I CIKLUS

II CIKLUS

REZULTATI ISPITA I TESTOVA 1 GODINA


REZULTATI PARCIJALNOG TESTA
Iz PREDMETA TERMODINAMIKA SA TEHNIKOM HLAĐENJA
DATUM OBJAVE: 25.05.2021REZULTATI PARCIJALNOG TESTA
Iz PREDMETA TERMODINAMIKA SA TEHNIKOM HLAĐENJA
DATUM OBJAVE: 25.05.2021REZULTATI PARCIJALNOG TESTA
Iz PREDMETA STATISTIKA
DATUM OBJAVE: 18.05.2021KONAČNI REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
(POPRAVNI ROK)
Iz PREDMETA
HEMIJA (BP I ZOO)
Datum objave: 05.03.2021KONAČNI REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
(POPRAVNI ROK)
Iz PREDMETA
MATEMATIKA
Datum objave: 03.03.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
(POPRAVNI ROK)
Iz PREDMETA
OSNOVI PEDOLOGIJE
Datum objave: 25.02.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
(POPRAVNI ROK)
Iz PREDMETA SOCIJALNA PSIHOLOGIJA

Datum objave: 23.02.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
Iz PREDMETA
MATEMATIKA (SVI SMJEROVI)
Datum objave: 18.02.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA (PB I ZOO)
Iz PREDMETA
HEMIJA
Datum objave: 18.02.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
Iz PREDMETA
GENEZA I EKOSISTEM
Datum objave: 16.02.2021


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 2 GODINA


REZULTATI PARCIJALNOG TESTA
Iz PREDMETA Tehnologija proizvoda animalnog porjekla-dio Tehnologija mlijeka
DATUM OBJAVE: 25.05.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
(POPRAVNI ROK)
Iz PREDMETA
TEHNOLOŠKE OPERACIJE U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
Datum objave: 02.03.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
(POPRAVNI ROK)
Iz PREDMETA
KUĆNI LJUBIMCI
Datum objave: 25.02.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
(POPRAVNI ROK)
Iz PREDMETA
PREHRAMBENA BIOHEMIJA
Datum objave: 25.02.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
(POPRAVNI ROK)
Iz PREDMETA
OPĆE STOČARSTVO
Datum objave: 22.02.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
(POPRAVNI ROK)
Iz PREDMETA
FITOFARMACIJA
Datum objave: 22.02.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
Iz PREDMETA
TRAVNJACI
Datum objave: 22.02.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA (II FEBRUARSKI TERMIN)
Iz PREDMETA
OBRADA I PRERADA DUHANA (PT III SEMESTAR)
Datum objave: 17.02.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
Iz PREDMETA
TEHNOLOŠKE OPERACIJE U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
Datum objave: 17.02.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
Iz PREDMETA
PREHRAMBENA MIKROBIOLOGIJA
Datum objave: 16.02.2021


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 3 GODINA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
(POPRAVNI ROK)
Iz PREDMETA
TEHNOLOGIJA DJEČIJE HRANE
Datum objave: 02.03.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
(POPRAVNI ROK)
Iz PREDMETA
TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA II
Datum objave: 25.02.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
(POPRAVNI ROK)
Iz PREDMETA
TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA II
Datum objave: 24.02.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
(POPRAVNI ROK)
Iz PREDMETA REGULATORI RASTA I RAZVICA BILJAKA

Datum objave: 23.02.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA I KONAČNA OCJENA
Iz PREDMETA
TEHNOLOGIJA BEZALKOHOLNIH PIĆA
Datum objave: 22.02.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA (II FEBRUARSKI TERMIN)
Iz PREDMETA
UZGOJ I PRERADA GLJIVA
Datum objave: 19.02.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
Iz PREDMETA
TEHNOLOGIJA MLIJEKA
Datum objave: 19.02.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
Iz PREDMETA
TEHNOLOGIJA PROIZVODA OD MESA PERADI
Datum objave: 16.02.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
Iz PREDMETA
TEHNOLOGIJA DJEČIJE HRANE
Datum objave: 16.02.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
Iz PREDMETA
TEHNOLOGIJA VOĆA NAKON BERBE
Datum objave: 10.02.2021


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 1 GODINA


REZULTATI PARCIJALNOG TESTA

Iz PREDMETA
OPĆA FITOPATOLOGIJA
Datum objave: 25.04.2021KONAČNI REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA - NAKON UVIDA U RADOVE
(POPRAVNI ROK)
Iz PREDMETA
EKSPERIMENTALNA STATISTIKA
Datum objave: 05.03.2021KONAČNI REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
(POPRAVNI ROK)
Iz PREDMETA
UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM
Datum objave: 03.03.2021KONAČNI REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
(POPRAVNI ROK)
Iz PREDMETA
EKSPERIMENTALNA STATISTIKA
Datum objave: 03.03.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
(POPRAVNI ROK)
Iz PREDMETA
MIKROBIOLOGIJA NAMIRNICA
Datum objave: 28.02.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
(POPRAVNI ROK)
Iz PREDMETA
OSNOVI KARTOGRAFIJE U PROSTORNOM PLANIRANJU
Datum objave: 25.02.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
(POPRAVNI ROK)
Iz PREDMETA
POLJOPRIVREDNO SAVJETODAVSTVO
Datum objave: 24.02.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
(POPRAVNI ROK)
Iz PREDMETA
MEHAMIZACIJA (SVI SMJEROVI)
Datum objave: 24.02.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
(POPRAVNI ROK)
Iz PREDMETA PODIZANJE I NJEGA UKRASNIH TRAVNJAKA

Datum objave: 24.02.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
(POPRAVNI ROK)
Iz PREDMETA ANALIZA POSLOVANJA (EA, ZOO I PT-AP I BP)

Datum objave: 23.02.2021


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 2 GODINA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
(POPRAVNI ROK)
Iz PREDMETA
PEJSAŽNO PROJEKTOVANJE
Datum objave: 25.02.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
(POPRAVNI ROK)
Iz PREDMETA ANALIZA POSLOVANJA (EA, ZOO I PT-AP I BP)

Datum objave: 23.02.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
(POPRAVNI ROK)
Iz PREDMETA SIRARSTVO

Datum objave: 23.02.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
(POPRAVNI ROK)
Iz PREDMETA DOSTIGNUĆA U TEHNOLOGIJI GOTOVE HRANE
OPĆE STOČARSTVO
Datum objave: 22.02.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
(POPRAVNI ROK)
Iz PREDMETA
SPECIJALNA FITOFARMACIJA
Datum objave: 22.02.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA I KONAČNA OCJENA
Iz PREDMETA
ANALIZA KVALITETA VOĆA I PRERAĐEVINA OD VOĆA
Datum objave: 22.02.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA (II FEBRUARSKI TERMIN)
Iz PREDMETA
UZGOJ I PRERADA GLJIVA
Datum objave: 18.02.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA (EA)
Iz PREDMETA
PREHRAMBENA INDUSTRIJA I PREFERENCIJE POTROŠAČA
Datum objave: 18.02.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
Iz PREDMETA
UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM
Datum objave: 16.02.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
Iz PREDMETA
OSNOVE VOĆARSTVA
Datum objave: 12.02.2021