PREDSTAVLJEN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST VISOKOG OBRAZOVANJA I NAUKE NA UNIVERZITETU U SARAJEVU

PREDSTAVLJEN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST VISOKOG OBRAZOVANJA I NAUKE NA UNIVERZITETU U SARAJEVU
Od 1. januara 2019. godine plaće uposlenika na Univerzitetu u Sarajevu bit će povećane na osnovu Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu, koji su jučer potpisali gospodin Adem Zolj, premijer Kantona Sarajevo, i prof. dr. Jasmin Velagić, predsjednik Sindikata Univerziteta u Sarajevu.

 
Sadržaj Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu, podrška Vlade Kantona Sarajevo Univerzitetu u Sarajevu te planovi za budućnost predstavljeni su na konferenciji za medije održanoj u utorak 2. oktobra 2018. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu. Konferenciji za medije prisustvovali su prof. dr. Elvir Kazazović, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, gospodin Sifet Kukuruz, pomoćnik ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prorektori Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Jasmin Velagić, predsjednik Sindikata Univerziteta u Sarajevu, te članovi Centralnog odbora Sindikata Univerziteta u Sarajevu.

„Jako sam sretan kao rektor Univerziteta u Sarajevu što su Sindikat i Vlada Kantona Sarajevo vrlo konstruktivnim dijalogom, za kraće od mjesec dana intenzivnog pregovaranja, došli do ovako značajnog dokumenta kojim se rješavaju mnoga do sada neriješena pitanja na Univerzitetu u Sarajevu, poput pitanja plaća uposlenika“, istakao je rektor Škrijelj, te naglasio da se na ovaj način vrlo kvalitetno, u odnosu na proteklih petnaest godina, rješava pitanje plaća nastavnog osoblja. Rektor je također potcrtao da su nastavnici i asistenti Univerziteta u Sarajevu bili potplaćeni posljednjih 15 godina. „Redovni profesor je na većini fakulteta imao plaću 1600 KM, što nije primjereno ni funkciji koju obnaša ni misiji koja mu je povjerena u društvu. Danas to više neće biti tako nakon potpisivanja ovog značajnog dokumenta“, naglasio je rektor Škrijelj, te naveo da se ovim dokumentom rješavaju i pitanja ostalih isplata koje se po Zakonu o radu moraju isplaćivati uposlenicima poput toplog obroka, regresa, otpremnina pri odlasku u mirovinu, a zatim i pitanje napredovanja. „Ovo je jedan jako temeljan dokument i želim da izrazim zahvalnost predstavnicima Sindikata koji su učinili veliki napor i potpuno korektno vodili pregovore sa Vladom. Zahvaljujem i ministru i pomoćniku ministra koji su svojim radom u Ministarstvu za obrazovanje našli adekvatnu dinamiku pregovaranja i napravili sa Sindikatom ovaj dokument. Također zahvalnost izražavam i premijeru i Vladi KS koji su prihvatili dokument, te našli razumijevanje za Univerzitet u Sarajevu i otvorili nam vrata boljeg rada i uspjeha u budućoj integraciji Univerziteta.“

Rektor Škrijelj je podsjetio i na projekte koje je Vlada KS podržala u proteklom periodu i koji su u toku i privode se kraju, a od neprocjenjive su važnosti poput radova na Akademiji scenskih umjetnosti, obnove i revitalizacije bazena na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja, značajne podrške izgradnji univerzitetske biblioteke, jačanja informacionog sistema Univerziteta u Sarajevu, osiguravanja smještaja za Institut za historiju. 

Zadovoljstvo zbog ovog velikog koraka za visoko obrazovanje i Univerzitet u Sarajevu izrazio je i ministar prof. dr. Elvir Kazazović naglasivši da je potpisivanjem Kolektivnog ugovora riješen veliki problem, a to je obezbjeđivanje sigurnosti za sve uposlenike Univerziteta u Sarajevu. Osvrnuvši se na teškoće oko donošenja Zakona o visokom obrazovanju, ministar Kazazović je naveo da će u budućnosti sigurno uslijediti i njegove izmjene, ali da je njegovo donošenje bio preduvjet da se napravi reforma i da Univerzitet u Sarajevu dobije mogućnost da samostalno funkcionira.

Predsjednik Sindikata Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Jasmin Velagić je istakao da je najvažnije što ovim kolektivnim ugovorom prvi put osnivač, Vlada Kantona Sarajevo, preuzima obavezu ne samo finansiranja Univerziteta nego preuzima obavezu i dužnost da se brine o Univerzitetu, o nastavnom procesu, o naučnoistraživačkim aktivnostima. „Na ovaj način se visoko obrazovanje i nauka pozicioniraju u Kantonu Sarajevo i prvi put ove dvije djelatnosti dobivaju ulogu koju zaslužuju u društvu“, istakao je profesor Velagić, te uz zahvalnost Vladi KS i rektoru Univerziteta na podršci u ovom procesu naglasio da ovaj kolektivni ugovor predstavlja rješenje prihvatljivo za sve organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu.

Na konferenciji za medije rektor Škrijelj je predstavio i planove Univerziteta za naredni period koji uključuju završetak započetih izgradnji objekata, kontinuiranu obnovu ljudskih resursa, institucionalnu reakreditaciju Univerziteta, akreditaciju studijskih programa, uvođenje studijskih programa na engleskom jeziku, donošenje Statuta, te usklađivanje pravilnika o radu i pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta sa Kolektivnim ugovorom.
Objavljeno: 09.10.2018