• 10th Central European Congress on Food (CEFood)

 • CEFOOD 2021 - 10TH CENTRAL EUROPEAN CONGRESS ON FOOD • Erasmus Plus Project: MSc in Sustainable Food Production Systems


 • BUGI, WESTERN BALKAN URBAN AGRICULTURE INITIATIVE

  -->
 • Novi studijski program II ciklusa školske 2019/2020

  URBANA POLJOPRIVREDA


 • L A N D S:

  Linking agriculture and tourism is the best way to overcome rural poverty.

  LANDS1

Aktuelnosti

10.06.
2021
RASPORED POLAGANJA ISPITA LJETNOG SEMESTRA 2020/2021. AKADEMSKE GODINE
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
10.06.
2021
10TH CENTRAL EUROPEAN CONGRESS ON FOOD (CEFOOD)
 • Aktuelnosti

Opširnije
10.06.
2021
10TH CENTRAL EUROPEAN CONGRESS ON FOOD (CEFOOD) - AGENDA AND TIME SCHEDULE
 • Aktuelnosti

Opširnije
07.06.
2021
IN MEMORIAM - PROF. DR. MIRSAD KURTOVIĆ
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
07.06.
2021
POSLJEDNJI POZDRAV
NAŠEM DRAGOM RADNOM KOLEGI I UVAŽENOM PROFESORU
...
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
07.06.
2021
OBAVLJENA VAKCINACIJA UPOSLENIKA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZIT...
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
07.06.
2021
POZIV ZA VAKCINACIJU UPOSLENICA I UPOSLENIKA SVIH ORGANIZACIONIH JEDINICA UNIVER...
 • Aktuelnosti na UNSA

Opširnije
03.06.
2021
INTERNET PROMOCIJA I PREZENTACIJA „ZELENO PODUZETNIŠTVO E PORTAL I ANDROID AP...
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
03.06.
2021
DAN OTVORENIH VRATA ERASMUS + PROJEKTA „WESTERN BALKANS URBAN AGRICULTURE INIT...
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
03.06.
2021
MINISTRICA NAUKE, VISOKOG OBRAZOVANJA I MLADIH KANTONA SARAJEVO MELIKA HUSIĆ-ME...
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
02.06.
2021
O B A V J E Š T E NJ E
O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE
DOKTO...
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
31.05.
2021
SUMMER SCHOOL AT UNIVERSITY OF NOVI SAD
“Ecosystem Services within an Agri...
 • Aktuelnosti

Opširnije

CEFOOD 2021 - 10TH CENTRAL EUROPEAN CONGRESS ON FOOD

L A N D S - Linking agriculture and tourism is the best way to overcome rural poverty. It’s multi-sectoral and multi-layered

HarISA - međunarodna saradnja na harmonizaciji doktorskih studija u području zaštite biljaka u okviru održive poljoprivrede

Erasmus+ projekat STEPS - Master studij iz oblasti "Održivi sistemi proizvodnje hrane"

Erasmus Plus Project: “Western Balkans Urban Agriculture Initiative” – BUGI (download)

Programi cjeloživotnog učenja

Programi cjeloživotnog učenja

NECIKLIČNO OBRAZOVANJE

Opširnije

INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE
Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu

INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu

Opširnije