• DOBRODOŠLI NA WEB STRANICU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

Aktuelnosti

04.08.
2019
Na Poljoprivredno - prehrambenom fakultetu UNSA održana deseta CASEE konferenci...
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
22.07.
2019
REVIDIRANA - KONAČNA RANG LISTA PRIMLJENIH I UPISANIH KANDIDATA U I GODINU STUD...
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
12.07.
2019
KONAČNA RANG LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA ZA UPIS U I GODINU STUDIJA AKADEMSKE 20...
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
18.07.
2019
OBAVIJEST O POKRETANJU OBUKE ZA CERTIFICIRANJE SAVJETODAVNE DJELATNOSTI
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
09.07.
2019
VAŽNO OBAVJEŠTENJE
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
08.07.
2019
OBAVJEŠTENJE O REZULTATIMA I UPISNOG ROKA ZA AKADEMSKU 2019/2020 GODINU
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
05.07.
2019
INTERNI POZIV ZA UČEŠĆE U TREĆEM CIKLUSU TRAIN PROGRAMA U AKADEMSKOJ 2018/20...
 • Aktuelnosti na UNSA

Opširnije
02.07.
2019
DEKAN FAKULTETA, PROF. DR. MUHAMED BRKA PRIMIO U POSJETU MINISTRA HARISA BAŠIĆ...
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
02.07.
2019
UNIVERZITET U SARAJEVU PROMOVIRAO 45 DOKTORA NAUKA I UMJETNOSTI
 • Aktuelnosti na UNSA

Opširnije
01.07.
2019
OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
20.06.
2019
POZIV AKADEMSKOM OSOBLJU UNIVERZITETA U SARAJEVU ZA PRIJAVU I UČEŠĆE U PROGRA...
 • Aktuelnosti na UNSA

Opširnije
15.06.
2019
PREMINUO AKADEMIK TAIB ŠARIĆ, PROFESOR EMERITUS UNIVERZITETA U SARAJEVU
 • Aktuelnosti na UNSA

Opširnije

Programi cjeloživotnog učenja

NECIKLIČNO OBRAZOVANJE

Opširnije