Aktuelnosti

12.05.
2022
POZIV ZA UČEŠĆE NA RADIONICI POD NAZIVOM „PROMOCIJA ODRŽIVIH POLJOPRIVREDN...
 • Aktuelnosti

Opširnije
10.05.
2022
KONKURS ZA IZBOR DEKANA UNIVERZITETA U SARAJEVU-POLJOPRVREDNO-PREHRAMBENOG FAKU...
 • Aktuelnosti na UNSA

Opširnije
03.05.
2022
BAJRAMSKA ČESTITKA
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
01.05.
2022
ČESTITKA ZA 1.MAJ - MEĐUNARODNI PRAZNIK RADA
 • Aktuelnosti

Opširnije
27.04.
2022
U OKVIRU ERASMUS+ PROGRAMA KA107 OTVOREN JE KONKURS ZA MEĐUNARODNU KREDITNU MOB...
 • Aktuelnosti

Opširnije
21.04.
2022
DEKAN PPF UNSA ZA SARAJEVSKO JUTRO: PROIZVODNJA HRANE JE BUDUĆNOST
 • Aktuelnosti

Opširnije
21.04.
2022
UPIŠI POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU | MODERNIZACI...
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
20.04.
2022
U SKLOPU ERASMUS+ PROJEKTA HARISA (HARMONIZATION AND INNOVATION IN PHD STUDY PRO...
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
18.04.
2022
U SKLOPU ERASMUS+ PROJEKTA HARISA (HARMONIZATION AND INNOVATION IN PHD STUDY PRO...
 • Aktuelnosti

Opširnije
18.04.
2022
INFORMACIJA O ODVIJANJU NASTAVE ZA VRIJEME VJERSKIH PRAZNIKA U APRILU 2022
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
15.04.
2022
NEKOLIKO FOTOGRAFIJA SA DANA OTVORENIH VRATA Poljoprivredno-prehrambenog fakulte...
 • Aktuelnosti

Opširnije
14.04.
2022
GOSTUJUĆI PREDAVAČ DR. LUCILE GABEREL, U SKLOPU ERASMUS + SARADNJE SA GRADUATE...
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije

NOVOSTI SA UNIVERZITETA U SARAJEVU

CEFOOD 2021 - 10TH CENTRAL EUROPEAN CONGRESS ON FOOD

L A N D S - Linking agriculture and tourism is the best way to overcome rural poverty. It’s multi-sectoral and multi-layered

HarISA - međunarodna saradnja na harmonizaciji doktorskih studija u području zaštite biljaka u okviru održive poljoprivrede

Erasmus+ projekat STEPS - Master studij iz oblasti "Održivi sistemi proizvodnje hrane"

Erasmus Plus Project: “Western Balkans Urban Agriculture Initiative” – BUGI (download)

Programi cjeloživotnog učenja

Programi cjeloživotnog učenja

NECIKLIČNO OBRAZOVANJE

Opširnije

INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE
Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu

INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu

Opširnije