I CIKLUS

II CIKLUS

REZULTATI ISPITA I TESTOVA 1 GODINA

LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:MATEMATIKA (BP,EA,PT I ZOO)
DATUM: 28.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:STATISTIKA
DATUM: 27.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:OPĆA MIKROBIOLOGIJA
MODUL:PREHRAMBENA MIKROBIOLOGIJA
MIKROBIOLOGIJA ZA NUTRCIONISTE
DATUM: 27.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA
MODUL:MEHANIZACIJA U BILJNOJ PROIZVODNJI
MEHANIZACIJA U ANIMALNOJ PROIZVODNJI
DATUM: 27.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:SOCIJALNA PSIHOLOGIJA
DATUM: 26.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:FIZIOLOGIJA BILJAKA (BP)
DATUM: 23.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:OPĆA BIOHEMIJA (BP I EA)
DATUM: 23.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
OPĆA BIOHEMIJA (ZOO)
BIOHEMIJA ZA NUTRICIONISTE
DATUM: 22.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE ZA NUTRICIONISTE
TEHNOLOGIJA BILJNIH ULJA I MASTI (II CIKLUS)
DATUM: 21.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:OSNOVE UREĐJENJA ZEMLJIŠTA
DATUM: 21.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:MELIORACIJE I UREDJENJE ZEMLJISTA
DATUM: 21.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:TERMODINAMIKA SA TEHNIKOM HLAĐENJA (PT)
DATUM: 20.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:SOCIJALNA PSIHOLOGIJA
DATUM: 19.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:OPĆE STOČARSTVO
EA I ZOO -AP
DATUM: 16.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:MELIORACIJE I UREĐENJE ZEMILJIŠTA
DATUM: 16.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - REZULTATI I SEPTEMBARSKOG ROKA KOD NASTAVNIKA DOC.DR. MIRZA TVICA
MODUL:PEDOLOGIJA
GENEZA ZEMLJIŠTA I EKOSISTEM
DATUM: 15.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
MODUL:ORGANSKA HEMIJA ZA BIOTEHNIČKE NAUKE
DATUM: 13.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
MODUL:STATISTIKA (BP, EA, PT I ZOO)
DATUM: 13.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
MODUL:FIZIOLOGIJA BILJAKA - BP
DATUM: 13.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
MODUL:OPĆA HEMIJA; HEMIJA I; HEMIJA II; HEMIJA -EA
DATUM: 13.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
NAZIV PREDMETA:MIKROBIOLOGIJA ZA NUTRICIONISTE
DATUM: 12.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
NAZIV PREDMETA:OPĆA BIOHEMIJA (BP I EA)
DATUM: 09.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
NAZIV PREDMETA:BIOHEMIJA ZA NUTRICIONISTE
DATUM: 09.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
NAZIV PREDMETA:OPĆA BIOHEMIJA
DATUM: 09.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK NAZIV PREDMETA:UVOD U PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE DATUM: 09.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
FUNKCIONALNE KOMPONENTE U HRANI
DATUM: 08.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
FIZIOLOGIJA I FERTILIZACIJA BILJAKA
DATUM: 07.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
OSNOVE UREĐENJA ZEMLJIŠTA
DATUM: 06.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE ZA NUTRICIONISTE
DATUM: 06.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
KRMNO BILJE
DATUM: 06.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
MODUL:MATEMATIKA
DATUM: 06.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
MODUL:OPĆA MIKROBIOLOGIJA
DATUM: 06.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
MODUL:OPĆE STOČARSTVO
DATUM: 05.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - JULSKI ROK
MODUL:STATISTIKA
DATUM: 21.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - JULSKI ROK
MODUL:PEDOLOGIJA DATUM: 19.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - JULSKI ROK
MODUL:OPCA BIOHEMIJA
DATUM: 14.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - JULSKI ROK
MODUL:FIZICKA HEMIJA (PT)
DATUM: 13.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - JULSKI ROK
MODUL:FUNKCIONALNE KOMPONENTE U HRANI
DATUM: 13.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - JULSKI ROK
MODUL:OPĆA TOKSIKOLOGIJA (PT - NUTRICIONIZAM) DATUM: 13.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - JULSKI ROK
MODUL:OPĆA MIKROBIOLOGIJA
DATUM: 13.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - JULSKI ROK
MODUL:HEMIJA II - PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE
DATUM: 11.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - JULSKI ROK
MODUL:ORGANSKA HEMIJA ZA BIOTEHNIČKE NAUKE
DATUM: 11.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT
MODUL:POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA
MEHANIZACIJA U BILJNOJ PROIZVODNJI
MEHANIZACIJA U ANIMALNOJ PROIZVODNJI

