DAN OTVORENIH VRATA ERASMUS + PROJEKTA „WESTERN BALKANS URBAN AGRICULTURE INITIATIVE – BUGI“

DAN OTVORENIH VRATA ERASMUS + PROJEKTA „WESTERN BALKANS URBAN AGRICULTURE INITIATIVE – BUGI“

 Dan otvorenih vrata Erasmus + projekta „Western Balkans Urban Agriculture Initiative – BUGI“ je održan 26.5.2021. na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Naručili smo lijepo vrijeme, pa smo zaista mogli uživati u druženju s našim gostima, studentima i brojnim zainteresiranim posjetiteljima koji su nam se pridružili ispred plastenika koji je podignut u okviru projektnih aktivnosti BUGI tima.

10,00 -11,00: Otvaranje i prezentacija plastenika

11,00 – 12,00: Hortiterapeutski rad u vrtu sa studentima UNSA (u saradnji sa

Uredom za podršku studentima sa posebnim potrebama UNSA)

13,30 – 16,30: Online prezentacija projekta, Google Meet

“Pregled ostvarenih aktivnosti na BUGI projektu”,

Prof. Dr Pakeza Drkenda, koordinator Projekta, PPF UNSA

Urbana poljoprivreda zamajc modernizacije i unapređenja kvaliteta života”, Prof. Dr Aleksandra Nikolić, PPF UNSA

“Iskustva studenata”, studenti master studija “Urbana poljoprivreda”, PPF UNSA

“International Credit Mobility, Project 2020” Project number: 2020-1-DE01-KA107-005594, Bernd Pölling, SWUAS University

                       

U fotogaleriji možete vidjeti kako je protekao Dan otvorenih vrata Erasmus + projekta „Western Balkans Urban Agriculture Initiative – BUGI“:

https://www.bugi.unsa.ba/izvjestaj-dana-otvorenih-vrata-erasmus-projekta-western-balkans-urban-agriculture-initiative-bugi/

 

Objavljeno: 03.06.2021