• DOBRODOŠLI NA WEB STRANICU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

Nastavno osoblje i saradnici

Redovni profesori

Prof. dr Ahmed Smajić
Redovni profesor

INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Izbor na predmet(oblast): Tehnologija mesa i
drugih stočnih proizvoda


a.smajic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Ševal Muminović
Redovni profesor

INSTITUT ZA RATARSTVO


Izbor na predmet(oblast): Specijalno ratarstvo


s.muminovic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Salko Muratović
Redovni profesor

INSTITUT ZA ZOOTEHNIKU


Izbor na predmet(oblast): Ishrana domaćih životinja
i Ishrana životinja

s.muratovic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Mirsad Kurtović
Redovni profesor

INSTITUT ZA VOĆARSTVO I
VINOGRADARSTVO

Izbor na predmet(oblast): Oplemenjivanje biljaka

m.kurtovic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Hamid Čustović
Redovni profesor

INSTITUT ZA PEDOLOGIJU,
AGROHEMIJU I MELIORACIJE

Izbor na predmet(oblast): Pedologija

h.custovic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Josip Čolo
Redovni profesor

INSTITUT ZA ZAŠTITU BILJA I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Izbor na predmet(oblast): Mikrobiologija

j.colo@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Sabahudin Bajramović
Redovni profesor


INSTITUT ZA EKONOMIKU
POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE
INDUSTRIJE

Izbor na predmet(oblast):
Ekonomika poljoprivrede
i prehrambene industrije

s.bajramovic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Zlatan Sarić
Redovni profesor


INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU
POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH
PROIZVODA

Izbor na predmet(oblast): Tehnologija prehrambenih proizvoda animalnog porijekla

z.saric@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Muhamed Brka
Redovni profesor

INSTITUT ZA ZOOTEHNIKU


Izbor na predmet(oblast):
Stočarstvo


m.brka@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Milenko Blesić
Redovni profesor

INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Izbor na predmet(oblast): Tehnologija vrenjam.blesic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Selma Čorbo
Redovni profesor

INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Izbor na predmet(oblast): Tehnologija ulja i mastis.corbo@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Pakeza Drkenda
Redovni profesor

INSTITUT ZA VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO

Izbor na predmet(oblast):
Voćarstvop.drkenda@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Enisa Omanović-Mikličanin
Redovni profesor


INSTITUT ZA PEDOLOGIJU,
AGROHEMIJU I
MELIORACIJE

Izbor na predmet(oblast): Primjenjena hemija u
poljoprivredi i prehrambenoj
tehnologiji


e.omanovic-miklicanin@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. Drena Gadžo
Redovni profesor


INSTITUT ZA RATARSTVO


Izbor na predmet(oblast):
Biljna poljoprivredna proizvodnjad.gadzo@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Sanja Oručević-Žuljević
Redovni profesor

INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Izbor na predmet(oblast): Tehnologija prehrambenih proizvoda
biljnog porijekla

s.orucevic-zuljevic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Zilha Ašimović
Redovni profesor

INSTITUT ZA PEDOLOGIJU,
AGROHEMIJU I
MELIORACIJE

Izbor na predmet(oblast): Biohemija u poljoprivredi
i prehrambenoj tehnologiji


z.asimovic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Asima Akagić
Redovni profesor

INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Izbor na predmet(oblast): Tehnologija prehrambenih proizvoda
biljnog porijekla

a.akagic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Mirha Đikić
Redovni profesor

INSTITUT ZA RATARSTVO

Izbor na predmet(oblast):
Biljna poljoprivredna proizvodnja


m.djikic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Jasna Avdić
Redovni profesor

INSTITUT ZA VOĆARSTVO
I VINOGRADARSTVO

Izbor na predmet(oblast): Floristika i
pejsažno oblikovanje


Email: j.avdic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Nermina Spaho
Redovni profesor

INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Izbor na predmet(oblast):
Tehhnologija vrenja


n.spaho@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Selim Škaljić
Redovni profesor

INSTITUT ZA POLJOPRIVREDNU
TEHNIKU

Izbor na predmet(oblast): Mehanizacija u poljoprivredi

s.skaljic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Jasminka Žurovec
Redovni profesor

