGANJA ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA EKSPERIMENTALNA STATISTIKA (MASTER)


REZULTATI I TESTA IZ MODULA SIRARSTVO


REZULTATI POLAGANJA NAKON SEPTEMBARSKOG ISPITA IZ PREDMETA EKSPERIMENTALNA STATISTIKA (MASTER)


Rezultati Fiziologija i ishrana biljaka


Rezultati Fertilizacija voćaka


REZULTATI POLAGANJA NAKON SEPTEMBARSKOG ISPITA IZ PREDMETA EKSPERIMENTALNA STATISTIKA (MASTER)


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 2 GODINA