• Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
  • Faculty of Agriculture and Food Sciences

Nastavno osoblje i saradnici

U IZRADI

Redovni profesori

Prof. dr Nedžad Karić

INSTITUT ZA ZAŠTITU BILJA

Izbor na predmet(oblast): Poljoprivredna Entomologija

Email: n.karic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Selim Škaljić

INSTITUT ZA POLJOPRIVREDNU
TEHNIKU

Izbor na predmet(oblast): Mehanizacija u poljoprivredi

Email: s.skaljic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Jasminka Žurovec

INSTITUT ZA PEDOLOGIJU,
AGROHEMIJU I MELIORACIJE

Izbor na predmet(oblast): Uređenje zemljišta


Email: j.zurovec@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Sabahudin Bajramović


INSTITUT ZA EKONOMIKU
POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE
INDUSTRIJE

Izbor na predmet(oblast):
Ekonomika poljoprivrede
i prehrambene industrije

s.bajramovic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Josip Čolo

INSTITUT ZA
ZAŠTITU BILJA

Izbor na predmet(oblast): Mikrobiologija

Email: j.colo@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Nermina Spaho

INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Izbor na predmet(oblast):
Tehhnologija vrenja


Email: n.spaho@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Hamid Čustović

INSTITUT ZA PEDOLOGIJU,
AGROHEMIJU I MELIORACIJE

Izbor na predmet(oblast): Pedologija

Email: h.custovic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Jasna Avdić

INSTITUT ZA VOĆARSTVO
I VINOGRADARSTVO

Izbor na predmet(oblast): Floristika i
pejsažno oblikovanje


Email: j.avdic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Mirha Đikić

INSTITUT ZA RATARSTVO


Izbor na predmet(oblast):
Biljna poljoprivredna proizvodnja


Email: m.djikic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Asima Akagić

INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Izbor na predmet(oblast): Tehnologija prehrambenih proizvoda
biljnog porijekla

Email: a.akagic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Zilha Ašimović

INSTITUT ZA PEDOLOGIJU,
AGROHEMIJU I
MELIORACIJE

Izbor na predmet(oblast): Biohemija u poljoprivredi
i prehrambenoj tehnologijiEmail: z.asimovic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Salko Muratović

INSTITUT ZA ZOOTEHNIKU


Izbor na predmet(oblast): Ishrana domaćih životinja
i Ishrana životinja

Email: s.muratovic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Sanja Oručević-Žuljević

INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Izbor na predmet(oblast): Tehnologija prehrambenih proizvoda
biljnog porijekla

Email: s.orucevic-zuljevic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Enisa Omanović-Mikličanin

INSTITUT ZA PEDOLOGIJU,
AGROHEMIJU I
MELIORACIJE

Izbor na predmet(oblast): Primjenjena hemija u
poljoprivredi i prehrambenoj
tehnologiji


Email: e.omanovic-miklicanin@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. Drena Gadžo

INSTITUT ZA RATARSTVO


Izbor na predmet(oblast):
Biljna poljoprivredna proizvodnjaEmail: d.gadzo@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Pakeza Drkenda

INSTITUT ZA VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO

Izbor na predmet(oblast):
Specijalno voćarstvoEmail: p.drkenda@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Selma Čorbo

INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Izbor na predmet(oblast): Tehnologija ulja i mastiEmail: s.corbo@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Milenko Blesić

INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Izbor na predmet(oblast): Tehnologija vrenjaEmail: m.blesic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Zlatan Sarić


INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU
POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH
PROIZVODA

Izbor na predmet(oblast): Tehnologija prehrambenih proizvoda animalnog porijekla

Email: z.saric@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Muhamed Brka

INSTITUT ZA ZOOTEHNIKU


Izbor na predmet(oblast):
Stočarstvo


Email: m.brka@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Mirsad Kurtović

INSTITUT ZA VOĆARSTVO I
VINOGRADARSTVO

Izbor na predmet(oblast): Oplemenjivanje biljaka

Email: m.kurtovic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Ševal Muminović

INSTITUT ZA RATARSTVO


Izbor na predmet(oblast): Specijalno ratarstvo


Email: s.muminovic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Ahmed Smajić

INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Izbor na predmet(oblast): Tehnologija mesa i
drugih stočnih proizvoda


Email: a.smajic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Vanredni profesori

Prof. dr Admir Dokso


INSTITUT ZA ZOOTEHNIKU

Izbor na predmet(oblast): Stočarstvo

Email: a.dokso@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Sabina Operta

INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU
POLJOPRIVREDNIH I
PREHRAMBENIH PROIZVODA

Izbor na predmet(oblast): Tehnologija prehrambenih
proizvoda animalnog
porijekla

Email: s.operta@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Lutvija Karić

INSTITUT ZA RATARSTVO


Izbor na predmet(oblast):
Povrtlarstvo


Email: l.karic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Fuad Gaši

INSTITUT ZA VOĆARSTVO I
VINOGRADARSTVO

Izbor na predmet(oblast):
Oplemenjivanje biljaka
Biljni genetski resursi


Email: f.gasi@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Fikreta Behmen

INSTITUT ZA VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO

Izbor na predmet(oblast):
Opšte voćarstvoEmail: f.behmen@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Ervin Zečević

INSTITUT ZA ZOOTEHNIKU


Izbor na predmet(oblast): StočarstvoEmail: e.zecevic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Emir Džomba

INSTITUT ZA ZOOTEHNIKU


Izbor na predmet(oblast): Ishrana životinjaEmail: e.dzomba@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Enver Karahmet

INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Izbor na predmet(oblast): Higijena i sanitacija
prehrambenih pogona
Poznavanje i prerada
akvatičnih proizvoda

