• FACULTY OF AGRICULTURE AND FOOD SCIENCES


IZVJEŠTAJI KOMISIJA ZA IZBOR U ZVANJA


U skladu sa članom 108. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17)
Član 108. (Dostavljanje izvještaja komisije)

(1) Rukovodilac organizacione jedinice je obavezan izvještaj sa prijedlogom komisije za izbor u zvanja uvrstiti u dnevni red sjednice vijeća najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja izvještaja sa prijedlogom komisije.

(2) Rukovodilac organizacione jedinice je obavezan izvještaj komisije za izbor u zvanje sa prijedlogom komisije objaviti na internet stranici najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice vijeća na kojoj se glasa o prijedlogu komisije i to u dijelu koji se odnosi na ispunjavanje popisanih uslova za izbor u akademsko zvanje od strane prijavljenih kandidata.

IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U AKADEMSKO NAUČNO-NASTAVNO ZVANJE DOCENT ZA OBLAST „MAKROEKONOMIKA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE“

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 30.11.2020
IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U AKADEMSKO NAUČNO-NASTAVNO ZVANJE DOCENT ZA OBLAST „MAKROEKONOMIKA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE“

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 30.11.2020
IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U NAUČNO-NASTAVNO ZVANJE ASISTENT ZA OBLAST ZOOLOGIJA

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 26.10.2020
IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U NAUČNO-NASTAVNO ZVANJE ASISTENT ZA OBLAST MEHANIZACIJA U POLJOPRIVREDI

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 26.10.2020
IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U NAUČNO-NASTAVNO ZVANJE ASISTENT ZA OBLAST POVRTLARSTVO

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 26.10.2020
IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U NAUČNO-NASTAVNO ZVANJE DOCENT ZA OBLAST PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 26.10.2020
IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U NAUČNO-NASTAVNO ZVANJE ASISTENT ZA OBLAST GENETIKA I OPLEMENJIVANJE BILJAKA

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 26.10.2020
IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U NAUČNO-NASTAVNO ZVANJE ASISTENT NA OBLAST BOTANIKA

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 26.10.2020IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U NAUČNO-NASTAVNO ZVANJE VANREDNI PROFESOR ZA NAUČNU OBLAST PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE.

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 06.01.2020IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U NAUČNO-NASTAVNO ZVANJE DOCENT NA OBLASTI PEDOLOGIJA, AGROHEMIJA I MELIORACIJE.

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 29.11.2019IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U NAUČNO-NASTAVNO ZVANJE ASISTENT NA OBLASTI MIKROEKONOMIKA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE.

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 28.10.2019IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U AKADEMSKO (NAUČNO-NASTAVNO) ZVANJE: REDOVNI PROFESOR ZA OBLAST SPECIJALNE TEHNOLOGIJE

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 20.9.2019IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U AKADEMSKO (NAUČNO-NASTAVNO) ZVANJE VANREDNI PROFESOR ZA OBLAST PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 26.8.2019


PRIJEDLOG ZA IZBOR NASTAVNIKA ZA NAUĈNU OBLAST: „AKVAKULTURA” NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 24.6.2019
-->