KONAČNE RANG LISTE KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU II CIKLUSA STUDIJA (I UPISNI ROK)
STUDIJSKA 2021/2022. GODINA

KONAČNE RANG LISTE KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU II CIKLUSA STUDIJA (I UPISNI ROK)
STUDIJSKA 2021/2022. GODINA


REDOVNI STUDENTI - AP, EA, FITOMEDICINA, KKHIP, OSPH, POVRTLARSTVO, PTAP, PTBP, UP, VOĆARSTVO
      PREUZMI

VANREDNI STUDENTI - AP, EA, FITOMEDICINA, KKHIP, OSPH, POVRTLARSTVO, PTAP, PTBP, UP, VOĆARSTVO
    PREUZMI


                                                                              


Objavljeno: 12.10.2021