• DOBRODOŠLI NA WEB STRANICU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

I CIKLUS

II CIKLUS

REZULTATI ISPITA I TESTOVA 1 GODINA

REZULTATI PARCIJALNOG ISPITA IZ PREDMETA STATISTIKA


REZULTATI PREZENTACIJE SEMINARSKOG RADA I KOLOKVIJA IZ VJEŽBI IZ PREDMETA 'FIZIOLOGIJA I FERTILIZACIJA BILJAKA


REZULTATI ISPITA IZ TERMODINAMIKE SA TEHNIKOM HLAĐENJA


REZULTATI PARCIJALNOG TESTA IZ PREDMETA 'FIZIOLOGIJA I FERTILIZACIJA BILJAKA'


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA OSNOVI PEDOLOGIJE


REZULTATI POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA MATEMATIKA -EKONOMIKA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE


REZULTATI POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA MATEMATIKA -ZOOTEHNIKA


REZULTATI POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA MATEMATIKA -BILJNA PROIZVODNJA


REZULTATI POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA MATEMATIKA -PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA RURALNA SOCIOLOGIJA


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 2 GODINA

SUMATIVNI REZULTATI - februar (Organska i integralna poljoprivredna proizvodnja)


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA PRINCIPI ISHRANE DOMAĆIH ŽIVOTINJA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA AMBALAŽA I PAKOVANJE PREHRAMBENIH PROIZVODA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA POZNAVANJE I TEHNOLOGIJA STOČNE HRANE


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA PEJSAŽNO OBLIKOVANJE


REZULTATI ZAVRŠNOG I INTEGRALNOG ISPITA IZ PREHRAMBENE BIOHEMIJE


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA SIRARSTVO


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA OBRADA I PRERADA DUHANA (FEBRUARSKI ROK)


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA POZNAVANJE I TEHNOLOGIJA HRANE ZA ŽIVOTINJE


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA TEHNOLOGIJA BEZALKOHOLNIH PIĆA


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 3 GODINA

REZULTATI SEMESTRALNOG TESTA IZ PREDMETA EKONOMSKO PROJEKTOVANJE


REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA TEHNOLOGIJA DJEČIJE HRANE - FEBRUARSKI ROK


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA NAVODNJAVANJE VOĆARSKO-VINOGRADARSKIH KULTURA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA TEHNOLOGIJA MLIJEKA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA TEHNOLOGIJA PROIZVODA OD MESA PERADI


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA KONZERVACIJA TLA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA TRŽIŠTE - FEBRUARSKI ROK


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA LJEKOVITO I ZAČINSKO BILJE


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA OSNOVI PEJSAŽNOG OBLIKOVANJA


REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA IZ MODULA TEHNOLOGIJA DJEČIJE HRANE


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 1 GODINA

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA Eksperimentalna statistika (svi smjerovi)


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA GRUPA TEHNOLOŠKIH PREDMETA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA PREHRAMBENO INŽINJERSTVO


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA(FEBRUARSKI ROK) IZ PREDMETA OSNOVE GEOGRAFSKOG INFORMACIONOG SISTEMA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA ADITIVI U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI - SEMESTAR I


REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA IZ MODULA UPRAVLJANJE ZEMLJIŠTEM


REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA IZ MODULA VOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO I UKRASNO BILJE


REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA IZ MODULA MORFOLOGIJA I EKOLOGIJA VOĆAKA


REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA HEMIJA HRANE ZA STUDENTE MASTER PROGRAMA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE II CIKLUSA


REZULTATI ZAVRŠNE PROVJERE ZNANJA IZ PREDMETA EKSPERIMENTALNA STATISTIKA


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 2 GODINA

REZULTATI PRVOG PARCIJALNOG TESTA IZ PREDMETA TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE I PRERADE BRAŠNA


REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA TEHNOLOŠKE OPERACIJE - FEBRUARSKI ROK


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA DESTILISANA ALKOHOLNA PIĆA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA PROIZVODNJA VOĆNIH VINA I RAKIJA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA DOSTIGNUĆA U TEHNOLOGIJI GOTOVE HRANE


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA ANALIZA KVALITETA VOĆA I PRERAĐEVINA OD VOĆA


REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA IZ MODULA NAVODNJAVANJE (Održivo upravljanje zemljištem i ruralnim prostorom)


REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA IZ MODULA PROIZVODNJA VOĆNIH VINA I RAKIJA


REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA IZ MODULA DEKORATIVNI UZGOJNI OBLICI


REZULTATI ZAVRŠNE ISPITA IZ PREDMETA UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM