O B A V J E Š T E NJ E O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI

O B A V J E Š T E NJ E O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI


O B A V J E Š T E NJ E

O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI


Korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata mr. EJUB TRAKO, studenta studijskog programa III ciklusa studija – Poljoprivredne nauke, pod naslovom:

«EVALUACIJA I REKLASIFIKACIJA TIPOVA TALA PEDOLOŠKE KARTE BOSNE I HERCEGOVINE KORIŠTENJEM SAVREMENIH METODA NACIONALNE, GENETSKE I SVJETSKE REFERENTNE KLASIFIKACIJE»

i Izvještaja o ocjeni korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije, koji je sačinila

Komisija u sastavu:


1. Dr. Hamdija Čivić, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na oblasti Pedologija, agrohemija i melioracije - predsjednik komisije

2. Dr. Melisa Ljuša, vanredni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na oblasti Pedologija, agrohemija i melioracije – Mentor-član komisije

3. Dr. Mihajlo Marković, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci za oblast Zemljište i voda -član komisije

4. Dr. Mirza Tvica, docent Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na oblasti Pedologija, agrohemija i melioracije - član komisije

5. Dr.Radica Ćosić, vanredni profesor Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru za oblast Pedologija, agroekologija, ekologija i zaštita okoliša- rezervni član.


Korigovana radna verzija doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije bit će dostupni na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, a mogu se pregledati u prostorijama Biblioteke Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu (prizemlje), ulica Zmaja od Bosne 8. svakim radnim danom u periodu od 9 do 15 sati.


Sarajevo, 11.02.2022..godine
Objavljeno: 11.02.2022