DATUM: 08.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT
MODUL:PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE ZA NUTRICIONISTE
DATUM: 08.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT
MODUL:OPĆE STOČARSTVO (EA)
DATUM: 08.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT
MODUL:FIZIOLOGIJA I FERTILIZACIJA BILJAKA
DATUM: 07.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT
MODUL:MELIORACIJE I UREĐENJE ZEMLJIŠTA
DATUM: 06.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT
MODUL:OSNOVE UREĐENJA ZEMLJIŠTA
DATUM: 06.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT
MODUL:FIZIOLOGIJA BILJAKA
DATUM: 05.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT
MODUL:PEDOLOGIJA
DATUM: 05.7.2022


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 2 GODINA

LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:OPĆA MIKROBIOLOGIJA
MODUL:PREHRAMBENA MIKROBIOLOGIJA
MIKROBIOLOGIJA ZA NUTRCIONISTE
DATUM: 27.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:POZNAVANJE I TEHNOLOGIJA HRANE ZA ŽIVOTINJE
MODUL: ISHRANA ŽIVOTINJA
DATUM: 26.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:TEHNOLOŠKE OPERACIJE U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
DATUM: 26.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:PREHRAMBENA BIOHEMIJA
OPĆA BIOHEMIJA (ZOO)
BIOHEMIJA ZA NUTRICIONISTE
DATUM: 23.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:AGRARNA POLITIKA SA ZAKONODAVSTVOM
DATUM: 23.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:TEHNOLOGIJA PROIZ BILJ POR
DATUM: 23.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:KRATKI LANCI SNADBIJEVANJA HRANOM
DATUM: 23.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:OBRADA I PRERADA DUHANA
DATUM: 23.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:FARMAKOLOGIJA I ISHRANA
DATUM: 22.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA I
DATUM: 21.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:TEHNOLOGIJA MESA, RIBE I JAJA
DATUM: 19.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:TEHNOLOGIJA MESA, RIBE I JAJA
DATUM: 19.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:OPĆE STOČARSTVO
EA I ZOO -AP
DATUM: 16.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
MODUL:INTEGRALNA PROIZVODNJA VOĆA (BP)
DATUM: 14.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
MODUL:Nutricionistički aspekti pripreme hrane (PT-NUTRICIONIZAM)
DATUM: 13.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
MODUL:TEHNOLOGIJA PČELINJIH PROIZVODA
DATUM: 13.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
MODUL:POZNAVANJE I TEHNOLOGIJA HRANE ZA ŽIVOTINJE (ZOOTEHNIKA -AP I AKVAKULTURA)
MODUL:ISHRANA ŽIVOTINJA (ZOOTEHNIKA -AP)
DATUM: 13.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
MODUL:KRMNO BILJE- BP/RP
DATUM: 13.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
MODUL:PREHRAMBENA MIKROBIOLOGIJA
DATUM: 13.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
NAZIV PREDMETA:GENETIKA/OSNOVE GENETIKE DATUM: 12.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
NAZIV PREDMETA:OPLEMENJIVANJE BILJAKA DATUM: 12.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
NAZIV PREDMETA:ISHRANA BILJAKA
DATUM: 12.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
NAZIV PREDMETA:OPĆE VINOGRADARSTVO
DATUM: 09.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
NAZIV PREDMETA:OBRADA I PRERADA DUHANA
DATUM: 09.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK NAZIV PREDMETA:PROIZVODNJA CVIJEĆA I UKRASNOG BILJA; UKRASNO BILJE I PARKOVI; OSNOVI PEJSAŽNOG OBLIKOVANJA; UKRASNO BILJE I CVIJEĆE;UKRASNO BILJE I CVIJEĆE II


