PROGRAMI CJELOŽIVOTNOG UČENJA (NECIKLIČNO OBRAZOVANJE)

PROGRAMI CJELOŽIVOTNOG UČENJA (NECIKLIČNO OBRAZOVANJE)
PROGRAMI CJELOŽIVOTNOG UČENJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU
«TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE I UPOTREBA ALTERNATIVNIH RATARSKIH USJEVA»
(Neciklično obrazovanje)


PROGRAMI CJELOŽIVOTNOG UČENJA 
«OBUKA TRAKTORISTA»
(Neciklično obrazovanje)

PROGRAMI CJELOŽIVOTNOG UČENJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU
Pčelarstvo: Sačuvajmo našu budućnost
(Neciklično obrazovanje)


Objavljeno: 04.02.2019