I CIKLUS

II CIKLUS

REZULTATI ISPITA I TESTOVA - PRVA GODINA
Ljetni semestar akademske 2023/2024. godine
Godina studija: prva
Semestar: drugi

PREDMET:Mehanizacija u animalnoj proizvodnji
Mehanizacija u biljnoj proizvodnji
Poljoprivredna mehanizacija
DATUM OBJAVE: 20.6.2024. godine


PREDMET:FIZIČKA HEMIJA
DATUM OBJAVE: 5.6.2024. godine


PREDMET:UVOD U HUMANU IMUNOLOGIJU
DATUM OBJAVE: 4.6.2024. godine


PREDMET:POZNAVANJE I KONTROLA SIROVINA II
DATUM OBJAVE: 30.5.2024. godine


PREDMET:STATISTIKA
DATUM OBJAVE: 17.5.2024. godine


PREDMET:OPĆA TOKSIKOLOGIJA
DATUM OBJAVE: 17.5.2024. godine


PREDMET:MEHANIZACIJA U ANIMALNOJ PROIZVODNJI
DATUM OBJAVE: 06.5.2024. godine


PREDMET:OPĆA BIOHEMIJA
DATUM OBJAVE: 26.4.2024. godine


PREDMET:ORGANSKA HEMIJA ZA BIOTEHNIČKE NAUKE
DATUM OBJAVE: 26.4.2024. godine


PREDMET:Funkcionalne komponente u hrani
DATUM OBJAVE: 26.4.2024. godine


PREDMET:POZNAVANJE I KONTROLA SIROVINA II
DATUM OBJAVE: 25.4.2024. godine


PREDMET:POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA
DATUM OBJAVE: 25.4.2024. godine


PREDMET:Prehrambene tehnologije za nutricioniste (dio 4)
DATUM OBJAVE: 24.4.2024. godine


PREDMET:BIOHEMIJA ZA NUTRICIONISTE
DATUM OBJAVE: 22.4.2024. godine


PREDMET:MEHANIZACIJA U BILJNOJ PROIZVODNJI
DATUM OBJAVE: 18.4.2024. godine


PREDMET:HEMIJA II
DATUM OBJAVE: 18.4.2024. godine


PREDMET:PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE ZA NUTRICIONISTE - DIO 3
DATUM OBJAVE: 17.4.2024. godine


PREDMET:OPĆA MIKROBIOLOGIJA
DATUM OBJAVE: 15.4.2024. godine


PREDMET:UVOD U HUMANU IMUNOLOGIJU
DATUM OBJAVE: 8.4.2024. godine


PREDMET:OPĆA TOKSIKOLOGIJA
DATUM OBJAVE: 5.4.2024. godine


PREDMET: Prehrambene tehnologije za nutricioniste
DATUM OBJAVE: 19.3.2024. godine


REZULTATI ISPITA I TESTOVA - DRUGA GODINA
Ljetni semestar akademske 2023/2024. godine
Godina studija: druga
Semestar: treći

PREDMET:POLJOPRIVREDNA ENTOMOLOGIJA
DATUM OBJAVE: 20.6.2024. godine


PREDMET:TEHNOLOGIJA ULJA I MASTI
DATUM OBJAVE: 20.6.2024. godine


PREDMET:UZGOJ I PRERADA GLJIVA
DATUM OBJAVE: 19.6.2024. godine


PREDMET:Tehnologija proizvoda biljnog porijekla - IV parcijala
DATUM OBJAVE: 10.6.2024. godine


PREDMET:TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA I
DATUM OBJAVE: 7.6.2024. godine


PREDMET:PREHRAMBENO PONASANJE
DATUM OBJAVE: 6.6.2024. godine


PREDMET:TEHNOLOGIJA ULJA I MASTI
DATUM OBJAVE: 5.6.2024. godine


PREDMET:TEHNOLOGIJA GOTOVE HRANE
DATUM OBJAVE: 4.6.2024. godine


PREDMET:Tehnologija mesa, ribe i jaja kao dio zajednickog predmeta TEHNOLOGIJA PROIZVODA ANIMALNOG PORIJEKLA
DATUM OBJAVE: 3.6.2024. godine


