JAVNA ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATKINJE EMINE SIJAHOVIĆ.

JAVNA ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATKINJE EMINE SIJAHOVIĆ.


O B A V J E Š T E NJ E

 

 

Javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje Emine Sijahović. MA, pod naslovom: „EFEKTI PRIMJENE PIROFILITA NA SADRŽAJ I PRISTUPAČNOST ELEMENATA BILJNE ISHRANE I TEŠKIH METALA U SISTEMU TLO-BILJKA U OKVIRU IN SITU I EX SITU METODE REMEDIJACIJE ZEMLJIŠTA“ održat će se u ponedjeljak,06.03.2023. u 12 sati u amfiteatru A2 Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

 


 


Objavljeno: 28.02.2023