OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I CIKLUSA STUDIJA (PREDMET MATEMATIKA)

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I CIKLUSA STUDIJA (PREDMET MATEMATIKA)


OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI I CIKLUSA I SEMESTRA STUDIJA SVIH ODSJEKA

DA SE ODGADJAJU PREDAVANJA IZ PREDMETA MATEMATIKA U TERMINIMA PREDVIDJENIM VAŽEĆIM RASPOREDOM, ZBOG SLUŽBENOG ODSUSTVA PREDMETNOG NASTAVNIKA.

 

 

NAPOMENA:

- O TERMINU NADOKNADE BIT ĆETE BLAGOVREMENO OBAVJEŠTENI

  NA STRANICI FAKULTETA I NA OGLASNOJ PLOČI FAKULTETA.

 


  PREDMETNI NASTAVNIKObjavljeno: 05.11.2019