• FACULTY OF AGRICULTURE AND FOOD SCIENCES

News

31.01.
2023
 • Aktuelnosti na PPF

Read more
23.01.
2023
 • Aktuelnosti

Read more
16.01.
2023
PRIJAVA ISPITA ZA JANUARSKO - FEBRUARSKI ISPITNI ROK STUDIJSKE 2022/2023. GODINE
 • Aktuelnosti na PPF

Read more
13.01.
2023
 • Aktuelnosti na PPF

Read more
17.01.
2023
 • Aktuelnosti na PPF

Read more
11.01.
2023
 • Aktuelnosti

Read more
13.01.
2023
ISPITNI ROKOVI ZA PREDMETE IZ ZIMSKOG SEMESTRA U STUDIJSKOJ 2022/2023. GODINI
 • Aktuelnosti na PPF

Read more
28.12.
2022
DODJELA NAGRADA ZA NAUČNI/UMJETNIČKI RAD AKADEMSKOG I NAUČNOISTRAŽIVAČKOG O...
 • Aktuelnosti na UNSA

Read more
27.12.
2022
INTERNATIONAL EXCELLENCE SCHOLARSHIP PROGRAM (IES)
 • Aktuelnosti na UNSA

Read more
26.12.
2022
ERASMUS+ PROJEKT STEPS - MASTER STUDIJSKI PROGRAM "ODRŽIVI SISTEMI PROIZVODNJE...
 • Aktuelnosti

Read more
24.12.
2022
 • Aktuelnosti

Read more
23.12.
2022
 • Aktuelnosti na UNSA

Read more