• DOBRODOŠLI NA WEB STRANICU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA
Časopis "Radovi Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta"

Works of Faculty of Agriculture and Food Sciences

OBAVJEŠTAVAMO AUTORE RADOVA DA JE ROK PRIJEMA RADOVA ZA NAREDNI BROJ FAKULTETSKOG ČASOPISA 20.04.2020. GODINE
Redakcija časopisa

NOTICE TO AUTHORS:
Submission Deadline: APRIL 20.2020;
Editorial Board

UPUTSVO ZA PISANJE RADOVA

INSTRUCTION FOR WRITING PAPER


Šablon B5 za cijeli rad za časopis Radovi PPF

Template B5 for writing full text for Works















 

    

UREDNIČKI ODBOR – Radovi Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

EDITORIAL BOARD – Works of the Faculty of Agriculture and Food Sciences University of Sarajevo:

prof. dr. Mirha Đikić (BiH)
prof. dr. Pakeza Drkenda (BiH)
prof. dr. Dragana Ognjenović (BiH)
prof. dr. Nedžad Karić (BiH)
prof. dr. Aleksandra Dimitrijević (Srbija)
prof. dr. Žarko Ilin (Srbija)
prof. dr. German Kust (Rusija)
prof. dr. Emil Erjavec (Slovenija)
prof. dr. Ante Ivanković (Hrvatska)
prof. dr. Renata Bažok (Hrvatska)
prof. dr. Vlasta Piližota, akademkinja (Hrvatska)
prof. dr. Dragan Nikolić (Srbija)
prof. dr. Metka Hudina (Slovenija)
prof. dr. Zlatan Sarić (BiH)
prof. dr. Hamid Čustović (BiH)
prof. dr. Milenko Blesić (BiH)
prof. dr. Ervin Zečević (BiH)
prof. dr. Fuad Gaši (BiH)
prof. dr. Zilha Ašimović (BiH)
prof. dr. Zdenko Lončarić (Hrvatska)
prof. dr. Zoran Jovović (Crna Gora)
prof. dr. Miroljub Barać (Srbija)
prof. dr. Cosmin Salasan (Rumunija)
prof. dr. Vladan Bogdanović (Srbija)
prof. dr. Bogdan Cvjetković (Hrvatska)
prof. dr. Ivan Pejić (Hrvatska)
prof. dr. Mekjell Meland (Norveška)
prof. dr. Mihail Blanke (Njemačka)
prof. dr. Ahmed Smajić (BiH)
prof. dr. Mirsad Kurtović (BiH)
Glavni i odgovorni urednik - Editor:
prof. dr. Mirha Đikić

Zamjenik glavnog i odgovornog urednika – Deputy Editor: Prof. dr. Milenko Blesić

Računarska obrada – Computer processing: Belma Dučić

Uredništvo i administracija – Address of the Editorial Board:

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu / Faculty of Agriculture and Food Sciences University of Sarajevo Zmaja od Bosne 8 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina

Tel.:
+387 (0)33 225 727
Fax.:
667 429
e-mail:
radovi@ppf.unsa.ba
Transakcijski račun br:
3389002208130126
UNICREDIT BANK
IBAN:
BA393389104801155558
UNICREDIT BANK
SWIFT:
UNCRBA 22