• 50. MEĐUNARODNI SAJAM POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE
  SAJAM ŠLJIVE GRADAČAC
  23-26. AUGUST 2O23.


 • KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA
  ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA
  U AKADEMSKOJ 2023/2024. GODINI


 • -->

 • 32ND INTERNATIONAL
  SCIENTIFIC -EXPERT CONFERENCE OF
  AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY


 • CATCHaCORN2
  Fenomenalna atmosfera danas na Butmiru!


 • UPIŠI POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET
  UNIVERZITETA U SARAJEVU

 • DOPUNA KONKURSA

  "ZA UPIS STUDENATA
  NA UNIVERZITET U SARAJEVU
  ZA AKADEMSKU 2022/2023. GODINU"

 • The XX CIGR World Congress 2022

  World Congress 2022
 • Erasmus Plus Project: MSc in Sustainable Food Production Systems


 • BUGI, WESTERN BALKAN URBAN AGRICULTURE INITIATIVE

  -->
 • Novi studijski program II ciklusa školske 2019/2020

  URBANA POLJOPRIVREDA


 • L A N D S:

  Linking agriculture and tourism is the best way to overcome rural poverty.

  LANDS1

Aktuelnosti

22.09.
2023
KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA ...
 • Aktuelnosti

Opširnije
18.09.
2023
PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJ...
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
15.09.
2023
PREZENTACIJA O FULBRIGHT VISITING SCHOLAR PROGRAMU
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
12.09.
2023
USPJEŠAN ZAVRŠETAK NASTAVE U OKVIRU MEET MODULA
 • Aktuelnosti

Opširnije
04.09.
2023
OBUKA ODGOVORNIH LICA ZA PROMET FITOFARMACEUTSKIH SREDSTAVA U BOSNI I HERCEGOVIN...
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
31.08.
2023
IN VITRO PROBAVLJIVOST
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
31.08.
2023
VAŽNO OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
31.08.
2023
50. JUBILARNI MEĐUNARODNI SAJAM POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDRUSTRIJE – SAJ...
 • Aktuelnosti

Opširnije
25.08.
2023
SAVREMENE TEME ZA DOMAĆE PROIZVOĐAČE NA 50. SAJMU ŠLJIVE U GRADAČCU
 • Aktuelnosti

Opširnije
21.07.
2023
SEPTEMBARSKI ISPITNI ROKOVI – AKADEMSKA 2022/2023. GODINA
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
08.08.
2023
INVITATION FOR 33rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC – EXPERT CONFERENCE OF AGRICULTUR...
 • Aktuelnosti

Opširnije
14.07.
2023
UPIS KANDIDATA U AKADEMSKU 2023/2024 GODINU KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA NA PRV...
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije

NOVOSTI SA UNIVERZITETA U SARAJEVU

REVIZIJA RIBARSKE OSNOVE ZA RIBOLOVNO PODRUČJE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

L A N D S - Linking agriculture and tourism is the best way to overcome rural poverty. It’s multi-sectoral and multi-layered

HarISA - međunarodna saradnja na harmonizaciji doktorskih studija u području zaštite biljaka u okviru održive poljoprivrede

Erasmus+ projekat STEPS - Master studij iz oblasti "Održivi sistemi proizvodnje hrane"

Erasmus Plus Project: “Western Balkans Urban Agriculture Initiative” – BUGI (download)

Programi cjeloživotnog učenja

Programi cjeloživotnog učenja

NECIKLIČNO OBRAZOVANJE

Opširnije

INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE
Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu

INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu

Opširnije