INSTITUT ZA PEDOLOGIJU,
AGROHEMIJU I MELIORACIJE

Izbor na predmet(oblast): Uređenje zemljišta


j.zurovec@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Fuad Gaši
Redovni profesor

INSTITUT ZA VOĆARSTVO I
VINOGRADARSTVO

Izbor na predmet(oblast):
Oplemenjivanje biljaka
Biljni genetski resursi


f.gasi@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Nedžad Karić
Redovni profesor

INSTITUT ZA ZAŠTITU BILJA I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Izbor na predmet(oblast): Poljoprivredna Entomologijan.karic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Vanredni profesori

Prof. dr Dragana Ognjenović
Vanredni profesor

INSTITUT ZA EKONOMIKU POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE

Izbor na predmet(oblast): Ekonomsko projektovanje u poljoprivredi
Ekonomsko projektovanje u prehrambenoj industriji

d.ognjenovic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Nermina Đulančić
Vanredni profesor

INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Izbor na predmet(oblast): Specijalne tehnologije


n.djulancic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Lutvija Karić
vanredni profesor

INSTITUT ZA RATARSTVO


Izbor na predmet(oblast):
Povrtlarstvo


l.karic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Emir Džomba
Vanredni profesor

INSTITUT ZA ZOOTEHNIKU


Izbor na predmet(oblast): Ishrana životinja

e.dzomba@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Fikreta Behmen
vanredni profesor

INSTITUT ZA VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO

Izbor na predmet(oblast):
Opšte voćarstvo

f.behmen@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Admir Dokso
vanredni profesor


INSTITUT ZA ZOOTEHNIKU

Izbor na predmet(oblast): Stočarstvo

a.dokso@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Senada Čengić-Džomba
Vanredni profesor


INSTITUT ZA ZOOTEHNIKU

Izbor na predmet(oblast): na oblasti Ishrana životinja

s.cengic-dzomba@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Ervin Zečević
Vanredni profesor

INSTITUT ZA ZOOTEHNIKU


Izbor na predmet(oblast): Stočarstvo


e.zecevic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Amir Ganić
Vanredni profesor


INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Izbor na predmet(oblast): Tehnologija proizvoda
animalnog porijekla

a.ganic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Sabina Operta
Vanredni profesor

INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU
POLJOPRIVREDNIH I
PREHRAMBENIH PROIZVODA

Izbor na predmet(oblast): Tehnologija prehrambenih
proizvoda animalnog
porijekla


s.operta@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Enver Karahmet
Vanredni profesor

INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Izbor na predmet(oblast): Higijena i sanitacija
prehrambenih pogona
Poznavanje i prerada
akvatičnih proizvoda

e.karahmet@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Alma Rustempašić
Vanredni profesor

INSTITUT ZA ZOOTEHNIKU


Izbor na predmet(oblast): Stočarstvo


a.rustempasic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Docenti

Prof. dr Samir Muhamedagić

INSTITUT ZA ZOOTEHNIKU


Izbor na predmet(oblast): Akvakultura

s.muhamedagic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Doc. dr Jasmina Tahmaz

INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU
POLJOPRIVREDNIH I
PREHRAMBENIH PROIZVODA

Izbor na predmet(oblast):
Tehnološke operacije
Tehnologija gotove hrane

j.tahmaz@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Doc. dr Saud Hamidović

INSTITUT ZA ZAŠTITU BILJA I PREHRAMBENIH PROIZVODAIzbor na predmet(oblast):
na oblast Mikrobiologijas.hamidovic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Doc. dr Josip Jurković

INSTITUT ZA PEDOLOGIJU,
AGROHEMIJU I MELIORACIJE

Izbor na predmet(oblast):
Hemija


j.jurkovic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Doc. dr Melisa Ljuša

INSTITUT ZA PEDOLOGIJU,
AGROHEMIJU I MELIORACIJE

Izbor na predmet(oblast):
na oblasti Održivo upravljanje zemljištem


m.ljusa@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Doc. dr Mersija Delić

INSTITUT ZA VOĆARSTVO
I VINOGRADARSTVO

Izbor na predmet(oblast):
Vinogradarstvom.delic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Doc. dr Muamer Bezdrob


