OBAVJEŠTENJE ZA MASTER STUDENTE

OBAVJEŠTENJE ZA MASTER STUDENTE

 
U SRIJEDU, 17.10.2018. GODINE NEĆE BITI ODRŽANA PREDAVANJA IZ MODULA OSNOVE GEOGRAFSKOG INFORMACIONOG SISTEMA.
 
Predmetni nastavnik:
Doc. Dr Melisa Ljuša

Objavljeno: 15.10.2018