I CIKLUS

II CIKLUS

REZULTATI ISPITA I TESTOVA 1 GODINA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA -SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
IZ PREDMETA „OPĆA HEMIJA"
DATUM OBJAVE: 17.9.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA -SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
IZ PREDMETA „ORGANSKA HEMIJA"
DATUM OBJAVE: 17.9.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA -SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
IZ PREDMETA „HEMIJA II"
DATUM OBJAVE: 17.9.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA -SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
IZ PREDMETA „HEMIJA I"
DATUM OBJAVE: 16.9.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA -SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
IZ PREDMETA „FUNKCIONALNE KOMPONENTE U HRANI"
DATUM OBJAVE: 16.9.2021PREGLED OCJENA (BP - II SEMESTAR)
IZ PREDMETA „PEDOLOGIJA"
DATUM OBJAVE: 16.9.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA - II SEPTEMBARSKI ROK
IZ PREDMETA „UVOD U PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE"
DATUM OBJAVE: 14.9.2021ZBIRNI PREGLED UKUPNO OSVOJENIH BODOVA I KONAČNA OCJENA (SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK)
IZ PREDMETA „TERMODINAMIKA SA TEHNIKOM HLAĐENJA"
DATUM OBJAVE: 14.9.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA -SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
IZ PREDMETA „TERMODINAMIKA SA TEHNIKOM HLAĐENJA"
DATUM OBJAVE: 14.9.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA -SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
IZ PREDMETA „OPĆA BIOHEMIJA(ZOOTEHNIKA)"
DATUM OBJAVE: 13.9.2021


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 2 GODINA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA -SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
IZ PREDMETA „POZNAVANJE I TEHNOLOGIJA HRANE ZA ŽIVOTINJE"
DATUM OBJAVE: 17.9.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA -SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
IZ PREDMETA „TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA I"
DATUM OBJAVE: 16.9.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA - II SEPTEMBARSKI ROK
IZ PREDMETA „TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA"
DATUM OBJAVE: 16.9.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA - II SEPTEMBARSKI ROK
IZ PREDMETA „PEJSAŽNO PROJEKTOVANJE"
DATUM OBJAVE: 15.9.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA - II SEPTEMBARSKI ROK
IZ PREDMETA „Poljoprivredna entomologija, Opća entomologija, Štetnici vrtlarskih biljaka"
DATUM OBJAVE: 14.9.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA - II SEPTEMBARSKI ROK
IZ PREDMETA „RIBARSTVO"
DATUM OBJAVE: 14.9.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA -SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
IZ PREDMETA „HERBOLOGIJA"
DATUM OBJAVE: 14.9.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA -SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
IZ PREDMETA „POLJOPRIVREDA I OKOLIŠ"
DATUM OBJAVE: 14.9.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA -SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
IZ PREDMETA „PREHRAMBENA MIKROBIOLOGIJA"
DATUM OBJAVE: 14.9.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA -SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
IZ PREDMETA „ISHRANA ŽIVOTINJA - OPĆI DIO"
DATUM OBJAVE: 10.9.2021


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 3 GODINA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA -SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
IZ PREDMETA „FUNKCIONALANA HRANA"
DATUM OBJAVE: 16.9.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA -SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
IZ PREDMETA „POLJOPRIVREDA I OKOLIŠ"
DATUM OBJAVE: 14.9.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA -SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
IZ PREDMETA „TEHNOLOGIJA MLIJEKA"
DATUM OBJAVE: 13.9.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA -SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
IZ PREDMETA „PRERADA MESA, RIBE I JAJA"
DATUM OBJAVE: 10.9.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA -SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
IZ PREDMETA „TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKA II"
DATUM OBJAVE: 10.9.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA -SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
IZ PREDMETA „UPRAVLJANJE U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI"
DATUM OBJAVE: 08.9.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA -SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
IZ PREDMETA „TRŽIŠTE POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA"
DATUM OBJAVE: 08.9.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA -SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
IZ PREDMETA „AGRARNA POLITIKA SA ZAKONODAVSTVOM (EA)"
DATUM OBJAVE: 07.9.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA -SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
IZ PREDMETA „PROIZVODNJA, PRERADA I ZDRAVSTVENI ASPEKTI SOJINOG MLIJEKA"
DATUM OBJAVE: 07.9.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA -SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
IZ PREDMETA „UPRAVLJANJE U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI"
DATUM OBJAVE: 07.9.2021


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 1 GODINA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA -SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
IZ PREDMETA „FIZIČKO-HEMIJSKE INSTRUMENTALNE METODE"
DATUM OBJAVE: 16.9.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA -SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
IZ PREDMETA „PREHRAMBENO INŽINJERSTVO"
DATUM OBJAVE: 16.9.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA -SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
IZ PREDMETA „TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE I PRERADE BRAŠNA"
DATUM OBJAVE: 16.9.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA -SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
IZ PREDMETA „TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE I PRERADE BRAŠNA"
DATUM OBJAVE: 10.9.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA -SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
IZ PREDMETA „BIOHEMIJA HRANE"
DATUM OBJAVE: 08.9.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA -SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
IZ PREDMETA „EKSPERIMENTALNA STATISTIKA"
DATUM OBJAVE: 08.9.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA -SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
IZ PREDMETA „MARKETING POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA"
DATUM OBJAVE: 07.9.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA -SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
IZ PREDMETA „MIKROBIOLOGIJA NAMIRNICA"
DATUM OBJAVE: 06.9.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA -JULSKI ROK
IZ PREDMETA „ČUVANJE I RUKOVANJE HRANOM"
DATUM OBJAVE: 20.7.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA -JULSKI ROK
IZ PREDMETA „BIOHEMIJA HRANE"
DATUM OBJAVE: 20.7.2021


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 2 GODINA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA -SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
IZ PREDMETA „PRERADA VOĆA I POVRĆA"
DATUM OBJAVE: 16.9.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA -SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
IZ PREDMETA „AROMA I AROMATSKE SUPSTANCE U HRANI"
DATUM OBJAVE: 16.9.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA -SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
IZ PREDMETA „MENADŽERSKI SISTEMI OSIGURANJA KVALITETA"
DATUM OBJAVE: 08.9.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA -SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
IZ PREDMETA „MENADŽERSKI SISTEMI OSIGURANJA KVALITETA"
DATUM OBJAVE: 07.9.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA (POPRAVNI ISPITNI ROK)
IZ PREDMETA „HERBOLOGIJA"
DATUM OBJAVE: 16.7.2021REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA (POPRAVNI ISPITNI ROK)
IZ PREDMETA „AROMA I AROMATSKE SUPSTANCE HRANE “
DATUM OBJAVE: 16.07.2021REZULTATI POPRAVNOG ISPITA
IZ PREDMETA „MEĐUNARODNE TRGOVINE“
DATUM OBJAVE: 15.07.2021REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA
IZ PREDMETA „HERBOLOGIJA“
DATUM OBJAVE: 06.07.2021REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA
IZ PREDMETA „Aroma i aromatske supstance hrane“
DATUM OBJAVE: 05.07.2021REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA
IZ PREDMETA „TOKSIKOLOGIJA HRANE“
DATUM OBJAVE: 30.06.2021