MENADŽMENT FAKULTETA

Rukovodstvo

Prof. dr Muhamed Brka
Redovni profesor

DEKAN

m.brka@ppf.unsa.ba

Telefon: +387 33 22 57 27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Samir Muhamedagić
Redovni profesor

PRODEKANESA ZA NASTAVU

s.muhamedagic@ppf.unsa.ba

Telefon: +387 33 22 57 27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Jasmin Grahić
Vanredni profesor

PRODEKAN ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I
NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

j.grahic@ppf.unsa.ba

Telefon: +387 33 22 57 27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Vedad Falan
Vanredni profesor

PRODEKAN ZA FINANSIJEv.falan@ppf.unsa.ba

Telefon: +387 33 22 57 27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Doc. dr Almir Toroman
Docent


PRODEKAN ZA KVALITET

a.toroman@ppf.unsa.ba

Telefon: +387 33 22 57 27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Rukovodstvo

Prof. dr Muhamed Brka
Redovni profesor

DEKAN

m.brka@ppf.unsa.ba

Telefon: +387 33 22 57 27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Samir Muhamedagić
Redovni profesor

PRODEKANESA ZA NASTAVU

s.muhamedagic@ppf.unsa.ba

Telefon: +387 33 22 57 27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Jasmin Grahić
Vanredni profesor

PRODEKAN ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I
NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

j.grahic@ppf.unsa.ba

Telefon: +387 33 22 57 27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Vedad Falan
Vanredni profesor

PRODEKAN ZA FINANSIJEv.falan@ppf.unsa.ba

Telefon: +387 33 22 57 27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Doc. dr Almir Toroman
Docent


PRODEKAN ZA KVALITET

a.toroman@ppf.unsa.ba

Telefon: +387 33 22 57 27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Rukovodstvo

Prof. dr Muhamed Brka
Redovni profesor

DEKAN

m.brka@ppf.unsa.ba

Telefon: +387 33 22 57 27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Samir Muhamedagić
Redovni profesor

PRODEKANESA ZA NASTAVU

s.muhamedagic@ppf.unsa.ba

Telefon: +387 33 22 57 27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Jasmin Grahić
Vanredni profesor

PRODEKAN ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I
NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

j.grahic@ppf.unsa.ba

Telefon: +387 33 22 57 27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Vedad Falan
Vanredni profesor

PRODEKAN ZA FINANSIJEv.falan@ppf.unsa.ba

Telefon: +387 33 22 57 27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Doc. dr Almir Toroman
Docent


PRODEKAN ZA KVALITET

a.toroman@ppf.unsa.ba

Telefon: +387 33 22 57 27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Rukovodstvo

Prof. dr Muhamed Brka
Redovni profesor

DEKAN

m.brka@ppf.unsa.ba

Telefon: +387 33 22 57 27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Samir Muhamedagić
Redovni profesor

PRODEKANESA ZA NASTAVU

s.muhamedagic@ppf.unsa.ba

Telefon: +387 33 22 57 27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Jasmin Grahić
Vanredni profesor

PRODEKAN ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I
NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

j.grahic@ppf.unsa.ba

Telefon: +387 33 22 57 27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Vedad Falan
Vanredni profesor

PRODEKAN ZA FINANSIJEv.falan@ppf.unsa.ba

Telefon: +387 33 22 57 27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Doc. dr Almir Toroman
Docent


PRODEKAN ZA KVALITET

a.toroman@ppf.unsa.ba

Telefon: +387 33 22 57 27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Rukovodstvo

Prof. dr Muhamed Brka
Redovni profesor

DEKAN

m.brka@ppf.unsa.ba

Telefon: +387 33 22 57 27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Samir Muhamedagić
Redovni profesor

PRODEKANESA ZA NASTAVU

s.muhamedagic@ppf.unsa.ba

Telefon: +387 33 22 57 27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Jasmin Grahić
Vanredni profesor

PRODEKAN ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I
NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

j.grahic@ppf.unsa.ba

Telefon: +387 33 22 57 27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Vedad Falan
Vanredni profesor

PRODEKAN ZA FINANSIJEv.falan@ppf.unsa.ba

Telefon: +387 33 22 57 27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Doc. dr Almir Toroman
Docent


PRODEKAN ZA KVALITET

a.toroman@ppf.unsa.ba

Telefon: +387 33 22 57 27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Rukovodstvo

Prof. dr Muhamed Brka
Redovni profesor

DEKAN

m.brka@ppf.unsa.ba

Telefon: +387 33 22 57 27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Samir Muhamedagić
Redovni profesor

PRODEKANESA ZA NASTAVU

s.muhamedagic@ppf.unsa.ba

Telefon: +387 33 22 57 27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Jasmin Grahić
Vanredni profesor

PRODEKAN ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I
NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

j.grahic@ppf.unsa.ba

Telefon: +387 33 22 57 27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Vedad Falan
Vanredni profesor

PRODEKAN ZA FINANSIJEv.falan@ppf.unsa.ba

Telefon: +387 33 22 57 27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Doc. dr Almir Toroman
Docent


PRODEKAN ZA KVALITET

a.toroman@ppf.unsa.ba

Telefon: +387 33 22 57 27

CURRICULUM VITAE

Google scholar