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA (EA)
DATUM: 08.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
AGRARNA POLITIKA (BP I ZOO)
DATUM: 07.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
ISHRANA BILJAKA - BP
DATUM: 06.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
TEHNOLOGIJA ULJA I MASTI
DATUM: 06.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK (BP i ZOO)
AGRARNA POLITIKA SA ZAKONODAVSTVOM
DATUM: 06.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK (PT - NUTRICIONIZAM)
NAUKA O ISHRANI
DATUM: 06.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK (PT - NUTRICIONIZAM)
ISHRANA TOKOM ŽIVOTNOG CIKLUSA
METODE PROCJENE PREHRAMBENOG STATUSA I DIJETALNIH NAVIKA
DATUM: 06.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
MODUL:POLJOPRIVREDNO SAVJETODAVSTVO
DATUM: 06.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
MODUL:REZULTATI ZAVRŠNIH ISPITA ODRŽANIH 05. 09. 2022. GODINE
Zakonodavstvo o hrani
Osnovi politike i zakonodavstva o hrani i ishrani
Tehnologija vina


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
MODUL:PREHRAMBENA BIOHEMIJA
DATUM: 05.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
MODUL:FARMAKOLOGIJA I ISHRANA
DATUM: 05.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
MODUL:PREHRAMBENO PONAŠANJE
DATUM: 05.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
MODUL:KRATKI LANCI SNADBIJEVANJA HRANOM
DATUM: 05.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
MODUL:ISHRANA BILJAKA
DATUM: 01.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
MODUL:AGRARNA POLITIKA SA ZAKONODAVSTVOM
DATUM: 01.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
MODUL:KRATKI LANCI SNADBIJEVANJA HRANOM
DATUM: 31.8.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
MODUL:TEHNOLOGIJA BEZALKOHOLNIH PIĆA
DATUM: 30.8.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
PARCIJALNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
MODUL:TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA I
DATUM: 30.8.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
MODUL:TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA I
DATUM: 30.8.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - JULSKI ROK
MODUL:NUTRICIONISTICKI ASPEKTI PRIPREME HRANE
DATUM: 22.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - JULSKI ROK
MODUL:NUTRICIONISTICKI ASPEKTI PRIPREME HRANE
DATUM: 22.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - JULSKI ROK
MODUL:RIBARSTVO DATUM: 18.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - JULSKI ROK
MODUL:Tehnologija proizvoda biljnog porijekla I DATUM: 15.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - JULSKI ROK
MODUL:KRMNE BILJE
DATUM: 13.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - JULSKI ROK
MODUL:KRMNE BILJE
DATUM: 13.7.2022


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 3 GODINA

LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:EKSTRUZIJA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
DATUM: 28.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA
MODUL:MEHANIZACIJA U BILJNOJ PROIZVODNJI
MEHANIZACIJA U ANIMALNOJ PROIZVODNJI
DATUM: 27.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:OSNOVI PEJSAZNOG OBLIKOVANJA
DATUM: 23.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:TEHNOLOGIJA VINA, PIVA I ALKOHOLNIH PIĆA
DATUM: 23.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:POLJOPRIVREDNO SAVJETODAVSTVO
DATUM: 22.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:FUNKCIONALNA HRANA
DATUM: 22.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:Tehnologija proizvoda biljnog porijekla II
DATUM: 22.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:UPRAVLJANJE FARMAMA (BP, EA I ZOO)
DATUM: 22.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA II
DATUM: 20.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:TRŽIŠTE POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA (BP)
DATUM: 19.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:TRŽIŠTE POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA
DATUM: 16.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
MODUL:TEHNOLOGIJA MLIJEKA
SIRARSTVO
DATUM: 13.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
MODUL:UPRAVLJANJE FARMAMA
DATUM: 13.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
NAZIV PREDMETA:ANALIZA POSLOVANJA DATUM: 12.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
NAZIV PREDMETA:TEHNOLOGIJA JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA
DATUM: 12.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
NAZIV PREDMETA:TEHNOLOGIJA MLIJEKA
DATUM: 12.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK NAZIV PREDMETA:PROIZVODNJA CVIJEĆA I UKRASNOG BILJA; UKRASNO BILJE I PARKOVI; OSNOVI PEJSAŽNOG OBLIKOVANJA; UKRASNO BILJE I CVIJEĆE;UKRASNO BILJE I CVIJEĆE II


