Časopis "Radovi Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta"

Works of Faculty of Agriculture and Food Sciences

OD 2021. GODINE ČASOPIS RADOVI PPF ĆE SE IZDAVATI U ONLINE VERZIJI, A DETALJNA UPUTSTVA MOŽETE PRONAĆI NA LINK-U: https://www.ppf.unsa.ba/radovi.php

UPUTSVO ZA PISANJE RADOVA

INSTRUCTION FOR WRITING PAPER


Šablon B5 za cijeli rad za časopis Radovi PPF

Template B5 for writing full text for Works


 

    

UREDNIČKI ODBOR – Radovi Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

EDITORIAL BOARD – Works of the Faculty of Agriculture and Food Sciences University of Sarajevo:

prof. dr. Mirha Đikić (BiH)
prof. dr. Milenko Blesić (BiH)
prof. dr. Jasmin Grahić (BiH)
prof. dr. Dragana Ognjenović (BiH)
prof. dr. Nedžad Karić (BiH)
prof. dr. Aleksandra Dimitrijević (Srbija)
prof. dr. Žarko Ilin (Srbija)
prof. dr. German Kust (Rusija)
prof. dr. Emil Erjavec (Slovenija)
prof. dr. Ante Ivanković (Hrvatska)
prof. dr. Renata Bažok (Hrvatska)
prof. dr. Vlasta Piližota, akademkinja (Hrvatska)
prof. dr. Dragan Nikolić (Srbija)
prof. dr. Metka Hudina (Slovenija)
prof. dr. Zlatan Sarić (BiH)
prof. dr. Ervin Zečević (BiH)
prof. dr. Fuad Gaši (BiH)
prof. dr. Zilha Ašimović (BiH)
prof. dr. Zdenko Lončarić (Hrvatska)
prof. dr. Zoran Jovović (Crna Gora)
prof. dr. Miroljub Barać (Srbija)
prof. dr. Cosmin Salasan (Rumunija)
prof. dr. Vladan Bogdanović (Srbija)
prof. dr. Bogdan Cvjetković (Hrvatska)
prof. dr. Ivan Pejić (Hrvatska)
prof. dr. Mekjell Meland (Norveška)
prof. dr. Mihail Blanke (Njemačka)
Glavni i odgovorni urednik - Editor:
prof. dr. Mirha Đikić

Zamjenik glavnog i odgovornog urednika – Deputy Editor: Prof. dr. Milenko Blesić

Računarska obrada – Computer processing: Sabiha Aganović, MA

Uredništvo i administracija – Address of the Editorial Board:

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu / Faculty of Agriculture and Food Sciences University of Sarajevo Zmaja od Bosne 8 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina

Tel.:
+387 (0)33 225 727
Fax.:
667 429
e-mail:
radovi@ppf.unsa.ba

Indeksiranje: AGRIS, CAB Direct