• DOBRODOŠLI NA WEB STRANICU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA


IZVJEŠTAJI KOMISIJA ZA IZBOR U ZVANJA


U skladu sa članom 108. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17)
Član 108. (Dostavljanje izvještaja komisije)

(1) Rukovodilac organizacione jedinice je obavezan izvještaj sa prijedlogom komisije za izbor u zvanja uvrstiti u dnevni red sjednice vijeća najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja izvještaja sa prijedlogom komisije.

(2) Rukovodilac organizacione jedinice je obavezan izvještaj komisije za izbor u zvanje sa prijedlogom komisije objaviti na internet stranici najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice vijeća na kojoj se glasa o prijedlogu komisije i to u dijelu koji se odnosi na ispunjavanje popisanih uslova za izbor u akademsko zvanje od strane prijavljenih kandidata.

Izvještaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje vanredni profesor na oblast Mikrobiologija u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 28.12.2018Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja u zvanje asistent za oblast Mikrobiologija u poljoprivredi i prehrambenoj mikrobiologiji

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 11.12.2018Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja - nastavnik na oblasti Fiziologija biljaka

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 30.11.2018Izvještaj Komisije za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja - nastavnik na oblasti Mikrobiologija

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 30.11.2018Izvještaj Komisije za izbor u naučnonastavno zvanje docent za oblast „Anatomija i fiziologija domaćih životinja"

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 30.11.2018Izvještaj Komisije za izbor nastavnika u zvanje redovni profesor na oblast „Mikroekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije“

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 28.11.2018IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR NASTAVNIKA U ZVANJE DOCENT NA OBLAST „MIKROEKONOMIKA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE“

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 28.11.2018