U SKLOPU ERASMUS+ PROJEKTA HARISA (HARMONIZATION AND INNOVATION IN PHD STUDY PROGRAMS FOR PLANT HEALTH IN SUSTAINABLE AGRICULTURE) U PERIODU OD 28.3 DO 31.3.2022. GODINE ODRŽAN JE SASTANAK U ALBANIJI, DURRES.

U SKLOPU ERASMUS+ PROJEKTA HARISA (HARMONIZATION AND INNOVATION IN PHD STUDY PROGRAMS FOR PLANT HEALTH IN SUSTAINABLE AGRICULTURE) U PERIODU OD 28.3 DO 31.3.2022. GODINE ODRŽAN JE SASTANAK U ALBANIJI, DURRES.


HarISA projekt ima za cilj pružiti podršku modernizaciji i internacionalizaciji visokog obrazovanja u oblasti zaštite bilja i doprinijeti saradnji između Evropske unije i zemalja zapadnog Balkana u provođenju EU politika kad je u pitanju zaštita bilja.

Univerzitet u Sarajevu, odnosno Poljoprivredno-prehrambeni fakultet u realizaciji ovog projekta učestvuje kao jedan od 11 partnera iz 8 zemalja svijeta (Hrvatska, Italija, Bugarska, Grčka, Albanija, Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora).

Sastanku u Albaniji su prisustvovali i predstavnici projektnog Tima sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta UNSA sa ciljem postizanja dogovora oko kreiranja i razvoja silabusa, studentskih mobilnosti, međulaboratorijske saradnje, kao i priprema za završnu konferenciju. 

https://harisa.site123.me/

https://www.facebook.com/harisa.project/Objavljeno: 18.04.2022