NAKNADE, RJEŠENJA I ODLUKE

NAKNADE, RJEŠENJA I ODLUKE

RJEŠENJE

O imenovanju ovlaštenog lica za prijem i postupanje po prijavama korupcije na Univerzitetu u Sarajevu-Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu

Preuzmi ovdje

Objavljeno: 24.01.2023