• FACULTY OF AGRICULTURE AND FOOD SCIENCES

News

16.09.
2019
PRELEMINARNA RANG LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA U I GODINU I CIKLUSA AKADEMSKE 2019...
 • Aktuelnosti na PPF

Read more
13.09.
2019
EUROPEAN NIGHT OF RESEARCHERS 2019
 • Aktuelnosti na UNSA

Read more
05.09.
2019
BESTSDI AND NATRISK PROJECTS FINAL CONFERENCE HELD
 • Aktuelnosti na UNSA

Read more
03.09.
2019
ZAJEDNIČKA ZAVRŠNA KONFERENCIJA ERASMUS PROJEKATA BESTSDI I NATRISK
 • Aktuelnosti

Read more
31.08.
2019
OBAVIJEST O POKRETANJU OBUKE ZA CERTIFICIRANJE SAVJETODAVNE DJELATNOSTI
 • Aktuelnosti na PPF

Read more
26.08.
2019
KONKURS ZA UPIS STUDENATA U I GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2019/20...
 • Aktuelnosti na PPF

Read more
26.08.
2019
KONKURS ZA UPIS STUDENATA U I GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA NA UN...
 • Aktuelnosti na UNSA

Read more
04.08.
2019
Na Poljoprivredno - prehrambenom fakultetu UNSA održana deseta CASEE konferenci...
 • Aktuelnosti na PPF

Read more
22.07.
2019
REVIDIRANA - KONAČNA RANG LISTA PRIMLJENIH I UPISANIH KANDIDATA U I GODINU STUD...
 • Aktuelnosti na PPF

Read more
12.07.
2019
KONAČNA RANG LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA ZA UPIS U I GODINU STUDIJA AKADEMSKE 20...
 • Aktuelnosti na PPF

Read more
09.07.
2019
VAŽNO OBAVJEŠTENJE
 • Aktuelnosti na PPF

Read more
08.07.
2019
OBAVJEŠTENJE O REZULTATIMA I UPISNOG ROKA ZA AKADEMSKU 2019/2020 GODINU
 • Aktuelnosti na PPF

Read more