Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu je partner u VETERANS projektu

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu je partner u VETERANS projektu


VETERANS projekat (A VET Education Program for Energy and Environment Capacities development in the Western Balkans Entrepreneur Learners) ima za cilj jačanje kapaciteta korisnika i ciljne populacije i to kroz razvoj potrebnih vještina, razmjenu internacionalne dobre prakse, saradnju između različitih institucija u polju obrazovanja VET (vocational education and training) i osposobljavanja u polju zelene energije, energetkse efikasnosti i poduzetništva.

Prvi sastanak je održan u Solunu, Grčkoj, gdje je detaljno predstavljen plan rada kao i očekivani rezultati, a samo neki od važnijih uključuju:

•uspostavu veze između partnerskih institucija (multilateralno partnerstvo) kroz saradnju, zajedničke inicijative, protok znanja i ideja;

•detaljno istražiti trenutnu situaciju strukovnog obrazovanja (VET) u zemljama WB i mapirati potrebe (State-of-the-art Report), pregledno istraživanje i terenska istraživanja neophodna za kritički osvrt fokusa projekta;

•razvoj atraktivnog i inovativnog VET obrazovnog programa orijentiran na budućnost za WB VET trenere, kao dio napora razvoja strukovnog obrazovanja u zemljama Zapadnog Balkana. VETERANS obrazovni program će se sastojati od nastavnog plana i programa i Vodiča aktivnosti za VET trenere, baze najboljih praksi zelenih vještina učenika i EU poduzetnika; Obrazovni program će uključivati inovativne metode i tehnike obuke (usmjerene na učenika, temeljene na stvarnim problemima, temeljene na problemima u polju energije, itd.) i digitalna okruženja za učenje (VETERANS eLearning platforma).

U implementaciji projektnih aktivnosti učestvuju Idiotiki Kefalaiouchiki Etaireia Anax Energeiaki (ANAX) (Grčka); Evropaiko Kentro Koinonikon Epistimon, Politismou Kai Athlitismou (EQUALINE) (Grčka); Kolegji Universum O.P (UC) (Kosovo); Economic Intelligence Center (EIC) (Albanija); Univerzitet u Sarajevu (UNSA); Centar za podršku lokalnog i regionalnog razvoja CEP (CeP) (Crna Gora); Institoyto Koinonikis Kainotomias Kai Synoxis (Fifty-Fifty) (Grčka); Colegiul Tehnic Constantin Brancusi Petrila (CTCB) (Rumunija). Period implementacije projekta je dvije godine, a ukupna vrijednost projekta je 378 094 EUR. Objavljeno: 22.05.2024