NA NAŠEM FAKULTETU ODRŽANA ERASMUS+ STEPS RADIONICA U PERIODU 11. - 13.12.2019. GODINE

NA NAŠEM FAKULTETU ODRŽANA ERASMUS+ STEPS RADIONICA U PERIODU 11. - 13.12.2019. GODINE


Na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u periodu 11. - 13. 12.2019. godine  održana je radionica Erasmus+ projekta STEPS - Master studij iz oblasti "Održivi sistemi proizvodnje hrane". 11 partnerskih institucija iz Zapadnog Balkana (Bosna i Hercegovina, Albanija i Kosovo) i EU (Grčka, Češka Republika i Rumunija) intenzivno su radili na razvijanju novog master studija koji bi trebao biti u ponudi u novoj akademskoj 2020/2021. godini. 

Spomenute aktivnosti odnosile su se na Radni paket 2 i razvijane master programa kroz definisanje i strukturu obaveznih i izbornih predmeta u okviru dva stuba: 1. stub - Injžinjering u prehrambenoj industriji, kvalitet i sigurnost hrane i 2. stub - Upravljanje sistemima proizvodnje hrane.

Osim ovoga, analiziran je rad na ostalim radnim paketima, dostignuti nivo nabavke opreme te plan aktivnosti u narednom periodu. Učesnici radionice  obavili su i  posjetu renomiranoj kompaniji iz oblasti mlinsko - pekarske industrije - KLAS dd Sarajevo.

Također, tokom rada radionice prof. dr Emir Džomba predstavio je Interreg Mediterranean projekt RE-LIVE WASTE - Poboljšanje inovacijskih kapaciteta privatnih i javnih aktera za održivo i profitabilno recikliranje stočnog otpada, čime su otvorene mogućnosti saradnje sa STEPS projektom.   

Objavljeno: 19.12.2019