II UPISNI ROK

II UPISNI ROK
Obavještavaju se kandidati zainteresovani za upis na Poljoprivredno-prehrambeni fakultet da će drugi upisni rok biti objavljen na web stranici fakulteta nakon okončanja upisa kandidata primljenih u prvom upisnom terminu

Objavljeno: 11.09.2018