UNIVERZITET U SARAJEVU PROMOVIRAO 38 DOKTORA NAUKA

UNIVERZITET U SARAJEVU PROMOVIRAO 38 DOKTORA NAUKA


Svečana promocija doktora nauka Univerziteta u Sarajevu upriličena je u četvrtak 25. juna 2020. godine u Narodnom pozorištu Sarajevo, uz pridržavanje epidemioloških mjera.


Prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prorektori Univerziteta u Sarajevu i dekani fakultetâ promovirali su 38 kandidata i kandidatkinja na čast doktora nauka iz oblasti koje pripadaju grupacijama tehničkih, humanističkih, društvenih, medicinskih, prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka.


„Danas promoviramo 38 kandidatkinja i kandidata koji ne samo da su nosioci naučne misli nego predstavljaju najznačajniji potencijal za razvoj našeg društva“, poručio je rektor Škrijelj, te naglasio: „I svijet i naše neposredno okruženje nastavljaju se mijenjati brzinom bez presedana, što je razvoj koji sa sobom nosi izuzetne rizike, ali i značajne mogućnosti. Iskustvo života u današnjem trenutku po ko zna koji put naglašava da su kompetencije ljudi, njihova znanja i vještine važnije od njihovog porijekla, etničke, vjerske, rasne, spolne i socijalne pripadnosti. Naši doktori nauka temelj su konkurentnosti naše države i imaju posebnu ulogu u procesu osmišljavanja naše budućnosti. U vremenu koje je pred nama ovo je jedna od temeljnih životnih spoznaja koju ćemo zajedno širiti, budući da našem društvu tek predstoji napor na stvaranju istinski povoljnih uslova za razvoj nauke i naučnoistraživačkog rada.“


Uz čestitke kandidatima i kandidatkinjama na dosadašnjim uspjesima, rektor Škrijelj je poručio: „Sada kada ste ušli na velika vrata u svijet nauke, znajte da ste postali i svojevrsni ambasadori Univerziteta u Sarajevu koji će svojim kompetencijama biti naša najbolja referenca na koju će se mnogi pozivati.“


Stremeći ka društvu znanja, Univerzitet u Sarajevu je promovirao: osam kandidata na čast doktora tehničkih nauka, po četiri kandidata na čast doktora medicinskih i islamskih nauka, tri kandidata na čast doktora ekonomskih nauka, po dva kandidata na čast doktora društvenih, lingvističkih, političkih, odgojnih, prehrambeno-tehnoloških i veterinarskih nauka, te po jednog kandidata na čast doktora književnohistorijskih, komunikoloških, socioloških, poljoprivrednih i upravnih nauka, doktora nauka u oblasti sporta i tjelesnog odgoja i doktora nauka socijalnog rada.


U ime promoviranih doktora nauka Univerziteta u Sarajevu obratila se Amela Kreho, doktor političkih nauka, naglasivši da je generacija doktoranata danas promoviranih na čast doktora nauka Univerziteta u Sarajevu dokaz i garant uspjeha.


„Ponosni smo, jer smo uspjeli doseći stepenicu procesa rezerviranu za one koji ne odustaju. Svečarski čin promocije priznanje je dugogodišnjeg napornog, predanog i odgovornog rada, odricanja i istrajnosti u ličnoj misiji da doprinesemo produbljivanju, proširivanju, pouzdanosti i primjenjivosti naučnih saznanja. Ponosni smo, jer smo – u značajnoj mjeri – uspjeli uprkos a ne zahvaljujući okolnostima. Iako sistem vrijednosti društva obezvređuje učenje i učenost, stremljenje kontinuiranom obrazovanju i usavršavanju ostalo je naše životno opredjeljenje“, istakla je dr. Amela Kreho, te dodala: „Ponosni smo, jer smo odbili biti posmatrač svijeta u kojem živimo i odabrali biti aktivni učesnik u njemu. Znanje je moć i odlučni smo koristiti ga odgovorno, savjesno i u službi napretka. Ponosni smo, jer smo doktori nauka Univerziteta u Sarajevu!“

 


Objavljeno: 26.06.2020