PRISTUP INFORMACIJAMA I JAVNOST RADA

PRISTUP INFORMACIJAMA I JAVNOST RADA


PROPISIJAVNOST RADA FAKULTETA


ODLUKA O DONOŠENJU VODIČA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA KOJE SU POD KONTROLOM PPF-A

INDEKS REGISTAR INFORMACIJA

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMAPRISTUP INFROMACIJAMA


NNV (NASTAVNO-NAUČNO VIJEĆE)

KONKURS ZA IZBORE U AKADEMSKA/NAUČNOISTRAŽIVAČKA ZVANJA

KONKURSI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NENASTAVNOG OSOBLJA

IZVJEŠTAJI KOMISIJA ZA IZBOR NASTAVNIKA U AKADEMSKO ZVANJE

DOMAĆI/MEĐUNARODNI SPORAZUMI O SARADNJI

ODGOVORI NA ZASTUPNIČKA PITANJA

NAKNADE - RJEŠENJA I ODLUKE

JAVNE NABAVKE

ANGAŽMAN NASTAVNOG OSOBLJA (ZAPOSLENIH) NA DRUGIM VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMAObjavljeno: 24.01.2023