• DOBRODOŠLI NA WEB STRANICU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

Aktuelnosti

27.07.
2020
REVIDIRANA KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA...
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
27.07.
2020
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA „PRODAJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA PROIZVED...
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
25.07.
2020
NOVOSTI O PROJEKTU #COVIDiet
 • Aktuelnosti

Opširnije
28.07.
2020
SEPTEMBARSKI ISPITNI ROKOVI – AKADEMSKA 2019/2020 GODINA
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
16.07.
2020
UPIS NA UNSA: VAŽNA OBAVIJEST ZA KANDIDATE
 • Aktuelnosti na UNSA

Opširnije
15.07.
2020
KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA U STUDIJSK...
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
16.07.
2020
UPIS KANDIDATA U AKADEMSKU 2020/2021 GODINU
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
09.07.
2020
OBAVJEŠTENJE O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE MR. ALEJNE KRILIĆ
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
09.07.
2020
OBAVJEŠTENJE O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE MR. SANELA HASELJIĆA
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
09.07.
2020
OBAVJEŠTENJE O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTA...
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
07.07.
2020
PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJ...
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
30.06.
2020
NOVI MASTER STUDIJSKI PROGRAM "ODRŽIVI SISTEMI PROIZVODNJE HRANE"
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije

CEFOOD 2020 - 10TH CENTRAL EUROPEAN CONGRESS ON FOOD

Erasmus+ projekat STEPS - Master studij iz oblasti "Održivi sistemi proizvodnje hrane"

Erasmus Plus Project: “Western Balkans Urban Agriculture Initiative” – BUGI (download)

Programi cjeloživotnog učenja

Programi cjeloživotnog učenja

NECIKLIČNO OBRAZOVANJE

Opširnije

INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE
Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu

INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu

Opširnije