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA II
DATUM: 08.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
AGRARNA POLITIKA (EA)
DATUM: 07.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
TRŽIŠTE POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA
DATUM: 08.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
PROCESI PRERADE MASLINA I KONTROLA KVALITETA ULJA
DATUM: 07.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
NAVODNJAVANJE VOĆARSKO-VINOGRADARSKIH KULTURA
DATUM: 07.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
TEHNOLOGIJA VINA
DATUM: 07.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
PROCESI PRERADE MASLINA I KONTROLA KVALITETA ULJA
DATUM: 06.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
MODUL:PROIZVODNJA I PRERADA BRAŠNA
DATUM: 06.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
MODUL:REZULTATI ZAVRŠNIH ISPITA ODRŽANIH 05. 09. 2022. GODINE
Zakonodavstvo o hrani
Osnovi politike i zakonodavstva o hrani i ishrani
Tehnologija vina


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
MODUL:UPRAVLJANJE FARMAMA
DATUM: 05.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
MODUL:UPRAVLJANJE U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
DATUM: 05.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
MODUL:POLJOPRIVREDNA FITOPATOLOGIJA FITOPATOLOGIJA
DATUM: 02.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
MODUL:PRERADA MESA, RIBE I JAJA
DATUM: 31.8.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
MODUL:AGRARNA POLITIKA SA ZAKONODAVSTVOM (EA)
DATUM: 01.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
MODUL:UPRAVLJANJE U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI (EA I PT)
DATUM: 01.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
MODUL:UPRAVLJANJE FARMAMA (BP)
DATUM: 31.8.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - JULSKI ROK
MODUL:PROIZVODNJA PRERADA I ZDRAVSTVENI ASPEKTI SOJINOG MLIJEKA
DATUM: 22.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - JULSKI ROK
MODUL:Upravljanje u prehrambenoj industriji DATUM: 15.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - JULSKI ROK
MODUL:TEHNOLOGIJA JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA
DATUM: 14.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - JULSKI ROK
MODUL:TEHNOLOGIJA JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA
DATUM: 14.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - JULSKI ROK
MODUL:POLJOPRIVREDNO SAVJETODAVSTVO (ZOOTEHNIKA - VI SEMESTAR)
DATUM: 13.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - JULSKI ROK
MODUL:PROIZVODNJA I PRERADA MLIJEKA
DATUM: 12.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - JULSKI ROK
MODUL:PROCESI PRERADE MASLINA I KONTROLA KVALITETA ULJA
DATUM: 12.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - JULSKI ROK
MODUL:PROCESI PRERADE MASLINA I KONTROLA KVALITETA ULJA
DATUM: 12.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - JULSKI ROK
MODUL:AGRARNA POLITIKA II
DATUM: 12.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT
MODUL:PČELARSTVO (BP, EA, ZOO, URBANA POLJOPRIVREDA)
DATUM: 08.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT
MODUL:PRERADA MESA, RIBE I JAJA
DATUM: 07.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT
MODUL:UPRAVLJANJE FARMAMA (EA,BP I ZOO)
DATUM: 06.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT
MODUL:TROŠKOVI KALKULACIJE I RAČUNOVODSTVO (EA)
DATUM: 05.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT
MODUL:RURALNI RAZVOJ
DATUM: 05.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT
MODUL:AMPELOGRAFIJA
DATUM: 04.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT
MODUL:PONAŠANJE I DOBROBIT FARMSKIH ŽIVOTINJA
DATUM: 04.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT
MODUL:TEHNOLOGIJA UZGREDNIH PROIZVODA U MESNOJ INDUSTRIJI
DATUM: 04.7.2022


