TERENSKA NASTAVA IZ PREDMETA PEDOLOGIJA ZA STUDENTE BILJNE PROIZVODNJE I OPĆA PEDOLOGIJE

TERENSKA NASTAVA IZ PREDMETA PEDOLOGIJA ZA STUDENTE BILJNE PROIZVODNJE I OPĆA PEDOLOGIJE

Terenska nastava iz predmeta Pedologija za studente Biljne proizvodnje i Opća pedologije za studente master studijskog programa Održivo upravljanje zemljištem i ruralnim prostorom realizovana je 29.05.2019. godine. Terenska nastava imala je za cilj da se studenti upoznaju sa prirodom nastanka tla na različitim geološkim supstratima koji pripadaju skupinama magmatskih, metamorfnih i sedimentnih stijena, pedogenetskim faktorima i procesima koji su uticali na formiranje pojedinih tipova tala, s ciljem prepoznavanja i što boljeg razumijevanja njihovog potencijala za poljoprivrednu proizvodnju i funkcije u ekosistemu.
Studenti su u pratnji predmetnog nastavnika prof. Hamida Čustovića i Doc. Melise Ljuša obišli područje Tarčina, Konjica, Jablanice, Jasenjana, Željuše i Gubavice, pri čemu je analizirano šest tipova tala i njihovih varijateta, te uticaj pedogenetskih faktora i procesa na njihov nastanak. Za studente našeg fakulteta ova terenska nastava je veoma važno iskustvo za sticanje praktičnih znanja iz oblasti zemljišta, ali i prilika da se upoznaju sa ljepotama južnog dijela naše domovine. 

Prof. Dr Hamid Čustović

Doc. Dr Melisa LjušaObjavljeno: 06.06.2019