• DOBRODOŠLI NA WEB STRANICU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

I CIKLUS

II CIKLUS

REZULTATI ISPITA I TESTOVA 1 GODINA

KONAČNI REZULTATI INTEGRALNOG FEBRUARSKIG ISPITNOG ROKA IZ PREDMETA MATEMATIKA

Datum objave: 26.02.2020


PRELIMINARNI REZULTATI I, II PARCIJALNOG I INTEGRALNIH FEBRUARSKIH ISPITNIH ROKOVA IZ PREDMETA MATEMATIKA

Datum objave: 24.02.2020


REZULTATI ISPITA IZ HEMIJE ZA STUDENTE BILJNE PROIZVODNJE I ZOOTEHNIKE

Datum objave: 24.02.2020


REZULTATI ISPITA ZA OPĆU BIOHEMIJU - FEBRUARSKI ISPITNI ROK

Datum objave: 21.02.2020


REZULTATI POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA "RURALNA SOCIOLOGIJA"

Datum objave: 19.02.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA "UVOD U PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE"

Datum objave: 14.02.2020


KONAČNI REZULTATI I / II PARCIJALNOG I INTEGRALNOG ISPITA IZ PREDMETA "MATEMATIKA" NAKON IZVRŠENOG UVIDA U RADOVE

Datum objave: 13.02.2020


REZULTATI POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA "TEHNIČKA FIZIKA"

Datum objave: 13.02.2020


REZULTATI I / II PARCIJALNOG I INTEGRALNOG ISPITA IZ PREDMETA "MATEMATIKA"

Datum objave: 11.02.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA "OPĆA BIOHEMIJA"

Datum objave: 10.02.2020


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 2 GODINA

REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA (FEBRUARSKI ROK)IZ PREDMETA TEHNOLOŠKE OPERCIJE U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI

Datum objave: 26.02.2020


REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA (FEBRUARSKI ROK)IZ PREDMETA PREHRAMBENA MIRKOBIOLOGIJA

Datum objave: 25.02.2020


REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA (FEBRUARSKI ROK)IZ MODULA OBRADA I PRERADA DUHANA

Datum objave: 24.02.2020


REZULTATI ISPITA ZA PREHRAMBENU BIOHEMIJU - FEBRUARSKI ISPITNI ROK

Datum objave: 21.02.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA "IHTIOLOGIJA"

Datum objave: 18.02.2020


ZBIR UKUPNO OSTVARENIH BODOVA, REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA I KONAČNA OCJENA NA PREMETU „TEHNOLOGIJA VOĆA NAKON BERBE“

Datum objave: 17.02.2020


EVALUACIJA STUDENTSKIH AKTIVNMOSTO NAKON I ISPITNOG ROKA IZ PREDMETA "PRINCIPI ISHRANE DOMAĆIH ŽIVOTINJA"

Datum objave: 14.02.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA "POZNAVANJE I TEHNOLOGIJA HRANE ZA ŽIVOTINJE"

Datum objave: 13.02.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA "TEHNOLOŠKE OPERACIJE U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI"

Datum objave: 12.02.2020


REZULTATI I / II PARCIJALNOG I INTEGRALNOG ISPITA IZ PREDMETA "OBRADA I PRERADA DUHANA"

Datum objave: 11.02.2020


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 3 GODINA

REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA IZ PREDMETA "TEHNOLOGIJA DJEČIJE HRANE"

Datum objave: 26.02.2020


REZULTATI ISPITA ZA EKONOMSKO PROJEKTOVANJE(PT I EPP) - FEBRUARSKI ISPITNI ROK

Datum objave: 21.02.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA "OSNOVI PEJSAŽNOG OBLIKOVANJA"

Datum objave: 19.02.2020


SEMESTRALNE AKTIVNOSTI I REZULTATI NAKON ZAVRŠNOG ISPITA 2 - Tehnologija proizvoda biljnog porijekla II

Datum objave: 19.02.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA "TEHNOLOGIJA MLIJEKA"

Datum objave: 19.02.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA „BERBA, SKLADIŠTENJE I PAKOVANJE PLODOVA VOĆA“

Datum objave: 17.02.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA(FEBRUARSKI ROK) IZ PREDMETA "TRŽIŠTE POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA"

Datum objave: 14.02.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA "TEHNOLOGIJA DJEČIJE HRANE"

Datum objave: 12.02.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA (PT) NA PREDMETU "TEHNOLOGIJA BEZALKOHOLNIH PIĆA"

Datum objave: 12.02.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA (EA) NA PREDMETU "TEHNOLOGIJA BEZALKOHOLNIH PIĆA"

Datum objave: 12.02.2020


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 1 GODINA

REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA - GRUPA TEHNOLOŠKI PREDMETA (PREDMETI SA LISTE PREH.TEH.)

Datum objave: 26.02.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA UZ PREDMETA MIKROBIOLOGIJA NAMIRNICA (ZA STUDENTE MASTER STUDIJSKIH PROGRAMA KKHIP I PT)

Datum objave: 24.02.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA "PREHRAMBENO INŽINJERSTVO"

Datum objave: 18.02.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA "OSNOVE URBANE POLJOPRIVREDE"

Datum objave: 17.02.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA "UKRASNO BILJE I CVIJEĆE I"

Datum objave: 14.02.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA "EKSPERIMENTALNA STATISTIKA"

Datum objave: 14.02.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA "GRUPA TEHNOLOSKIH PREDMETA"

Datum objave: 12.02.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA "ADITIVI U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI"

Datum objave: 12.02.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA "MIKROBIOLOGIJA NAMIRNICA"

Datum objave: 10.02.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA "MORFOLOGIJA I EKOLOGIJA VOĆAKA"

Datum objave: 10.02.2020


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 2 GODINA

REZULTATI ISPITA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM - FEBRUARSKI ISPITNI ROK

Datum objave: 21.02.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA "SIRARSTVO"

Datum objave: 20.02.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA "SPECIJALNA FITOPATOLOGIJA"

Datum objave: 20.02.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA "DESTILISANA ALKOHOLNA PIĆA"

Datum objave: 19.02.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA "DOSTIGNUĆA U TEHNOLOGIJI GOTOVE HRANE"

Datum objave: 17.02.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA NA PREDMETU TEHNOLOGIJA VOĆNIH PLODOVA NAKON BERBE

Datum objave: 17.02.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA "HISTORIJA PEJSAŽNE ARHITEKTURE"

Datum objave: 17.02.2020


REZULTATI PROVEDENIH SEMSTRALNIH AKTIVNOSTI NA PREDMETU "BEZALKOHOLNA PIĆA"

Datum objave: 12.02.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA(APSOLVENTI) IZ PREDMETA "PRERADA VOĆA I POVRĆA"

Datum objave: 12.02.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA "UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM"

Datum objave: 11.02.2020