• DOBRODOŠLI NA WEB STRANICU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

I CIKLUS

II CIKLUS

REZULTATI ISPITA I TESTOVA 1 GODINA

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA HEMIJA II (SEPTEMBARSKI ISPITNI ROKOVI)


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA NA PREDMETU „HEMIJA“ (EA)


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA NA PREDMETU „HEMIJA I“ (PT)


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA NA PREDMETU „FIZIČKO-HEMIJSKE INSTRUMENTALNE METODE“ (SVI SMJEROVI)


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA NA PREDMETU „KLIMATOLOGIJA“


REZULTATI POLAGANJA ZAVRŠNOG ISPITA (SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK) IZ PREDMETA OPĆA BIOHEMIJA - BP, ZOOT, EA


REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJA IZ PREDMETA HEMIJA I ODRŽANOG 13.09.2019


REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJA IZ PREDMETA HEMIJA II ODRŽANOG 13.09.2019


REZULATI ISPITA IZ PREDMETA TERMODINAMIKA SA TEHNIKOM HLADJENJA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA GENETIKA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA GENETSKE OSNOVE OTPORNOSTI BILJAKA


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 2 GODINA

REZULTATI POLAGANJA ISPITA U SEPTEMBARSKOM ROKU (2 I 3 ISPITNI TERMINI – 12.9 I 13.9. 2019) ZA PREDMETE TEHNOLOGIJA GOTOVE HRANE, TEHNOLOŠKE OPERACIJE U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI I PREHRAMBENO INŽINJERSTVO


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA NA PREDMETU „AGRARNA POLITIKA SA ZAKONODAVSTVOM“


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA NA PREDMETU „TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA I“


ZBIR UKUPNO OSTVARENIH BODOVA IZ PREDMETA SPECIJALNO VOĆARSTVO (KRITERIJI OCJENJIVANJA ZA ŠKOLSKU 2018/2019)


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA UKRASNO BILJE I PARKOVI(SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK)


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA PROIZVODNJA CVIJECA I UKRASNOG BILJA (SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK)


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA PREHRAMBENA MIKROBIOLOGIJA RAĐENOG 09.09. 2019. GODINE


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA RIBARSTVO – SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA EKONOMSKO PROJEKTOVANJE


REZULTATI INTEGRALNOG ISPITA (III ROK) TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 3 GODINA

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA NA PREDMETU „TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA II“


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA NA PREDMETU „AGRARNA POLITIKA SA ZAKONODAVSTVOM“


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA OSNOVI PEJSAŽNOG OBLIKOVANJA (SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK)


REZULTATI UKUPNE AKTIVNOSTI STUDENATA (Tehnologija proizvoda biljnog porijekla II)


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA EKONOMSKO PROJEKTOVANJE


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA TRŽIŠTE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA


REZULTATI POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA PONAŠANJE I DOBROBIT FARMSKIH ŽIVOTINJA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA AMPELOGRAFIJA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA PRERADA MESA, RIBE I JAJA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA PROIZVODNJA,PRERADA I ZDRAVSTVENI ASPEKTI SOJINOG MLIJEKA


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 1 GODINA

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA PREHRAMBENO INŽINJERSTVO


ZBIR UKUPNO OSTVARENIH BODOVA IZ PREDMETA "POMOLOGIJA VOĆAKA"


ZBIR UKUPNO OSTVARENIH BODOVA IZ PREDMETA "MEDITERANSKO I EGZOTIČNO VOĆE"


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA Eksperimentalna statistika (svi smjerovi)


Rezultat završnog ispita - MELIORACIJE


REZULTATI ZAVRŠNOG POPRAVNOG ISPITA, UKUPAN BROJ BODOVA I KONAČNA OCJENA IZ PREDMETA TEHNOLOGIJA PROIZVODA OD USITNJENOG MESA


REZULTATI JULSKOG ISPITNOG ROKA IZ PREDMETA BIOHEMIJA HRANE


REZULTATI POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA TEHNOLOGIJA PRERADE MESA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA PRERADA VOĆA I POVRĆA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA OSNOVI UZGOJA GROŽĐA I TEHNOLOGIJE VINA


REZULTATI ISPITA I TESTOVA 2 GODINA

REZULTATI POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA TEHNOLOGIJA SMRZNUTIH DESERTA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA FERMENTISANI MLIJEČNI NAPICI


REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA IZ PREDMETA FERMENTISANI MLIJEČNI NAPICI


REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA TEHNOLOGIJA PRERADE MLIJEKA


REZULTATI PRVOG PARCIJALNOG TESTA IZ PREDMETA TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE I PRERADE BRAŠNA


REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA TEHNOLOŠKE OPERACIJE - FEBRUARSKI ROK


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA DESTILISANA ALKOHOLNA PIĆA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA PROIZVODNJA VOĆNIH VINA I RAKIJA


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA DOSTIGNUĆA U TEHNOLOGIJI GOTOVE HRANE


REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA ANALIZA KVALITETA VOĆA I PRERAĐEVINA OD VOĆA