PRIPREMNA NASTAVA ZA KANDIDATE KOJI POLAŽU PRIJEMNI ISPIT NA FARMACEUTSKOM FAKULTETU ZA AKADEMSKU 2019/2020 GODINU.

PRIPREMNA NASTAVA ZA KANDIDATE KOJI POLAŽU PRIJEMNI ISPIT NA FARMACEUTSKOM FAKULTETU ZA AKADEMSKU 2019/2020 GODINU.
OBAVIJEST

 
 
U TERMINIMA:

-          UTORAK, 28.5.2019, 14.00-18.00,
-          ČETVRTAK, 30.5.2019, 10.00-14.00,
-          ČETVRTAK, , 6.6.2019, 10.00-14.00
 
U AMFITEATRU A1 ODRŽAT ĆE SE PRIPREMNA NASTAVA ZA KANDIDATE KOJI POLAŽU PRIJEMNI ISPIT NA FARMACEUTSKOM FAKULTETU ZA AKADEMSKU 2019/2020 GODINU.


 

Objavljeno: 21.05.2019