• DOBRODOŠLI NA WEB STRANICU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

Aktuelnosti

24.11.
2020
OBAVJEŠTENJE POVODOM DANA DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE
 • Aktuelnosti

Opširnije
19.11.
2020
V studentski kongres Univerziteta u Sarajevu sa međunarodnim učešćem "Hrana,...
 • Aktuelnosti na UNSA

Opširnije
18.11.
2020
Humanity in Action Bosna i Hercegovina
objavljuje poziv za dostavljanje p...
 • Aktuelnosti

Opširnije
18.11.
2020
Erasmus+ projekt LANDS: On-line obuka iz oblasti Degustacija vina - Petak, 27.11...
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
18.11.
2020
Erasmus+ projekt LANDS: On-line obuka iz oblasti Sakupljanje, sušenje i upotreb...
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
06.11.
2020
OBAVIJEST O POKRETANJU REDOVNE GODIŠNJE OBUKE CERTIFICIRANIH POLJOPRIVREDNIH SA...
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
03.11.
2020
OBAVJEŠTENJE O PRODUŽENJU UPISNOG ROKA NA II CIKLUSU STUDIJA
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
03.11.
2020
REVIDIRANE KONAČNE RANG LISTE ZA UPIS KANDIDATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA ST...
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
29.10.
2020
ODRŽANA OBUKA ODGOVORNIH LICA ZA PROMET FITOFARMACEUTSKIH SREDSTAVA U BOSNI I H...
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
29.10.
2020
OBAVIJEST O POKRETANJU OBUKE ZA CERTIFICIRANJE SAVJETODAVNE DJELATNOSTI U 2020. ...
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
28.10.
2020
NA NAŠEM FAKULTETU POČEO NOVI STUDIJSKI PROGRAM "ODRŽIVI SISTEMI PROIZVODNJE ...
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
21.10.
2020
KONAČNA RANG LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA U I GODINU II CIKLUSA STUDIJSKE 2020/2...
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije

HarISA - međunarodna saradnja na harmonizaciji doktorskih studija u području zaštite biljaka u okviru održive poljoprivrede

CEFOOD 2020 - 10TH CENTRAL EUROPEAN CONGRESS ON FOOD

Erasmus+ projekat STEPS - Master studij iz oblasti "Održivi sistemi proizvodnje hrane"

Erasmus Plus Project: “Western Balkans Urban Agriculture Initiative” – BUGI (download)

Programi cjeloživotnog učenja

Programi cjeloživotnog učenja

NECIKLIČNO OBRAZOVANJE

Opširnije

INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE
Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu

INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu

Opširnije