• DOBRODOŠLI NA WEB STRANICU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

I CIKLUS

II CIKLUS

REZULTATI ISPITA I TESTOVA 1 GODINA

Rezultati parcijalnog ispita iz predmeta Ruralna sociologija


REZULTATI TESTA 1 ODRŽANOG 03.12.2018. GODINE IZ PREDMETA OSNOVI PEDOLOGIJE - ZOOTEHNIKA


REZULTATI TESTA 1 ODRŽANOG 03.12.2018. GODINE IZ PREDMETA OSNOVI PEDOLOGIJE - EKONOMIKA AGROINDUSTRIJE


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 2 GODINA

REZULTATI I TESTA IZ MODULA OBRADA I PRERADA DUHANA ODRŽANOG 10.12.2018.


REZULTATI II TESTA IZ MODULA OBRADA I PRERADA DUHANA ODRŽANOG 06.12.2018.


I test iz modula Agrarna politika sa zakonodavstvom


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 3 GODINA

REZULTATI KOLOKVIJA IZ PREDMETA „BERBA, SKLADIŠTENJE I PAKOVANJE PLODOVA VOĆAKA“ ODRŽANOG 14.12.2018 GODINE


REZULTATI TESTA - OSNOVI TEHNOLOGIJE PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA II


REZULTATI SEMESTRALNOG TESTA IZ PREDMETA TRŽIŠTE POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA


REZULTATI TESTA IZ PREDMETA TEHNOLOGIJA DJEČIJE HRANE


I test iz modula Agrarna politika sa zakonodavstvom


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 1 GODINA

REZULTATI PARCIJALNE PROVJERE ZNANJA IZ PREDMETA EKSPERIMENTALNA STATISTIKA ODRŽANOG 13.12.2018. GODINE


Rezultati semestralnog testa iz predmeta Prehrambeno inžinjerstvo


REZULTATI TESTA 1 ODRŽANOG 28.11.2018. GODINE IZ PREDMETA GENEZA ZEMLJIŠTA I EKOSISTEM - MASTER STUDIJSKI PROGRAM: ODRŽIVO UPRAVLJANJE ZEMLJIŠTEM I RURALNIM PROSTOROM


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 2 GODINA