• Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
  • Faculty of Agriculture and Food Sciences

I CIKLUS

II CIKLUS

REZULTATI ISPITA I TESTOVA 1 GODINA

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA MATEMATIKA ODRŽANOG 25.9.2018. GODINE


REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA STATISTIKA ODRŽANOG 25.9.2018. GODINE


REZULTATI SEPTEMBARSKOG ISPITNOG ROKA IZ PREDMETA STATISTIKA


REZULTATI SEPTEMBARSKE PROVJERE ZNANJA IZ PREDMETA MATEMATIKA


REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA ODRŽANOG 11.07.2018. GODINE I OCJENE IZ PEDOLOGIJE (BILJNA PROIZVODNJA)


REZULTATI POLAGANJA POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA STATSITIKA


REZULTATI POLAGANJA ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA STATSITIKA


PEDOLOGIJA - REZULTATI TESTA 2 ODRŽANOG 08.06.2018. GODINE


PEDOLOGIJA - SEMESTRALNI BODOVI


REZULTATI POLAGANJA 1. PARCIJALNOG ISPITA IZ PREDMETA STATISTIKA


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 2 GODINA

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA OPĆE STOČARSTVO (AP-B3/EPP-B3)


REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA OPĆE STOČARSTVO - AGROEKONOMIKA


REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA OPĆE STOČARSTVO


REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA OPĆE STOČARSTVO


Rezultati ispita iz predmeta Opće stočarstvo


REZULTATI I TESTA IZ MODULA AGRARNA POLITIKA SA ZAKONODAVSTVOM


REZULTATI I TESTA IZ MODULA OBRADA I PRERADA DUHANA


REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA OPĆE STOČARSTVO (AP-B3,EA-B3)


REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA "TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA I"


Rezultati ispita iz predmeta Opće stočarstvo (EA-B3)


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 3 GODINA

Rezultati I testa iz predmeta Osnovi tehnologije mlijeka - V semestar


REZULTATI I TESTA IZ MODULA AGRARNA POLITIKA SA ZAKONODAVSTVOM


Rezultati Fertilizacija vocaka i vinove loze (izborni predmet)


REZULTATI AKTIVNOSTI NA PREDMETU "FUNKCIONALNA HRANA"


AKTIVNOSTI NA PREDMETU "FUNKCIONALNA HRANA"


REZULTATI SEMSTRALNOG TESTA NA PREDMETU "UZGOJ I PRERADA GLJIVA"


REZULTATI SEMESTRALNOG TESTA NA PREDMETU "FUNKCIONALNA HRANA"


Osvojeni bodovi i konačna ocjena iz predmeta „Osnove tehnologije mlijeka“


REZULTATI I TESTA IZ PREDMETA “OSNOVI TEHNOLOGIJE MLIJEKA”


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 1 GODINA

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA EKSPERIMENTALNA STATISTIKA ODRŽANOG 25.9.2018. GODINE


REZULTATI SEPTEMBARSKOG ISPITNOG ROKA IZ PREDMETA EKSPERIMENTALNA STATISTIKA


PEDOLOGIJA - SEMESTRALNI BODOVI


REZULTATI II TEST IZ TOKSIKOLOGIJE HRANE


REZULTATI POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA Fiziologija i ishrana voćaka (V)/ Fiziologija i ishrana ratarskih biljaka (R)/ Fiziologija i ishrana biljaka (P). Rezultati se odnose na dio ispita iz Ishrane biljaka


REZULTATI POLAGANJA ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA EKSPERIMENTALNA STATISTIKA (MASTER)


REZULTATI I TESTA IZ MODULA SIRARSTVO


REZULTATI POLAGANJA NAKON SEPTEMBARSKOG ISPITA IZ PREDMETA EKSPERIMENTALNA STATISTIKA (MASTER)


Rezultati Fiziologija i ishrana biljaka


Rezultati Fertilizacija voćaka


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 2 GODINA