PREDMET:TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA
DATUM OBJAVE: 23.5.2024. godine


PREDMET:TEHNOLOGIJA MESA, RIBE I JAJA (DIO ZAJEDNIČKOG PREDMETA TEHNOLOGIJA PROIZVODA ANIMALNOG PORIJEKLA)
DATUM OBJAVE: 21.5.2024. godine


PREDMET:SPECIJALNO RATARSTVO I
DATUM OBJAVE: 15.5.2024. godine


PREDMET:TEHNOLOGIJA VINA, PIVA I ALKOHOLNIH PIĆA
DATUM OBJAVE: 15.5.2024. godine


PREDMET:TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKA
DATUM OBJAVE: 10.5.2024. godine


PREDMET:TEHNOLOGIJA ULJA I MASTI
DATUM OBJAVE: 08.5.2024. godine


PREDMET:TEHNOLOGIJA PROIZVODA ANIMALNOG PORIJEKLA(EA)
DATUM OBJAVE: 07.5.2024. godine


PREDMET:PČELARSTVO
DATUM OBJAVE: 06.5.2024. godine


PREDMET:KRMNO BILJE
DATUM OBJAVE: 06.5.2024. godine


PREDMET:SPECIJALNO VOĆARSTVO 29.4.2024
DATUM OBJAVE: 29.4.2024. godine


PREDMET:INTEGRALNA PROIZVODNJA VOĆA
DATUM OBJAVE: 25.4.2024. godine


PREDMET:TEHNOLOGIJA PČELINJIH PROIZVODA
DATUM OBJAVE: 24.4.2024. godine


PREDMET:Pčelarstvo (redovni, izborni)
DATUM OBJAVE: 24.4.2024. godine


PREDMET:TEHNOLOGIJA GOTOVE HRANE
DATUM OBJAVE: 23.4.2024. godine


PREDMET:POLJOPRIVREDNA ENTOMOLOGIJA
DATUM OBJAVE: 18.4.2024. godine


PREDMET:RIBARSTVO
DATUM OBJAVE: 18.4.2024. godine


PREDMET:UZGOJ I PRERADA GLJIVA
DATUM OBJAVE: 15.4.2024. godine


PREDMET:TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA(EA)
DATUM OBJAVE: 12.4.2024. godine


PREDMET:TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA I
DATUM OBJAVE: 5.4.2024. godine


PREDMET:SPECIJALNO RATARSTVO
DATUM OBJAVE: 4.4.2024. godine


PREDMET: Proizvodnja voćnog i loznog sadnog materijala
DATUM OBJAVE: 26.3.2024. godine


REZULTATI ISPITA I TESTOVA - TREĆA GODINA
Ljetni semestar akademske 2023/2024. godine
Godina studija: treća
Semestar: peti

PREDMET:EKSTRUZIJA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
DATUM OBJAVE: 20.6.2024. godine


PREDMET: Poljoiprirvedno zadrugarstvo
DATUM OBJAVE: 20.6.2024. godine


PREDMET:AMPELOGRAFIJA
DATUM OBJAVE: 19.6.2024. godine


PREDMET:TEHNOLOGIJA VINA, PIVA I ALKOHOLNIH PIĆA
DATUM OBJAVE: 11.6.2024. godine


PREDMET:TEHNOLOGIJA SLADA I PIVA
DATUM OBJAVE: 4.6.2024. godine


PREDMET:PRERADA MESA, RIBE I JAJA(REZULTATI AKTIVNOSTI TOKOM PRAKTIČNE NASTAVE)
DATUM OBJAVE: 29.5.2024. godine


PREDMET:Ekstruzija u prehrambenoj industriji
DATUM OBJAVE: 20.5.2024. godine


PREDMET:Fertilizacija voćaka i vinove loze
DATUM OBJAVE: 13.5.2024. godine


PREDMET:AMPELOGRAFIJA
DATUM OBJAVE: 09.5.2024. godine


PREDMET:UPRAVLJANJE FARMAMA
BP-EA-ZOO
DATUM OBJAVE: 07.5.2024. godine


PREDMET:Proizvodnja, prerada i zdravstveni aspekti proizvodnje sojinog mlijeka
DATUM OBJAVE: 06.5.2024. godine


