• DOBRODOŠLI NA WEB STRANICU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

Aktuelnosti

26.03.
2019
BUDI STUDENT POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA JEDAN DAN
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
24.03.
2019
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET OBILJEŽAVA SVOJU 79-U GODIŠNJICU
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
24.03.
2019
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET NA TIIMISS KONFERENCIJI
 • Aktuelnosti

Opširnije
24.03.
2019
PLAĆENA STRUČNA PRAKSA ZA STUDENTE PPF-a
 • Aktuelnosti

Opširnije
08.03.
2019
O B A V J E Š T E NJ E
O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DO...
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
01.03.
2019
ČESTITKA POVODOM 1. MARTA - DANA NEZAVISNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE
 • Aktuelnosti

Opširnije
26.03.
2019
THE FIRST CALL FOR ABSTRACTS FOR JUBILEE 30TH SCIENTIFIC-EXPERTS CONFERENCE OF A...
 • Aktuelnosti

Opširnije
28.02.
2019
RUKOVODSTVO VELEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU JE POSJETILO NAŠ FAKULTET 8.2.201...
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
28.02.
2019
DAROVI PRIRODE

TRADICONALNA HERCEGOVAČKA SUHA JARČETINA
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
20.02.
2019
DAROVI PRIRODE


BOSANSKI BRDSKI KONJ
PERSPEKTIVA TRADICIONALNOG...
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
04.02.
2019
PONOVNI KONKURS ZA IZBOR ASISTENATA I STRUČNIH SARADNIKA NA UNIVERZITETU U SAR...
 • Aktuelnosti na UNSA

Opširnije
30.01.
2019
ZELENA PANORAMA
FORENZIKA HRANE I PRIMJENA NANOTEHNOLOGIJE U POLJOPRIVREDI
 • Aktuelnosti

Opširnije

Programi cjeloživotnog učenja

NECIKLIČNO OBRAZOVANJE

Opširnije