OBILJEŽENA 77. GODIŠNJICA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

OBILJEŽENA 77. GODIŠNJICA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA


Dana 21. marta 2017. godine svečano je obilježena 77. godišnjica postojanja i rada Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Uredbom Vlade Kraljevine Jugoslavije 21. marta 1940 godine osnovan je Poljoprivredno-šumarski fakultet u Sarajevu pa današnji Poljoprivredno-prehrambeni fakultet s ponosom nosi epitet najstarije svjetovne visokoškolske institucije u Bosni i Hercegovini. 

Obilježavanje 77. godišnjice Fakulteta bila je prilika za predstavljanje njegovog rada i dostignuća sa posebnim osvrtom na  prethodnih sedam godina, odnosno na period od svečanog obilježavanja jubilarnih 70 godina postojanja Fakulteta. Bila je to prilika da se ukaže na ono što su bogatstva i ponosi Fakulteta, ali i sve ono čime je Fakultet  dao doprinos razvoju društva u našoj zemlji. Istaknuto je da su za unapređenje i modernizaciju poljoprivrede i proizvodnje hrane u Bosni i Hercegovini neophodni znanje, rad i motivacija, te da se u ostvarivanju ovih ciljeva i u budućnosti računa sa doprinosom naučnika, nastavnika i studenata Fakulteta

Tokom svečanog obilježavanje godišnjice premijerno je prikazan promotivni film o Fakultetu, a održana je i osnivačka skupština Alumni asocijacije Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta.

Svečanoj manifestaciji prisustvovali su ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Federacije BiH, prorektorese Univerziteta u Sarajevu za nastavu i međunarodnu saradnju, direktor Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, prehrani i ruralnom razvoju BiH, direktor Agencije za hranu BiH, dekani Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta Josip Juraj Štrosmajer iz Osijeka, Agronomskog fakulteta Sveučilišta iz Zagreba, prodekanesa za područje agronomije Biotehničkog fakulteta Univerziteta Ljubljana, dekani Šumarskog, Medicinskog, Farmaceutskog, Prirodno-matematičkog, Veterinarskog i Pedagoškog fakulteta, direktor Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu, ali i mnogobrojni gosti, profesori, umirovljenici, saradnici, dragi studenti i prijatelji Fakulteta iz zemlje i inostranstva. 

U okviru svečanog obilježavanja godišnjice dodijeljene su zahvalnice zaslužnim institucijama i firmama koje su u posljednjih sedam godina pomogle u realizaciji i aktivnostima Fakulteta te priznanja i skromne novčane nagrade najboljim studentima. Zahvalnice su dodijeljene: Agromax d.o.o. Bugojno, AS Group d.o.o. Sarajevo, Bimal d.d. Brčko, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Ured za koordinaciju projekata – PCU Sarajevo, Fabrika duhana Sarajevo d.d., Federalni zavod za agropedologiju Sarajevo, Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo, KJP Poljoprivredno dobro Butmir d.o.o. Sarajevo-Ilidža, Milkos  d.d.  Sarajevo i Općina Ilidža. Ispred dobitnika zahvalnica skupu se obratio načelik Općine Ilidža Prof. Dr Senaid Memić. Dekan Fakulteta je uručio nagrade i priznanja slijedećim studentima prvog i drugog ciklusa studija: Aida Softić, Muamer Pekmez, Ajla Topuz, Anela Pišmo, Anida Bećirhodžić, Nudžejma Jamaković, Almira Konjić  i  Senada Joldić . 

U sklopu proslave  godišnjice predstavljena je i izdavačka djelatnost nastavnika i saradnika Fakulteta u zadnjih sedam godina. Još jednom je potvrđeno da se vrijednosti Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta ne očituju samo u tradiciji i kvalitetu nastavnog i naučno-istraživačkog rada kroz ovih 77 godina postojanja, nego i u članovima ovog kolektiva, uključujući i tri akademika nauka, koji su tokom 77 godina postojanja Fakulteta na njemu ostavili neizbrisive profesionalne i personalne biljege. 

U ime rukovodstva i svih uposlenika Fakulteta svima se zahvaljujemo na dolasku i učešću u obilježavanju 77. godišnjice Fakulteta, a uposlenicima i studentima upućujemo čestitke u povodu Dana Fakulteta i želimo uspješan budući rad.

<<< GALERIJA SLIKA >>>

Objavljeno: 20.01.2018