Email: e.karahmet@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Dragana Ognjenović

INSTITUT ZA EKONOMIKU POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE

Izbor na predmet(oblast): Ekonomsko projektovanje u poljoprivredi
Ekonomsko projektovanje u prehrambenoj industriji

Email: d.ognjenovic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Aleksandra Nikolić

INSTITUT ZA EKONOMIKU POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE

Izbor na predmet(oblast): Upravljanje u prehrambenoj
industriji

Email: a.nikolic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Docenti

Doc. dr Nermin Rakita


INSTITUT ZA POLJOPRIVREDNU
TEHNIKU

Izbor na predmet(oblast): Poljoprivredna mehanizacija

Email: n.rakita@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Doc. dr Muamer Bezdrob


INSTITUT ZA RATARSTVO

Izbor na predmet(oblast):
Krmno bilje i travnjaciEmail: m.bezdrob@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Doc. dr Mersija Delić

INSTITUT ZA VOĆARSTVO
I VINOGRADARSTVO

Izbor na predmet(oblast):
VinogradarstvoEmail: m.delic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Doc. dr Melisa Ljuša

INSTITUT ZA PEDOLOGIJU,
AGROHEMIJU I MELIORACIJE

Izbor na predmet(oblast):
Upravljanje zemljištem
GIS
Agroekološko zoniranje

Email: m.ljusa@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Doc. dr Josip Jurković


INSTITUT ZA PEDOLOGIJU,
AGROHEMIJU I MELIORACIJE

Izbor na predmet(oblast):
Hemija


Email: j.jurkovic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Doc. dr Jasmina Tahmaz

INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU
POLJOPRIVREDNIH I
PREHRAMBENIH PROIZVODA

Izbor na predmet(oblast):
Tehnološke operacije
Tehnologija gotove hrane

Email: j.tahmaz@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Doc. dr Jasmin Grahić

INSTITUT ZA RATARSTVOIzbor na predmet(oblast):
Ratarstvo
Biljni genetski resursi

Email: j.grahic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Amir Ganić


INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Izbor na predmet(oblast): Tehnologija proizvoda
animalnog porijekla

Email: a.ganic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Alma Rustempašić

INSTITUT ZA ZOOTEHNIKU


Izbor na predmet(oblast): Stočarstvo

E: a.rustempasic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Viši asistenti

Mr Alejna Krilić

INSTITUT ZA EKONOMIKU POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE

Izbor na predmet(oblast):
Tržište poljoprivrednih proizvoda
Tržište prehrambenih
proizvoda

Email: a.krilic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Mr Mirza Tvica

INSTITUT ZA PEDOLOGIJU,
AGROHEMIJU I MELIORACIJE

Izbor na predmet(oblast):
Pedologija


Email: m.tvica@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Mr Mersiha Alkić-Subašić

INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Izbor na predmet(oblast):
Opća i prehrambena
mikrobiologija

Email: m.alkic-subasic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Mr Merima Makaš

INSTITUT ZA EKONOMIKU POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE

Izbor na predmet(oblast):
Agrarna politika
sa zakonodavstvom

Email: m.makas@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Mr Lejla Spiljak

INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Izbor na predmet(oblast): Tehnologija pčelinjih
proizvoda

Email: l.spiljak@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Mr Lejla Čengić

INSTITUT ZA PEDOLOGIJU,
AGROHEMIJU I MELIORACIJE

Izbor na predmet(oblast): Biohemija Prehrambena biohemija

Email: l.cengic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Mr Emir Bećirović

INSTITUT ZA EKONOMIKU POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE

Izbor na predmet(oblast):
Upravljanje farmama


Email: e.becirovic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Mr Dženan Hadžić

INSTITUT ZA ZOOTEHNIKU


Izbor na predmet(oblast):
Ishrana domaćih životinja


Email: dz.hadzic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Dr Amila Vranac

INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Izbor na predmet(oblast):
Tehnologija proizvoda
biljnog porijekla


Email: a.vranac@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Mr Almir Toroman

INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Izbor na predmet(oblast):
Standardizacija i kontrola
kvaliteta prehrambenih proizvoda

Email: a.toroman@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Asistenti

Mirza Uzunović, MA

INSTITUT ZA EKONOMIKU POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE

Izbor na predmet(oblast): Upravljanje u prehrambenoj
industriji


Email: m.uzunovic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Mirela Smajić-Murtić

INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Izbor na predmet(oblast): Tehnologija piva
Fermentacija piva

Email: m.smajic-murtic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Arnela Okić, MA

INSTITUT ZA ZAŠTITU BILJA I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Izbor na predmet(oblast):
Zaštita biljaEmail: a.okic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Vanjski saradnici

Prof. dr Senaid Memić

NAČELNIK OPĆINE ILIDŽA


Izbor na predmet(oblast):
Opšte voćarstvo


Email: s.memic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Hamdija Čivić

DIREKTOR UREDA ZA HARMONIZACIJU
I KOORDINACIJU SISTEMA PLAĆANJA
U POLJOPRIVREDI, PREHRANI
I RURALNOM RAZVOJU BiHIzbor na predmet(oblast): Ishrana biljaka


Email: h.civic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar

Prof. dr Halil Omanović

DIREKTOR UREDA ZA
KOORDINACIJU PROJEKATA PRI
FEDERALNOM MINISTARSTVU
POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE
I ŠUMARSTVA

DIREKTOR IFAD-a za FBiH

Izbor na predmet(oblast): Poznavanje i kontrola
sirovina animalnog porijekla

Email: h.omanovic@ppf.unsa.ba

Telefon: 033/22-57-27

CURRICULUM VITAE

Google scholar