I CIKLUS

II CIKLUS

REZULTATI ISPITA I TESTOVA 1 GODINA

REZULTATI ISPITA I TESTOVA 2 GODINA

REZULTATI I PARCIJALNOG ISPITA IZ PREDMETA OBRADA I PRERADA DUHANA ODRŽANOG 02.12.2021. GODINE


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 3 GODINA

REZULTATI ISPITA I TESTOVA 1 GODINA

REZULTATI I PARCIJALNOG ISPITA IZ PREDMETA TEHNOLOGIJA DUHANSKIH PROIZVODA


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 2 GODINA