MEĐUNARODNA SARADNJA


DANA 08.10.2016. GODINE JE POTPISAN SPORAZUM O AKADEMSKOJ SARADNJI IZMEĐU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU I AGRONOMSKOG FAKULTETA- ČAČAK UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU.