OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I CIKLUSA STUDIJA II GODINE IZ MODULA STANDARDIZACIJA I KONTROLA KVALITETA PREHRAMBENIH PROIZVODA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I CIKLUSA STUDIJA II GODINE IZ MODULA STANDARDIZACIJA I KONTROLA KVALITETA PREHRAMBENIH PROIZVODA

U četvrtak 20.12.2018. godine neće biti održana predavanja iz modula Standardizacija i kontrola kvaliteta prehrambenih proizvoda.
Nadokanda će biti realizovana u toku semestra  u dogovoru sa studentima.
                                                                                                    

Predmetni nastavnik
Objavljeno: 18.12.2018