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 1 GODINA

LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:MIKROBIOLOGIJA NAMIRNICA
DATUM: 27.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:CUVANJE I RUKOVANJE HRANOM
DATUM: 22.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE ZA NUTRICIONISTE
TEHNOLOGIJA BILJNIH ULJA I MASTI (II CIKLUS)
DATUM: 21.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:EKONOMIKA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE
DATUM: 22.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
MODUL:FIZIČKO-HEMIJSKE INSTRUMENTALNE METODE
DATUM: 13.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
NAZIV PREDMETA:DESTILISANA ALKOHOLNA PIĆA
DATUM: 12.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
NAZIV PREDMETA:FIZIOLOGIJA I ISHRANA VOĆAKA
DATUM: 12.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
NAZIV PREDMETA:ČUVANJE I RUKOVANJE HRANOM
DATUM: 09.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK NAZIV PREDMETA:PROIZVODNJA CVIJEĆA I UKRASNOG BILJA; UKRASNO BILJE I PARKOVI; OSNOVI PEJSAŽNOG OBLIKOVANJA; UKRASNO BILJE I CVIJEĆE;UKRASNO BILJE I CVIJEĆE II


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
DESTILISANA ALKOHOLNA PIĆA
DATUM: 07.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
FIZIOLOGIJA I ISHRANA VOĆAKA/RATARSKIH BILJAKA/POVRTLARSKIH BILJAKA
DATUM: 06.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
TEHNOLOGIJA BILJNIH ULJA I MASTI
DATUM: 06.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
MODUL:MIKROBIOLOGIJA NAMIRNICA
DATUM: 06.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
MODUL:OPĆA FITOPATOLOGIJA
DATUM: 02.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - JULSKI ROK
MODUL:PRIMJENA MO U POLJOPRIVREDI
DATUM: 20.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - JULSKI ROK
MODUL:TEHNOLOGIJA SMRZNUTIH DESERTA DATUM: 18.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - JULSKI ROK
MODUL:TEHNOLOGIJA PROIZVODA OD USITNJENOG MESA DATUM: 15.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - JULSKI ROK
MODUL:Menadžerski sistemi osiguranja kvaliteta
DATUM: 15.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - JULSKI ROK
MODUL:PROIZVODNJA I PRERADA BRAŠNA
DATUM: 15.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - JULSKI ROK
MODUL:Tehnologija konditorskih proizvoda
DATUM: 15.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - JULSKI ROK
MODUL:Tehnologija konditorskih proizvoda
DATUM: 14.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - JULSKI ROK
MODUL:PRIMJENA GIS-a U AGRO-EKOLOŠKOM ZONIRANJU
DATUM: 13.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - JULSKI ROK
MODUL:UKRASNO BILJE I CVIJEĆE II
DATUM: 13.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - JULSKI ROK
MODUL:TEHNOLOGIJA BILJNIH ULJA I MASTI
DATUM: 12.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - JULSKI ROK
MODUL:EKONOMIKA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE
DATUM: 12.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - JULSKI ROK
MODUL:AGRARNA POLITIKA II
DATUM: 12.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - JULSKI ROK
MODUL:FIZIČKO-HEMIJSKE INSTRUMENTALNE METODE
DATUM: 11.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT
MODUL:MEHANIZACIJA U FITOMEDICINI
DATUM: 08.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT
MODUL:PČELARSTVO I PČELINJI PROIZVODI (PT BP I AP - KKHiP)
DATUM: 08.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT
MODUL:PČELARSTVO (BP, EA, ZOO, URBANA POLJOPRIVREDA)
DATUM: 08.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT
MODUL:ŽITA
DATUM: 08.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT
MODUL:TEHNOLOGIJA ANIMALNIH ULJA I MASTI
DATUM: 08.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT
MODUL:FERMENTISANI MLIJEČNI PROIZVODI
DATUM: 07.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT
MODUL:BERBA I TEHNOLOGIJA POLJOPRIVREDNIH BILJNIH PROIZVODA NAKON BERBE
DATUM: 06.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT
MODUL:OPĆA FITOFARMACIJA
DATUM: 06.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT
MODUL:OPĆA FITOPATOLOGIJA
DATUM: 05.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT
MODUL:TEHNOLOGIJA SMRZNUTIH DESERATA
DATUM: 05.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT
MODUL:KONTROLA VODE U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
DATUM: 04.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT
MODUL:Tehnologija proizvoda od usitnjenog mesa
DATUM: 04.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT
MODUL:EKOLOGIJA I FITOMEDICINA
DATUM: 04.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT
MODUL:MENADŽERSKI SISTEMI OSIGURANJA KVALITETA
DATUM: 04.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT
MODUL:BIOHEMIJA HRANE
DATUM: 01.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT
MODUL:ČUVANJE I RUKOVANJE HRANOM
DATUM: 01.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT
MODUL:FERTILIZACIJA VOĆAKA
DATUM: 01.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT
MODUL:Tehnologija konditorskih proizvoda
DATUM: 01.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT
MODUL:PROIZVODNJA I PRERADA BRAŠNA
DATUM: 01.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT
MODUL:PRIMJENA GIS-A U AGRO-EKOLOSKOM ZONIRANJU
DATUM: 30.6.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT
MODUL:UPOTREBA GIS-a U URBANOJ POLJOPRIVREDI
DATUM: 30.6.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT
MODUL:ODRŽIVI UPRAVLJANJE ZEMLJIŠTEM I PROIZVODNJA HRANE
DATUM: 30.6.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT
MODUL:TEHNOLOGIJA PRERADE MESA
DATUM: 30.6.2022


