• DOBRODOŠLI NA WEB STRANICU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

I CIKLUS

II CIKLUS

REZULTATI ISPITA I TESTOVA 1 GODINA

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA OSNOVI UREĐENJA ZEMLJIŠTA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA MELIORACIJE I UREĐENJE ZEMLJIŠTA(BP)


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA TERMODINAMIKA SA TEHNIKOM HLAĐENJA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA FIZIOLOGIJA BILJAKA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA FIZIČKA HEMIJA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA PEDOLOGIJA(BP)


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA PRIMJENA GIS-a U AGROEKOLOŠKOM ZONIRANJU


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA STATISTIKA (EPPI)


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA STATISTIKA (ZOO)


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA STATISTIKA (PT)


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 2 GODINA

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA PROIZVODNJA CVIJEĆA I UKRASNOG BILJA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA U JULSKOM ROKU IZ PREDMETA EKONOMSKO PROJEKTOVANJE


REZULTATI ISPITA NAKON JULSKOG ISPITNOG ROKA IZ PREDMETA ISHRANA NEPREŽIVARA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA PČELARSTVO


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA OPĆE STOČARSTVO (EA)


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA I


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA SPECIJALNO RATARSTVO II


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA OPŠTA PEDOLOGIJA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA SPECIJALNO VOĆARSTVO (BP)


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 3 GODINA

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA AMPELOGRAFIJA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA PRERADA MESA, RIBE I JAJA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA PROIZVODNJA,PRERADA I ZDRAVSTVENI ASPEKTI SOJINOG MLIJEKA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA FUNKCIONALNA HRANA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA PROIZVODNJA I PRERADA MLIJEKA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA SJEMENARSTVO


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA POLJOPRIVREDA I OKOLIŠ


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA OSNOVI ORGANSKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA PROCESI PRERADE MASLINA I KONTROLA KVALITETA ULJA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA EKONOMSKO PROJEKTOVANJE


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 1 GODINA

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA OSNOVI UZGOJA GROŽĐA I TEHNOLOGIJE VINA


REZULTATI POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA FIZIČKO-HEMIJSKE INSTRUMENTALNE METODE


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA AGRARNA POLITIKA II


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA UZGOJNE METODE I UZGOJNI PLANOVI


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA UVOD U NANOTEHNOLOGIJU I NANOBIOTEHNOLOGIJU


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA UKRASNO BILJE I CVIJEĆE II


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA OPĆA FITOPATOLOGIJA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA SJEMENARSTVO - FITOMEDICINA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA ČUVANJE I RUKOVANJE HRANOM


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA BIOHEMIJA HRANE


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 2 GODINA

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA FERMENTISANI MLIJEČNI NAPICI


REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA IZ PREDMETA FERMENTISANI MLIJEČNI NAPICI


REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA TEHNOLOGIJA PRERADE MLIJEKA


REZULTATI PRVOG PARCIJALNOG TESTA IZ PREDMETA TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE I PRERADE BRAŠNA


REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA TEHNOLOŠKE OPERACIJE - FEBRUARSKI ROK


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA DESTILISANA ALKOHOLNA PIĆA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA PROIZVODNJA VOĆNIH VINA I RAKIJA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA DOSTIGNUĆA U TEHNOLOGIJI GOTOVE HRANE


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA ANALIZA KVALITETA VOĆA I PRERAĐEVINA OD VOĆA


REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA IZ MODULA NAVODNJAVANJE (Održivo upravljanje zemljištem i ruralnim prostorom)