KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET U I GODINU I CIKLUSA STUDIJA

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET U I GODINU I CIKLUSA STUDIJA

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

KONKURS ZA UPIS  STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2017/2018.GODINI

Prijave na Konkurs  za upis u prvu godinu I ciklusa studija se podnose od 23. juna do do 10. jula 2017. godine  u  Studentskoj službi Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta (Kampus Univerziteta – Zmaja od Bosne 8) svakim radnim danom od 10:00 -14:00 sati.

KRITERIJI I MJERILA ZA RANGIRANJE KANDIDATA NA RANG LISTAMA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA  STUDIJA NA JEDAN OD  ODSJEKA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITETA U  SARAJEVU

Rangiranje  kandidata i prijem studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija vršit će se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji na osnovu:

-          Općeg uspjeha,

-          Uspjeha iz maternjeg jezika i predmeta značajnih za studij (Hemija i Biologija),

-          Rezultata ostvarenih na takmičenjima iz predmeta relevantnih za studij,

-          Odličnog (5,0) uspjeha iz svih nastavnih predmeta i primjernog vladanja u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja.

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet u Sarajevu u akademskoj 2017/2018 godini prima ukupno na I ciklus studija slijedeći broj kandidata:

 

Odsjek/studijski program

REDOVNI

STUDIJ

REDOVNI

SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ

VANREDNI STUDIJ

STRANI DRŽAVLJANI

UKUPNO

1.

BILJNA PROIZVODNJA*

35

30

15

5

85

2.

ZOOTEHNIKA

25

10

5

3

43

3.

EKONOMIKA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE

15

10

5

1

31

4.

PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

25

10

5

1

41

 

UKUPNO:

100

60

30

10

200

*Pri odabiru  odsjeka Biljna proizvodnja, ukupna kvota za sve kategorije  studija se dijeli na studijski program Ratarstvo i povrtlarstvo i studijski program Voćarstvo i vinogradarstvo pri čemu student sam bira željeni studijski program do popunjavanja kvote.

 

 

POTREBNA  DOKUMENTACIJA

1.      Zahtjev za upis (preuzima se na šalteru Studentske  službe)

2.      Originalna svjedočanstva iz srednje škole završene u BIH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuće nostrificirane  dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u BIH (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije, prilažu se, prevedeni i od sudskog tumača ovjereni dokumenti),

3.      Originalna diploma o završenoj srednjoj školi,

4.      Izvod iz  matične knjige rođenih,

5.      Uvjerenje o državljanstvu,

6.      Drugi dokumenti relevantni za utvrđivanje broja bodova po kriterijima

NAPOMENA: Sve potrebne dokumente kopirati i ovjeriti za vlastite potrebe jer se nakon prijave na KONKURS neće moći podizati na revers.

Više informacija  o upisu – kontakt telefon studentske službe 033/225-727, lokal 107, a kompletan konkurs Univerziteta u Sarajevu možete preuzeti  OVDJE.

 

Sarajevo, 22. 6. 2017. godine            

Objavljeno: 20.01.2018