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 2 GODINA

LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:MARKETING POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA
DATUM: 27.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:ANALIZA POSLOVANJA (PT)
DATUM: 22.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:DESTILISANA ALKOHOLNA PIĆA
DATUM: 21.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:MARKETING POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA
DATUM: 19.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
MODUL:TEHNOLOGIJA MLIJEKA
SIRARSTVO
DATUM: 13.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
DESTILISANA ALKOHOLNA PIĆA
DATUM: 07.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
MODUL:ANALIZA POSLOVANJA
DATUM: 05.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ROK
MODUL:MENADŽERSKI SISTEMI OSIGURANJA KVALITETA
DATUM: 01.9.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
MODUL:ANALIZA POSLOVANJA - PT
DATUM: 30.8.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - JULSKI ROK
MODUL:UKRASNO BILJE I PARKOVI DATUM: 13.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT - JULSKI ROK
MODUL:PROIZVODNJA CVIJECA I UKRASNOG BILJA
DATUM: 13.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT
MODUL:Aroma i aromatske supstance hrane
DATUM: 04.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT
MODUL:MEĐUNARODNA TRGOVINA
DATUM: 04.7.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
ZAVRŠNI ISPIT
MODUL:MARKETING POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA
DATUM: 28.6.2022


LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022.
MODUL:KONTROLA KVALITETA HRANE I PIĆA/ Tehnologija proizvoda
SMJER: UP
DATUM OBJAVE: 21.6.2022.


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
PREDMET:SIRARSTVO
SMJER:PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE, KONTROLA KVALITETA HRANE I PIĆA, TEHNOLOGIJA PROIZVODA ANIMALNOG PROJEKLA, TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PROJEKLA DATUM OBJAVE: 01.03.2022.


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:UPRAVLJANJE U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI

SMJER: Prehrambene tehnologije i Ekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije
Datum objave: 28.02.2022.


