• DOBRODOŠLI NA WEB STRANICU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA
Prof. dr Muhamed Brka
Redovni profesor


DEKAN

m.brka@ppf.unsa.ba

Prof. dr Lutvija Karić
Vanredni profesor

PRODEKAN ZA NASTAVU

l.karic@ppf.unsa.ba

Prof. dr Enisa Omanović-Mikličanin
Redovni profesor

PRODEKANESA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I
NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

e.omanovic-miklicanin@ppf.unsa.ba

Doc. dr Vedad Falan
Docent

PRODEKAN ZA FINANSIJEv.falan@ppf.unsa.ba