PREDMET:PČELARSTVO
DATUM OBJAVE: 06.5.2024. godine


PREDMET:STONO GROŽĐE
DATUM OBJAVE: 30.4.2024. godine


PREDMET:TEHNOLOGIJA SLADA I PIVA
DATUM OBJAVE: 26.4.2024. godine


PREDMET:EKONOMSKO PROJEKTOVANJE
DATUM OBJAVE: 25.4.2024. godine


PREDMET:PRERADA MESA RIBE I JAJA
DATUM OBJAVE: 19.4.2024. godine


PREDMET:TEHNOLOGIJA VINA, PIVA I ALKOHOLNIH PIĆA
DATUM OBJAVE: 16.4.2024. godine


PREDMET:PROIZVODNJA CVIJEĆA I UKRASNOG BILJA
DATUM OBJAVE: 15.4.2024. godine


PREDMET:FUNKCIONALNA HRANA
DATUM OBJAVE: 15.4.2024. godine


PREDMET:EKSTRUZIJA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
DATUM OBJAVE: 11.4.2024. godine


PREDMET:TEHNOLOGIJA UZRGREDNIH PROIZVODA U MESNOJ INDUSTRIJI
DATUM OBJAVE: 9.4.2024. godine


PREDMET:TEHNOLOGIJA JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA
DATUM OBJAVE: 8.4.2024. godine


PREDMET:Patogeni mikroorganizmi u životnoj sredini
DATUM OBJAVE: 8.4.2024. godine


PREDMET:TEHNOLOGIJA ULJA I MASTI
DATUM OBJAVE: 4.4.2024. godine


REZULTATI ISPITA I TESTOVA - PRVA GODINA
Ljetni semestar akademske 2023/2024. godine
Godina studija: prva
Semestar: drugi

PREDMET:TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE I PRERADE BRAŠNA
DATUM OBJAVE: 21.6.2024. godine


PREDMET:AROMA I AROMATSKE SUPSTANCE U HRANI
DATUM OBJAVE: 21.6.2024. godine


PREDMET:Tehnologija animalnih masti i ulja
DATUM OBJAVE: 21.6.2024. godine


PREDMET:POLJOPRIVREDA NISKIH ULAGANJA
DATUM OBJAVE: 20.6.2024. godine


PREDMET:Ponašanje potrošača I održiva proizvodnja hrane
DATUM OBJAVE: 20.6.2024. godine


PREDMET: TOKSIKOLOGIJA HRANE
DATUM OBJAVE: 20.6.2024. godine


PREDMET: AGRARNA POLITIKA II
DATUM OBJAVE: 20.6.2024. godine


PREDMETOsnove vocarstva i vinogradarstva
DATUM OBJAVE: 20.6.2024. godine


PREDMET:AMPELOGRAFIJA
DATUM OBJAVE: 19.6.2024. godine


PREDMET:Berba i tehnologija poljoprivrednih biljnih proizvoda nakon berbe
DATUM OBJAVE: 18.6.2024. godine


PREDMET:ODRŽIVO UPRAVLJANJE ZEMLJIŠTEM I PROIZVODNJA HRANE
DATUM OBJAVE: 11.6.2024. godine


PREDMET:DEKORATIVNA DENDROLOGIJA
DATUM OBJAVE: 10.6.2024. godine


PREDMET:EKOLOGIJA I FITOMEDICINA
DATUM OBJAVE: 10.6.2024. godine


PREDMET:Fizičko-hemijske instrumentalne metode
DATUM OBJAVE: 6.6.2024. godine


PREDMET:TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE I PRERADE BRAŠNA
DATUM OBJAVE: 4.6.2024. godine


PREDMET:TEHNOLOGIJA PRERADE MESA
DATUM OBJAVE: 30.5.2024. godine


PREDMET:Tehnologija proizvoda od usitnjenog mesa (Redovni i vanredni studenti)
DATUM OBJAVE: 30.5.2024. godine


