OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE - Mr Dinko Bećirspahić

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE - Mr Dinko Bećirspahić
Mr. Dinko Bećirspahić, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom: «EVALUACIJA AUTOHTONIH GENOTIPOVA ORAHA (Juglans regia L.) U BOSNI I HERCEGOVINI», dana 08. 10. 2018. godine sa početkom u 14 sati na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne br. 8. Pristup odbrani je slobodan.


Objavljeno: 04.10.2018