OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE I CIKLUSA STUDIJA - TERMODINAMIKA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE I CIKLUSA STUDIJA - TERMODINAMIKA


Studente I ciklusa I godine studija odsjeka Prehrambene tehnologije koji su položili ispit iz predmeta Termodinamika sa tehnikom hlađenja a žele upisati ocjenu u Index mogu isti dostaviti najkasnije do 17.09.2020.godine do 15:30 sati Laboratorij br.36.Objavljeno: 16.09.2020