• FACULTY OF AGRICULTURE AND FOOD SCIENCES

News

27.07.
2020
REVIDIRANA KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA...
 • Aktuelnosti na PPF

Read more
27.07.
2020
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA „PRODAJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA PROIZVED...
 • Aktuelnosti na PPF

Read more
25.07.
2020
UPDATE ON THE PROJECT #COVIDiet
 • Aktuelnosti

Read more
28.07.
2020
SEPTEMBARSKI ISPITNI ROKOVI – AKADEMSKA 2019/2020 GODINA
 • Aktuelnosti na PPF

Read more
16.07.
2020
UPIS NA UNSA: VAŽNA OBAVIJEST ZA KANDIDATE
 • Aktuelnosti na UNSA

Read more
15.07.
2020
KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA U STUDIJSK...
 • Aktuelnosti na PPF

Read more
16.07.
2020
UPIS KANDIDATA U AKADEMSKU 2020/2021 GODINU
 • Aktuelnosti na PPF

Read more
09.07.
2020
OBAVJEŠTENJE O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE MR. ALEJNE KRILIĆ
 • Aktuelnosti na PPF

Read more
09.07.
2020
OBAVJEŠTENJE O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE MR. SANELA HASELJIĆA
 • Aktuelnosti na PPF

Read more
09.07.
2020
 • Aktuelnosti na PPF

Read more
07.07.
2020
PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJ...
 • Aktuelnosti na PPF

Read more
30.06.
2020
NOVI MASTER STUDIJSKI PROGRAM "ODRŽIVI SISTEMI PROIZVODNJE HRANE"
 • Aktuelnosti na PPF

Read more