Izvedbeni planovi nastave za vanredne studente - I ciklus studija

Izvedbeni planovi nastave za vanredne studente - I ciklus studija


I CIKLUS STUDIJAEkstruzija u prehrambenoj industriji

preuzmi ovdje


Ishrana biljaka

preuzmi ovdje


Izvedbeni plan nastave za vanredne studente

Odgovorni nastavnik doc. dr Alen Mujčinović

preuzmi ovdje


Krmno bilje

preuzmi ovdje


Mehanizacija u animalnoj proizvodnji

preuzmi ovdje


Nutricionistički aspekti pripreme hrane

preuzmi ovdje


Opća biohemija - BP

preuzmi ovdje


Opća biohemija - EA

preuzmi ovdje


Biohemija za nutricioniste

preuzmi ovdje


Opća mikrobiologija

preuzmi ovdje


Opća toksikologija

preuzmi ovdje


Osnovi organske poljoprivredne proizvodnje

preuzmi ovdje


Osnovi uređenja zemljišta

preuzmi ovdje


Poljoprivreda i okoliš

preuzmi ovdje


Poljoprivredna mehanizacija

preuzmi ovdje


Prehrambene tehnologije za nutricioniste

preuzmi ovdje


Proizvodnja cvijeća i ukrasnog bilja

preuzmi ovdje


Sjemenarstvo

preuzmi ovdje


Tehnologija gotove hrane

preuzmi ovdje


Tehnologija slada i piva

preuzmi ovdje


Tehnologija vina, piva i alkoholnih pića

preuzmi ovdje


Tehnologija vina

preuzmi ovdje


Funkcionalna hrana

preuzmi ovdje


Funkcionalne komponente u hrani

preuzmi ovdje


Tehnologija uzgrednih proizvoda u mesnoj industriji

preuzmi ovdje


Tehnologija mesa, ribe i jaja

preuzmi ovdje


Osnove ratarsko-povrtlarske proizvodnje

preuzmi ovdje
Objavljeno: 29.03.2024