PREDMET:TEHNOLOGIJA PRERADE MESA(REZULTATI AKTIVNOSTI TOKOM PRAKTIČNE NASTAVE)
DATUM OBJAVE: 29.5.2024. godine


PREDMET:POLJOPRIVREDA NISKIH ULAGANJA
DATUM OBJAVE: 24.5.2024. godine


PREDMET:DEKORATIVNA DENDROLOGIJA
DATUM OBJAVE: 24.5.2024. godine


PREDMET:FERMENTISANI MLIJEČNI NAPICI
DATUM OBJAVE: 18.5.2024. godine


PREDMET:Tehnologija biljnih ulja i masti
DATUM OBJAVE: 15.5.2024. godine


PREDMET:RURALNI RAZVOJ(EA-OSPH)
DATUM OBJAVE: 10.5.2024. godine


PREDMET:TEHNOLOGIJA ANIMALNIH MASTI I ULJA
DATUM OBJAVE: 09.5.2024. godine


PREDMET:Opća fitopatologija
DATUM OBJAVE: 08.5.2024. godine


PREDMET:OSNOVI UZGOJA GROŽĐA I TEHNOLOGIJE VINA
DATUM OBJAVE: 30.4.2024. godine


PREDMET:AMPELOGRAFIJA
DATUM OBJAVE: 30.4.2024. godine


PREDMET:PČELARSTVO I PČELINJI PROIZVODI
DATUM OBJAVE: 30.4.2024. godine


PREDMET:Održivo upravljanje zemljištem i proizvodnja hrane
DATUM OBJAVE: 26.4.2024. godine


PREDMET:Tehnologija proizvoda od usitnjenog mesa
DATUM OBJAVE: 26.4.2024. godine


PREDMET:TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE I PRERADE BRAŠNA
DATUM OBJAVE: 25.4.2024. godine


PREDMET:PROIZVODNJA STONOG GROŽĐA
DATUM OBJAVE: 25.4.2024. godine


PREDMET:TOKSIKOLOGIJA HRANE
DATUM OBJAVE: 24.4.2024. godine


PREDMET:BIOHEMIJA HRANE
DATUM OBJAVE: 22.4.2024. godine


PREDMET:MIKROBIOLOGIJA VINA
DATUM OBJAVE: 22.4.2024. godine


PREDMET:PRERADA VOĆA I POVRĆA
DATUM OBJAVE: 19.4.2024. godine


PREDMET:DEKORATIVNA DENDOLOGIJA
DATUM OBJAVE: 17.4.2024. godine


PREDMET:OPĆA ENTOMOLOGIJA
DATUM OBJAVE: 17.4.2024. godine


PREDMET:OSNOVI UZGOJA GROŽĐA I TEHNOLOGIJE VINA
DATUM OBJAVE: 17.4.2024. godine


PREDMET:ČUVANJE I RUKOVANJE HRANOM
DATUM OBJAVE: 11.4.2024. godine


PREDMET:UKRASNO BILJE I CVIJEĆE II
DATUM OBJAVE: 9.4.2024. godine


PREDMET:TEHNOLOGIJA PRERADE MESA
DATUM OBJAVE: 9.4.2024. godine


PREDMET:Aroma i aromatske supstance hrane
DATUM OBJAVE: 8.4.2024. godine


PREDMET:Ponašanje potrošača i održiva proizvodnja hrane
DATUM OBJAVE: 8.4.2024. godine


PREDMET:TEHNOLOGIJA ANIMALNIH MASTI I ULJA
DATUM OBJAVE: 4.4.2024. godine


PREDMET:PODIZANJE VINOGRADA
DATUM OBJAVE: 2.4.2024. godine


PREDMET: OSNOVI VOĆARSTVA I VINOGRADARSTVA
DATUM OBJAVE: 27.3.2024. godine


REZULTATI ISPITA I TESTOVA - DRUGA GODINA
Ljetni semestar akademske 2023/2024. godine
Godina studija: druga
Semestar: četvrti

PREDMET: Aroma i aromatske supstance hrane
DATUM OBJAVE: 27.3.2024. godine