STUDENTSKA SLUŽBA

 

VAŽNIJI DOKUMENTI


OVJERA ZIMSKOG I UPIS U LJETNI SEMESTAR ŠK.2023/24. GODINE ZA PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA (OSIM APSOLVENATA)

 

UGOVOR O STUDIRANJU ZA PRVI CIKLUS STUDIJA

UGOVOR O STUDIRANJU ZA DRUGI CIKLUS STUDIJA

 

UPISNINE ZA STUDENTE PRVOG CIKLUSA STUDIJA KOJI SU STEKLI PRAVO NA UPIS U DRUGU I TRECU GODINU STUDIJA


UPISNINE ZA STUDENTE II CIKLUSA STUDIJA ZA SK. 2023-24. GODINEAPSOLVENTSKI STAŽ ZA STUDENTE I i II CIKLUSA STUDIJA 2023-24. GODINE

 


OBNOVA GODINE ZA STUDENTE PRVOG CIKLUSA STUDIJA 2023-24. GODINE

 

IZVODI IZ PRAVNIH AKATA UNIVERZITETA KOJI SE ODNOSE NA ZAVRŠNI RAD - PREUZMI OVDJE


 I CIKLUS STUDIJA

PRIJAVA TEME I CIKLUSA STUDIJA

OBRAZAC OZR - I


 II CIKLUS STUDIJA

OBRAZAC ZR1

OBRAZAC ZR2     

OBRAZAC ZR3

OBRAZAC ZR4              

OBRAZAC ZR5

OBRAZAC ZR6


UPLATE ZA ODBRANE RADOVA I i II CIKLUS STUDIJA

 

Uputstvo za popunjavanje uplatnica za studente Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta

 

UPUTSTVA ZA IZRADU ZAVRŠNOG - BACCALAUREAT RADA

UPUTSTVA ZA IZRADU ZAVRŠNOG - MASTER RADA