INSTITUT ZA RATARSTVO

Izbor na predmet(oblast):
Krmno bilje i travnjacim.bezdrob@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Doc. dr Nermin Rakita


INSTITUT ZA POLJOPRIVREDNU
TEHNIKU

Izbor na predmet(oblast): Poljoprivredna mehanizacija

n.rakita@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Doc. dr Vedad Falan


INSTITUT ZA EKONOMIKU
POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH
PROIZVODA

Izbor na predmet(oblast): na oblasti Mikroekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije

v.falan@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Doc. dr Teofil Gavrić


INSTITUT ZA RATARSTVO


Izbor na predmet(oblast): na oblasti Biljna poljoprivredna proizvodnja

t.gavric@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Doc. dr Jasmin Grahić

INSTITUT ZA RATARSTVOIzbor na predmet(oblast):
na oblasti Biljna poljoprivredna proizvodnja


j.grahic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Doc. dr Mirza Uzunović

INSTITUT ZA EKONOMIKU POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE

Izbor na predmet(oblast): Upravljanje u prehrambenoj industriji


m.uzunovic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Viši asistenti

Dr Almir Toroman

INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Izbor na predmet(oblast):
Standardizacija i kontrola
kvaliteta prehrambenih proizvoda

a.toroman@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Mr Lejla Čengić

INSTITUT ZA PEDOLOGIJU,
AGROHEMIJU I MELIORACIJE

Izbor na predmet(oblast): Biohemija Prehrambena biohemija

l.cengic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Mr Sabrija Čadro

INSTITUT ZA PEDOLOGIJU, AGROHEMIJU I MELIORACIJE

Izbor na predmet(oblast):
na oblasti Uređenje zemljišta


s.cadro@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Mr Emir Bećirović

INSTITUT ZA EKONOMIKU POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE

Izbor na predmet(oblast):
Upravljanje farmama


e.becirovic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Mr Merima Makaš

INSTITUT ZA EKONOMIKU POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE

Izbor na predmet(oblast):
Agrarna politika
sa zakonodavstvom

m.makas@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Asistenti

Arnela Okić, MA

INSTITUT ZA ZAŠTITU BILJA I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Izbor na predmet(oblast):
Zaštita biljaa.okic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Osman Musić, MA

INSTITUT ZA VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO

Izbor na predmet(oblast):
na oblast Voćarstvoo.music@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Munevera Begić, MA

INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU POLJOPRIVREDNIH
I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Izbor na predmet(oblast):
na oblasti Prehrambene tehnologijem.begic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Fejzo Bašić, MA

INSTITUT ZA ZAŠTITU BILJA I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Izbor na predmet(oblast):
na oblast Zaštita biljaf.basic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Emina Sijahović, MA

INSTITUT ZA PEDOLOGIJU, AGROHEMIJU I MELIORACIJE

Izbor na predmet(oblast):
na predmetu Ishrana biljakae.sijahovic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Anera Kazlagić, MA

INSTITUT ZA PEDOLOGIJU, AGROHEMIJU I MELIORACIJE

Izbor na predmet(oblast):
Primjenjena hemija u
poljoprivredi i prehrambenoj tehnologijia.kazlagic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Vanjski saradnici

Prof. dr Aleksandra Nikolić

PROREKTOR ZA MEĐUNARODNU SARADNJUIzbor na predmet(oblast): Ekonomika poljoprivrede i
prehrambene industrije


a.nikolic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Halil Omanović

DIREKTOR UREDA ZA
KOORDINACIJU PROJEKATA PRI
FEDERALNOM MINISTARSTVU
POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE
I ŠUMARSTVA

DIREKTOR IFAD-a za FBiH

Izbor na predmet(oblast): Poznavanje i kontrola
sirovina animalnog porijekla

h.omanovic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Hamdija Čivić

DIREKTOR UREDA ZA HARMONIZACIJU
I KOORDINACIJU SISTEMA PLAĆANJA
U POLJOPRIVREDI, PREHRANI
I RURALNOM RAZVOJU BiHIzbor na predmet(oblast): Ishrana biljaka


h.civic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Senaid Memić

NAČELNIK OPĆINE ILIDŽA


Izbor na predmet(oblast):
Opšte voćarstvo


Email: s.memic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar