JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NENASTAVNOG OSOBLJA NA RADNO MJESTO LABORANT

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NENASTAVNOG OSOBLJA NA RADNO MJESTO LABORANTUNIVERZITET U SARAJEVU

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

Sarajevo, 29.08.2022. godine

 

Komisija za provođenje Javnog oglasa za prijem u radni odnos na radno mjesto „Laborant“- tri izvršioca,

na osnovu čl. 12. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 19/21 i 10/22) i člana 18. Poslovnika o radu Komisije za provođenje javnog oglasa/konkursa za prijem u radni odnos radnika na Univerzitetu u Sarajevu – Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu -Javni oglas za prijem u radni odnos na radno mjesto Laborant, tri izvršioca od 23.06.2022. godine, daje

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

PISMENI I USMENI ISPIT  (INTERVJU) ZA KANDIDATE KOJI SU APLICIRALI NA JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA RADNO MJESTO LABORANT-TRI IZVRŠIOCA, A KOJIMA JE PRIJAVA BLAGOVREMENA I POTPUNA, ODRŽAT ĆE SE U PROSTORIJAMA UNIVERZITETA U SARAJEVU – POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA NA ADRESI ZMAJA OD BOSNE 8 71000 SARAJEVO, U SALI A2.

PISMENI ISPIT U SRIJEDU 31.08.2022. GODINE U 13:30 SATI,

USMENI ISPIT U PETAK  02.09.2022. GODINE U 11:00 SATI.


PREDSJEDNICA KOMISIJE 

Prof. dr. Mirha Đikić s.r.

 

 Datum objave: 29.08.2022. godine


za prijem u radni odnos
Laborant, tri izvršioca, puno radno vrijeme (40 sati sedmično), na neodređeno vrijeme.

PREUZMI OVDJE


Datum objave: 23.06.2022. godine

NAPOMENA:

Kandidati su pri dolasku na ispit dužni donijeti na uvid identifikacijski dokument sa slikom

(npr. lična karta). POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE JAVNOG OGLASA NA - UNIVERZITET U SARAJEVU -POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET NA RADNO MJESTO LABORANT


PREUZMI OVDJE

PITANJA, LISTA PROPISA I LITERATURE IZ OBLASTI IZ KOJIH ĆE KANDIDATI POLAGATI ISPIT ZA RADNO MJESTO "LABORANT"

 PITANJA ZA PISMENI TEST ZA LABORANTA USKLAĐENA SA ČL. 7. ST. (3) UREDBE O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU NA TERITORIJI KANTONA SARAJEVO ("SL. NOVINE KANTONA SARAJEVO", BROJ 19/21 I 10/22).

PREUZMI OVDJE

Datum objave: 12.07.2022. godine
PITANJA ZA USMENI TEST ZA LABORANTA

PREUZMI OVDJE


 

Datum objave: 22.06.2022. godineObjavljeno: 29.08.2022