• FACULTY OF AGRICULTURE AND FOOD SCIENCES

News

12.05.
2022
POZIV ZA UČEŠĆE NA RADIONICI POD NAZIVOM „PROMOCIJA ODRŽIVIH POLJOPRIVREDN...
 • Aktuelnosti

Read more
10.05.
2022
KONKURS ZA IZBOR DEKANA UNIVERZITETA U SARAJEVU-POLJOPRVREDNO-PREHRAMBENOG FAKU...
 • Aktuelnosti na UNSA

Read more
03.05.
2022
 • Aktuelnosti na PPF

Read more
01.05.
2022
ČESTITKA ZA 1.MAJ - MEĐUNARODNI PRAZNIK RADA
 • Aktuelnosti

Read more
27.04.
2022
U OKVIRU ERASMUS+ PROGRAMA KA107 OTVOREN JE KONKURS ZA MEĐUNARODNU KREDITNU MOB...
 • Aktuelnosti

Read more
21.04.
2022
 • Aktuelnosti

Read more
21.04.
2022
UPIŠI POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU | MODERNIZACI...
 • Aktuelnosti na PPF

Read more
20.04.
2022
 • Aktuelnosti na PPF

Read more
18.04.
2022
 • Aktuelnosti

Read more
18.04.
2022
INFORMACIJA O ODVIJANJU NASTAVE ZA VRIJEME VJERSKIH PRAZNIKA U APRILU 2022
 • Aktuelnosti na PPF

Read more
15.04.
2022
 • Aktuelnosti

Read more
14.04.
2022
GOSTUJUĆI PREDAVAČ DR. LUCILE GABEREL, U SKLOPU ERASMUS + SARADNJE SA GRADUATE...
 • Aktuelnosti na PPF

Read more