• SVEĆANO OTVARANJE AMFITEATRA
  NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM FAKULTETU • CEFOOD 2021 - 10TH CENTRAL EUROPEAN CONGRESS ON FOOD • Erasmus Plus Project: MSc in Sustainable Food Production Systems


 • BUGI, WESTERN BALKAN URBAN AGRICULTURE INITIATIVE

  -->
 • Novi studijski program II ciklusa školske 2019/2020

  URBANA POLJOPRIVREDA


 • L A N D S:

  Linking agriculture and tourism is the best way to overcome rural poverty.

  LANDS1

Aktuelnosti

27.10.
2021
SVEČANO JE OTVOREN AMFITEATAR NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM FAKULTETU UNIVERZI...
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
27.10.
2021
POTPISAN UGOVOR O SARADNJI IZMEĐU INSTITUTA ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU MESA IZ B...
 • Aktuelnosti

Opširnije
21.10.
2021
COVIMO
 • Aktuelnosti

Opširnije
16.10.
2021
SVJETSKI DAN HRANE, 16.10.2021
 • Aktuelnosti

Opširnije
15.10.
2021
RASPORED NASTAVE ZA I (PRVI) CIKLUS STUDIJA
ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 20...
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
15.10.
2021
JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS - UNIVERZITET U SARAJEVU
 • Aktuelnosti na UNSA

Opširnije
12.10.
2021
FINAL CONFERENCE OF THE ERASMUS + PROJECT “ WESTERN BALKANS URBAN AGRICULTURE...
 • Aktuelnosti

Opširnije
12.10.
2021
KONAČNE RANG LISTE KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU II CIKLUSA STUDIJA (I UPISNI...
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
11.10.
2021
TREĆI UPISNI ROK NA PRVOM CIKLUSU STUDIJA
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
06.10.
2021
NAKNADNI UPIS NA MASTER STUDIJ
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
05.10.
2021
CALL FOR MENTEES - COST ACTION CA18213: RURAL NEET YOUTH NETWORK: MODELING THE R...
 • Aktuelnosti

Opširnije
05.10.
2021
POČINJE II CIKLUS MEET MODULA!
 • Aktuelnosti

Opširnije

CEFOOD 2021 - 10TH CENTRAL EUROPEAN CONGRESS ON FOOD

L A N D S - Linking agriculture and tourism is the best way to overcome rural poverty. It’s multi-sectoral and multi-layered

HarISA - međunarodna saradnja na harmonizaciji doktorskih studija u području zaštite biljaka u okviru održive poljoprivrede

Erasmus+ projekat STEPS - Master studij iz oblasti "Održivi sistemi proizvodnje hrane"

Erasmus Plus Project: “Western Balkans Urban Agriculture Initiative” – BUGI (download)

Programi cjeloživotnog učenja

Programi cjeloživotnog učenja

NECIKLIČNO OBRAZOVANJE

Opširnije

INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE
Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu

INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu

Opširnije