IN VITRO PROBAVLJIVOST

IN VITRO PROBAVLJIVOST


U sklopu naučno-istraživačkih aktivnosti u laboratoriji za hranu i ishranu životinja, po prvi puta je uspješno realizirana laboratorijska simulacija in vitro probavljivosti kod preživara korištenjem Daisy Incubator uređaja američkog proizvođača ANKOM Technology. Radi se o simulaciji dijela probavnog sistema, koji se odnosi na nivo predželučane (buražne) digestije u laboratorijskim uslovima. To znači da je za postizanje relevantnih rezultata potrebna harmonizacija procesa optimizacijom svih biotskih i abiotskih faktora ishrane. Značaj uvođenja ove metode je što smo konvencionalnu procjenu fizičko-hemijskih parametara krmiva nadogradili metodom koja daje bolji uvid u nutritivnu vrijednost ispitivanog uzorka. 

Ovim putem obavještavamo studente i nastavno osoblje da smo podigli stepen opremljenosti laboratorije na viši nivo, čime smo omogućili budućim studentima, nastavnicima i saradnicima da budu konkurentniji u istraživačkim aktivnostima u okruženju pa i šire, ali i stvorili pretpostavke za nadogradnju metode.

 Ovom prilikom se zahvaljujemo rukovodstvu fakulteta što je prepoznalo i podržalo nabavku navedenog uređaja za potrebe nastavnih i istraživačkih aktivnosti. Zahvaljujemo se farmi KJP PD „Butmir“ Sarajevo, kao i mnogo puta do sada, na nesebičnoj pomoći i ustupljenim resursima. 

Prilog:

https://youtu.be/LeGId48LS-4

https://youtu.be/AAT63sytI0w

 

 

Katedra za Ishranu životinja i zootehničku biologijuObjavljeno: 31.08.2023