• Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
  • Faculty of Agriculture and Food Sciences

PROGRAMI CJELOŽIVOTNOG UČENJA (NECIKLIČNO OBRAZOVANJE)

PROGRAMI CJELOŽIVOTNOG UČENJA (NECIKLIČNO OBRAZOVANJE)

PROGRAMI CJELOŽIVOTNOG UČENJA 
«OBUKA TRAKTORISTA»
(Neciklično obrazovanje)

PROGRAMI CJELOŽIVOTNOG UČENJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU
Pčelarstvo: Sačuvajmo našu budućnost
(Neciklično obrazovanje)