• DOBRODOŠLI NA WEB STRANICU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA
 • Naša VIZIJA je da budemo pouzdan partner
  svima koji otkrivaju, grade i unapređuju svijet.
  Primjenjujući dugogodišnje iskustvo, multikulturno, inkluzivno i atraktivno okruženje,
  naša MISIJA je da stvaramo i omogućavamo transfer ideja, tehnologija i inovacija
  u kojem svi mogu iskazati kreativni i inovativni potencijal, a sa ciljem modernizacije i
  unapređenja konkurentskih sposobnosti agrobiznisa i ruralnih područja,
  ali i održivog razvoja Bosne i Hercegovine. • style="z-index: 4; max-width: auto; max-height: auto; white-space: nowrap;">

OGLASNA PLOČA
Informacije

REZULTATI ISPITA
Informacije

WEB STRANICA U IZRADI

Aktuelnosti

16.11.
2018
NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU ODRŽANA JE RAD...
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
16.11.
2018
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET UNSA 60. ČLANICA SISTEMA COBISS.BH
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
16.11.
2018
OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE - MR LEJLA BIBER
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
13.11.
2018
15. SIMPOZIJ O ZAŠTITI ZDRAVLJA BILJA U BOSNI I HERCEGOVINI
 • Aktuelnosti

Opširnije
08.11.
2018
RE-LIVE WASTE
 • Aktuelnosti

Opširnije
08.11.
2018
RUKOVODSTVO FAKULTETA U POSJETI SREDNJOJ ŠKOLI POLJOPRIVREDE, PREHRANE, VETERIN...
 • Aktuelnosti

Opširnije
08.11.
2018
JAVNA LICITACIJA ZA PRODAJU SLUŽBENOG PUTNIČKOG MOTORNOG VOZOLA
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
08.11.
2018
GREEN ROOM SESSIONS INTERNATIONAL CONFERENCE (GEO ECO-ECO AGRO)
 • Aktuelnosti

Opširnije
02.11.
2018
Društvo za zaštitu bilja u BiH organizuje XV Simpozijum o zaštiti bilja u BiH...
 • Aktuelnosti

Opširnije
25.10.
2018
UNIVERZITET U SARAJEVU MEĐU PRVIH 6,2% UNIVERZITETA NA SVJETSKOJ RANG-LISTI WEB...
 • Aktuelnosti na UNSA

Opširnije
23.10.
2018
OMBUDSMENKA DR. JASMINKA DŽUMHUR ODRŽALA SASTANAK SA DEKANOM POLJOPRIVREDNO-PR...
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
19.10.
2018
DELEGACIJA ČEŠKOG UNIVERZITETA ZA POLJOPRIVREDU, EKONOMIJU, ŠUMARSTVO I OKOLI...
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije

245

+
Udžbenika

300

+
Nagrada

350

+
Uposlenika

300

+
Aktuelnosti