OBAVJEŠTENJE O KORIŠTENJU NOVOG INFORMACIONOG SISTEMA ( www.eunsa.ba )

OBAVJEŠTENJE O KORIŠTENJU NOVOG INFORMACIONOG SISTEMA ( www.eunsa.ba )


Obavještavamo studente prvog, drugog i trećeg ciklusa studija  Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta da će se prijavljivanje ispita u ljetnom semestru vršiti isključivo preko novog informacionog sistema eUNSA, tj. u toku je zamjena za postojeći informacioni sistem ISSS.

Studenti mogu doći u studentsku službu do petka 30.05.2024. godine kako bi preuzeli pristupne podatke za novi sistem eUNSA. Molimo studente da u što kraćem roku preuzmu pristupne podatke kako bi na vrijeme mogli prijaviti ispite i ispraviti eventualne greške u sistemu.

Novom sistemu se pristupa preko sljedećeg linka: http://www.eunsa.ba/

Kada se student prvi put prijavi treba da provjeriti svoje lične podatke: Ime i prezime, JMBG, datum i mjesto rođenja i predmete koji su upisani. 

 

VAŽNA NAPOMENA ZA STUDENTE: Studenti trebaju sami odabrati izborne predmete (ukoliko ih imaju) kroz sistem, nakon što se uloguju. Ukoliko ovo ne urade, neće biti u mogućnosti prijaviti ispite iz tih predmeta, profesor ih neće moći ocijeniti, a kroz eUNSA sistem niko drugi im ne može unijeti ocjenu.

 

Napominjemo da Studentska služba više nema administrativnih nadležnosti za vršenje korekcija u eUNSA sistemu kao što je imala u ISSS-u. Studentska služba nema više mogućnost prijavljivanja ispita u ime studenata. Stoga napominjemo studente da blagovremeno prijave svoje ispite koje će polagati jer naknadno otvaranje rokova neće biti moguće.

 

APSOLVENTI - akademske 2023./2024. godine 

Veoma je bitno da apsolventi provjere da li su prijavljeni (upisani) na sve predmete. Ukoliko im nedostaju predmeti iz zimskog semestra koje polažu u ljetnom semestru potrebno je da se jave studentskoj službi da ih upiše na iste u protivnom neće moći pristupiti ispitu. 

U prilogu ovog obavještenja se nalaze korisničke upute za studente, a u slučaju dodatnih pitanja možete kontaktirati studentsku službu.

 

PREUZMI UPUTE ZA STUDENTE OVDJE


Studentska služba

Objavljeno: 29.05.2024