• DOBRODOŠLI NA WEB STRANICU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

I CIKLUS

II CIKLUS

REZULTATI ISPITA I TESTOVA 1 GODINA

Konačna lista sa brojevima bodova I,II parcijalnih i integralnih ispitnih rokova nakon izvršenog uvida u radove održanog 12.10.2020.godine iz predmeta Matematika

Datum objave: 12.10.2020


Preliminarna lista sa brojevima bodova I,II parcijalnih i integralnih ispitnih rokova nakon izvršenog uvida u radove održanog 12.10.2020.godine iz predmeta Matematika

Datum objave: 12.10.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA Hemija za studente smjerova biljna proizvodnja i zootehnika

Datum objave: 09.10.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA HEMIJA
I
HEMIJA I

Datum objave: 09.10.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA OPŠA BIOHEMIJA - SVI SMJEROVI

Datum objave: 08.10.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA STATISTIKA

Datum objave: 08.10.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA UVOD U PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

Datum objave: 08.10.2020


KONAČNA LISTA REZULTATA SA BODOVIMA I OCIJENAMA
I,II PARCIJALNIH I INTEGRALNIH ISPITNIH ROKOVA
NAKON IZVRŠENOG UVIDA U RADOVE
ODRŽANOG 29.09.2020.GODINE
IZ PREDMETA MATEMATIKA


REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ PREDMETA HEMIJA ZA STUDENTE EKONOMIKE AGROINDUSTRIJE
REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ PREDMETA HEMIJA I ZA STUDENTE PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE
REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ PREDMETA FIZIČKO-HEMIJSKE INSTRUMENTALNE METOD


REZULTATI ISPITA IZ HEMIJE KOJI JE ODRŽAN 23.9.2020, ZA STUDENTE SMJEROVA BILJNA PROIZVODNJA I ZOOTEHNIKA

Datum objave: 28.09.2020


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 2 GODINA

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA Pejsazno projektovanje

Datum objave: 08.10.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA Uređenje enterijera ukrasnim biljkama

Datum objave: 08.10.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA TEHNOLOŠKE OPERCIJE U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI

Datum objave: 08.10.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA I

Datum objave: 08.10.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA PREHRAMBENA BIOHEMIJA

Datum objave: 08.10.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA POZNAVANJE I TEHNOLOGIJA HRANE ZA ŽIVOTINJE

Datum objave: 28.09.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA PREHRAMBENA BIOHEMIJA

Datum objave: 28.09.2020


TEHNOLOŠKE OPERCIJE U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI

Datum objave: 21.09.2020


REZULTATI PROVEDENIH AKTIVNOSTI
Tehnologija proizvoda biljnog porijekla I

Datum objave: 17.09.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA POZNAVANJE I TEHNOLOGIJA HRANE ZA ŽIVOTINJE Rezultati

Datum objave: 14.09.2020


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 3 GODINA

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA Tehnologija proizvoda biljnog porijekla II

Datum objave: 08.10.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA Osnovi pejsažnog oblikovanja

Datum objave: 08.10.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA AMBALAŽA I PAKOVANJE PREHRAMBENIH PROIZVODA

Datum objave: 28.09.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA POLJOPRIVREDNA FITOPATOLOGIJA

Datum objave: 28.09.2020


REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA TEHNOLOGIJA DJEČIJE HRANE

Datum objave: 23.09.2020


REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA POLJOPRIVREDNA-FITOPATOLOGIJA

Datum objave: 20.09.2020


SEMESTRALNE AKTIVNOSTI I REZULTATI NAKON ZAVRŠNOG ISPITA
3 – SEPTEMBARSKI ROK

Datum objave: 18.09.2020


REZULTATI POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA TRŽIŠTE POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Datum objave: 10.09.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA OSNOVI PEJSAŽNOG OBLIKOVANJA
Datum objave: 03.09.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA TEHNOLOGIJA JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA

Datum objave: 02.09.2020


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 1 GODINA

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA EKSPERIMENTALNA STATISTIKA

Datum objave: 09.10.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA UKRASNO BILJE I CVIJEĆE I

Datum objave: 08.10.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA UKRASNO BILJE I CVIJEĆE II

Datum objave: 08.10.2020


REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA EKSPERIMENTALNA STATISTIKA

Datum objave: 24.09.2020


REZULTATI POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA "MEHANIZACIJA U VOĆARSKOJ PROIZVODNJI" i "MEHANIZACIJA U BILJNOJ PROIZVODNJI"

Datum objave: 10.09.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA - GRUPA TEHNOLOŠKIH PREDMETA
Datum objave: 07.09.2020


UKUPAN BROJ BODOVA I OCJENA IZ PREDMETA "TEHNOLOGIJA SMRZNUTIH DESERATA" (julski ispitni rok)

Datum objave: 15.07.2020


KONAČNI REZULTATI IZ PREDMETA „ČUVANJE I RUKOVANJE HRANOM“ -JULSKI ISPITNI ROK (I)

Datum objave: 10.07.2020


KONAČNI REZULTATI IZ PREDMETA „BIOHEMIJA HRANE“ -JULSKI ISPITNI ROK (I)

Datum objave: 10.07.2020


REZULTATI ISPITA I SEMESTRALNI BODOVI IZ PREDMETA "OPĆA FITOPATOLOGIJA"

Datum objave: 09.07.2020


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 2 GODINA

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA PREHRAMBENA INDUSTRIJA I PREFERENCIJE POTROŠAČA (MASTER STUDIJ EA) Rezultati

Datum objave: 14.09.2020


REZULTATI PROVEDENIH SEMSTRALNIH AKTIVNOSTI-BEZALKOHOLNA PIĆA
Datum objave: 10.09.2020


REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA IZ PREDMETA DOSTIGNUĆA U TEHNOLOGIJI GOTOVE HRANE

Datum objave: 09.07.2020


SAKUPLJENI BODOVI TOKOM REALIZACIJE NASTAVE I OCJENAA IZ PREDMETA "DESTILISANA ALKOHOLNA PIĆA"

Datum objave: 08.07.2020