• FACULTY OF AGRICULTURE AND FOOD SCIENCES

News

12.07.
2019
KONAČNA RANG LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA ZA UPIS U I GODINU STUDIJA AKADEMSKE 20...
 • Aktuelnosti na PPF

Read more
10.07.
2019
OBAVIJEST O POKRETANJU OBUKE ZA CERTIFICIRANJE SAVJETODAVNE DJELATNOSTI
 • Aktuelnosti na PPF

Read more
09.07.
2019
VAŽNO OBAVJEŠTENJE
 • Aktuelnosti na PPF

Read more
08.07.
2019
OBAVJEŠTENJE O REZULTATIMA I UPISNOG ROKA ZA AKADEMSKU 2019/2020 GODINU
 • Aktuelnosti na PPF

Read more
05.07.
2019
INTERNI POZIV ZA UČEŠĆE U TREĆEM CIKLUSU TRAIN PROGRAMA U AKADEMSKOJ 2018/20...
 • Aktuelnosti na UNSA

Read more
02.07.
2019
DEKAN FAKULTETA, PROF. DR. MUHAMED BRKA PRIMIO U POSJETU MINISTRA HARISA BAŠIĆ...
 • Aktuelnosti na PPF

Read more
02.07.
2019
THE UNIVERSITY OF SARAJEVO PROMOTED 45 DOCTORS OF SCIENCE ON THURSDAY, JUNE 27TH...
 • Aktuelnosti na UNSA

Read more
01.07.
2019
OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE
 • Aktuelnosti na PPF

Read more
20.06.
2019
POZIV AKADEMSKOM OSOBLJU UNIVERZITETA U SARAJEVU ZA PRIJAVU I UČEŠĆE U PROGRA...
 • Aktuelnosti na UNSA

Read more
15.06.
2019
ACADEMICIAN TAIB ŠARIĆ, UNIVERSITY OF SARAJEVO PROFESSOR EMERITUS PASSED AWAY
 • Aktuelnosti na UNSA

Read more
10.06.
2019
KONKURS ZA UPIS STUDENATA U AKADEMSKOJ 2019/2020.GODINI NA POLJOPRIVREDNO-PREHRA...
 • Aktuelnosti na PPF

Read more
10.06.
2019
PROF. DR ENVER KARAHMET PRISUSTVOVAO I ODRŽAO PREDAVANJE NA TEMU: IMPLEMENTATIO...
 • Aktuelnosti

Read more