• DOBRODOŠLI NA WEB STRANICU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

I CIKLUS

II CIKLUS

REZULTATI ISPITA I TESTOVA 1 GODINA

REZULTATI I PARCIJALNOG TESTA
IZ PREDMETA EKSPERIMENTALNA STATISTIKA

Datum objave: 25.12.2020


REZULTATI I TESTA
IZ PREDMETA TEHNIČKA FIZIKA

Datum objave: 25.12.2020


Rezultati 2. parcijalnog ispita iz predmeta
UVOD U PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE - KONAČNI REZULTATI

Datum objave: 25.12.2020


REZULTATI SEMESTRALNOG TESTA
IZ MODULA „ZAŠTITA OKOLIŠA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI“ – PT I EA

Datum objave: 21.12.2020


REZULTATI I PRARCIJALNOG ISPITA IZ PREDMETA HEMIJA (PT - I SEMESTAR)

Datum objave: 13.12.2020


REZULTATI PARCIJALNOG ISPITA IZ PREDMETA OPCA HEMIJA ZA STUDENTE NUTRICIONIZMA

Datum objave: 12.12.2020


REZULTATI I PRARCIJALNOG ISPITA IZ PREDMETA OBRADA I PRERADA DUHANA (EKONOMIKA AGROINDUSTRIJE)

Datum objave: 10.12.2020


REZULTATI I PARCIJALNOG ISPITA IZ PREDMETA "UVOD U PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE"

Datum objave: 24.11.2020


Konačna lista sa brojevima bodova I,II parcijalnih i integralnih ispitnih rokova nakon izvršenog uvida u radove održanog 12.10.2020.godine iz predmeta Matematika

Datum objave: 12.10.2020


Preliminarna lista sa brojevima bodova I,II parcijalnih i integralnih ispitnih rokova nakon izvršenog uvida u radove održanog 12.10.2020.godine iz predmeta Matematika

Datum objave: 12.10.2020


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 2 GODINA

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA Pejsazno projektovanje

Datum objave: 08.10.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA Uređenje enterijera ukrasnim biljkama

Datum objave: 08.10.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA TEHNOLOŠKE OPERCIJE U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI

Datum objave: 08.10.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA I

Datum objave: 08.10.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA PREHRAMBENA BIOHEMIJA

Datum objave: 08.10.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA POZNAVANJE I TEHNOLOGIJA HRANE ZA ŽIVOTINJE

Datum objave: 28.09.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA PREHRAMBENA BIOHEMIJA

Datum objave: 28.09.2020


TEHNOLOŠKE OPERCIJE U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI

Datum objave: 21.09.2020


REZULTATI PROVEDENIH AKTIVNOSTI
Tehnologija proizvoda biljnog porijekla I

Datum objave: 17.09.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA POZNAVANJE I TEHNOLOGIJA HRANE ZA ŽIVOTINJE Rezultati

Datum objave: 14.09.2020


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 3 GODINA

REZULTATI I PRARCIJALNOG ISPITA IZ PREDMETA
POLJOPRIVREDNA FITOPATOLOGIJA

Datum objave: 24.12.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA Tehnologija proizvoda biljnog porijekla II

Datum objave: 08.10.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA Osnovi pejsažnog oblikovanja

Datum objave: 08.10.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA AMBALAŽA I PAKOVANJE PREHRAMBENIH PROIZVODA

Datum objave: 28.09.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA POLJOPRIVREDNA FITOPATOLOGIJA

Datum objave: 28.09.2020


REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA TEHNOLOGIJA DJEČIJE HRANE

Datum objave: 23.09.2020


REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA POLJOPRIVREDNA-FITOPATOLOGIJA

Datum objave: 20.09.2020


SEMESTRALNE AKTIVNOSTI I REZULTATI NAKON ZAVRŠNOG ISPITA
3 – SEPTEMBARSKI ROK

Datum objave: 18.09.2020


REZULTATI POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA TRŽIŠTE POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Datum objave: 10.09.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA OSNOVI PEJSAŽNOG OBLIKOVANJA
Datum objave: 03.09.2020


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 1 GODINA

REZULTATI I PARCIJALNOG TESTA
IZ PREDMETA ADITIVI U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI

Datum objave: 28.12.2020


REZULTATI SEMESTRALNOG TESTA
IZ MODULA PREHRAMBENO INŽINJERSTVO

Datum objave: 22.12.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA EKSPERIMENTALNA STATISTIKA

Datum objave: 09.10.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA UKRASNO BILJE I CVIJEĆE I

Datum objave: 08.10.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA UKRASNO BILJE I CVIJEĆE II

Datum objave: 08.10.2020


REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA EKSPERIMENTALNA STATISTIKA

Datum objave: 24.09.2020


REZULTATI POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA "MEHANIZACIJA U VOĆARSKOJ PROIZVODNJI" i "MEHANIZACIJA U BILJNOJ PROIZVODNJI"

Datum objave: 10.09.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA - GRUPA TEHNOLOŠKIH PREDMETA
Datum objave: 07.09.2020


UKUPAN BROJ BODOVA I OCJENA IZ PREDMETA "TEHNOLOGIJA SMRZNUTIH DESERATA" (julski ispitni rok)

Datum objave: 15.07.2020


KONAČNI REZULTATI IZ PREDMETA „ČUVANJE I RUKOVANJE HRANOM“ -JULSKI ISPITNI ROK (I)

Datum objave: 10.07.2020


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 2 GODINA

REZULTATI II PARCIJALNOG TESTA
IZ PREDMETA SLADILA

Datum objave: 09.01.2021


REZULTATI I PRARCIJALNOG ISPITA IZ PREDMETA SIRARSTVO

Datum objave: 12.12.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA PREHRAMBENA INDUSTRIJA I PREFERENCIJE POTROŠAČA (MASTER STUDIJ EA) Rezultati

Datum objave: 14.09.2020


REZULTATI PROVEDENIH SEMSTRALNIH AKTIVNOSTI-BEZALKOHOLNA PIĆA
Datum objave: 10.09.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA IZ PREDMETA DOSTIGNUĆA U TEHNOLOGIJI GOTOVE HRANE

Datum objave: 09.07.2020


SAKUPLJENI BODOVI TOKOM REALIZACIJE NASTAVE I OCJENAA IZ PREDMETA "DESTILISANA ALKOHOLNA PIĆA"

Datum objave: 08.07.2020