• DOBRODOŠLI NA WEB STRANICU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

Aktuelnosti

25.09.
2020
PRIJAVA ISPITA ZA POPRAVNI (OKTOBARSKI) ROK
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
22.09.
2020
POLJOPRIVREDA: NEOPRAVDANO ZANEMARENA, ALI ESENCIJALNA NAUKA
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
22.09.
2020
FAW2020: STUDENTSKA ANKETA
 • Aktuelnosti na UNSA

Opširnije
22.09.
2020
KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA U STUDIJSK...
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
21.09.
2020
OBAVJEŠTENJE O DOPUNSKOM ROKU ZA UPIS STUDENATA
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
16.09.
2020
OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE PRELIMINARNE RANG LISTE II UPISNOG ROKA 2020/2021
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
21.09.
2020
PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJ...
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
17.09.
2020
PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJ...
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
15.09.
2020
UPUTSTVA ZA ONLINE UPIS NA UNIVERZITET U SARAJEVU
 • Aktuelnosti na UNSA

Opširnije
10.09.
2020
OBUKA ODGOVORNIH LICA ZA PROMET FITOFARMACEUTSKIH SREDSTAVA U BOSNI I HERCEGOVIN...
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
10.09.
2020
OBAVJEŠTENJE O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
09.09.
2020
O B A V J E Š T E NJ E ZA SVE STUDENTE
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije

CEFOOD 2020 - 10TH CENTRAL EUROPEAN CONGRESS ON FOOD

Erasmus+ projekat STEPS - Master studij iz oblasti "Održivi sistemi proizvodnje hrane"

Erasmus Plus Project: “Western Balkans Urban Agriculture Initiative” – BUGI (download)

Programi cjeloživotnog učenja

Programi cjeloživotnog učenja

NECIKLIČNO OBRAZOVANJE

Opširnije

INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE
Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu

INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu

Opširnije