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
PREDMET:MENADŽERSKI SISTEMI OSIGURANJA KVALITETA
SMJER:Prehrambene tehnologije i Kontrola kvaliteta hrane i pića DATUM OBJAVE: 28.02.2022


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
PREDMET:PRINCIPI ODRŽIVE TEHNOLOGIJE MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA
SMJER: ODRŽIVI SISTEMI U PROIZVODNJI HRANE DATUM OBJAVE: 25.02.2022


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:MEHANIZACIJA U RATARSKOJ PROIZVODNJI
MEHANIZACIJA U VOĆARSKOJ PROIZVODNJI
MEHANIZACIJA U PROIZVODNJI CVIJEĆA I UKRASNOG BILJA SMJER: MASTER STUDIJ
DATUM OBJAVE: 24.02.2022


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:Principi održive tehnologije u preradi voća i povrća

SMJER: MASTER STUDIJ
Datum objave: 24.02.2022


REZULTATI POPRAVNOG ISPITA
MODUL:SPECIJALNA HERBOLOGIJA
SMJER:BP MASTER - FITOMEDICINA


REZULTATI POPRAVNOG ISPITA
MODUL:SAMONIKLE JESTIVE I OTROVNE BILJKE
SMJER:MASTER - HRANA I ISHRANA ŽIVOTINJA


REZULTATI POPRAVNOG ISPITA
MODUL:ODRŽIVA TEHNOLOGIJA MESNIH PROIZVODA

SMJER:ODRŽIVI SISTEMI PROIZVODNJE HRANE - III SEMESTAR


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:MARKETING POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

SMJER:BP, EA, PT I ZOO - V SEMESTAR


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:Metode eksperimentalnog rada u fitomedicini

SMJER:MASTER STUDIJ


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:SPECIJALNA FITOPATOLOGIJA

SMJER:MASTER STUDIJ


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:MEĐUNARODNA TRGOVINA

SMJER:MASTER EA - III SEMESTAR


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL: ANALIZA POSLOVANJA

SMJER:MASTER STUDIJ


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL: uPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM

SMJER:EA, PT STEPS, PTBP - MASTER III SEMESTAR


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL: Prehrambena industrija i preferencije potrosaca

SMJER:EA - MASTER III SEMESTAR


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:TEHNOLOGIJA UGLJIKOHIDRATA

SMJER:DIPLOMSKI STUDIJ: TPAP I TPBP


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:SIRARSTVO

SMJER:MASTER: KKHiP, PT AP I BP


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:ANALIZA POSLOVANJA

SMJER: MASTER STUDIJ: KKHiP, PT, EPiPI


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:SLADILA
SMJER: Prehrambene tehnolologije (TPAP)


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:ODRŽIVO VINARSTVO
SMJER: ODRŽIVI SISTEMI PROIZVODNJE HRANE


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:INTEGRALNA ZAŠTITA BILJA
SMJER: MASTER - FITOMEDICINA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:FERMENTISANA ALKOHOLNA PIĆA
SMJER: Prehrambene tehnologije (obavezno), Kontrola kvaliteta hrane i pića (izborno)


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:MEĐUNARODNA TRGOVINA
SMJER: EA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL: BEZALKOHOLNA PIĆA
SMJER: Prehrambene tehnolologije (TPBP)


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL: OSNOVE URBANE POLJOPRIVREDE
SMJER: URBANA POLJOPRIVREDA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL: SPECIJALNA HERBOLOGIJA
SMJER: BILJNA PROIZVODNJA - FITOMEDICINA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL: TEHNOLOGIJA UGLJIKOHIDRATA
SMJER: Prehrambene tehnolologije (TPBP i TPAP)


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:SPECIJALNA ENTOMOLOGIJA
FITOMEDICINA - III SEMESTAR


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
MODUL:PREHRAMBENA INDUSTRIJA I PREFERENCIJE POTROŠAČA
EA II CIKLUS - III SEMESTAR


REZULTATI II PARCIJALNOG ISPITA
MODUL:SIRARSTVO


REZULTATI I PARCIJALNOG ISPITA
MODUL:ADITIVI U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI


REZULTATI PARCIJALNOG ISPITA
MODUL: SPECIJALNA FITOPATOLOGIJA


REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA „ANALIZA POSLOVANJA“ - EA, PT I KKHIP


REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA „MARKETING POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA“ - KKHiP
ODRŽANOG 13.12.2021. GODINE