Prilika za studente – podrška istraživanju grupe studenata iz Francuske na temu geografskih indikacija i agroekoloških praksi na području Livna i okolice (trajanje april-september 2024. godine)

Prilika za studente – podrška istraživanju grupe studenata iz Francuske na temu geografskih indikacija i agroekoloških praksi na području Livna i okolice (trajanje april-september 2024. godine)


Poštovane kolegice i kolege,

Grupa istraživača iz Francuske će provoditi istraživanje na području Livna i okolice, istraživanje je usmjereno na geografske indikacije i agroekološke prakse. Timu je potrebna podrška za vrijeme trajanja istraživanja (april-septembar 2024. godine) u smislu učešća na terenskim posjetama, prevođenju i komunikaciji sa akterima.

Troškovi prevoza, smještaja i stipendija će biti osigurana od strane partnera iz Francuske.

Zainteresirani studenti također mogu raditi istraživanje u ovom polju.

Za više informacija kontaktirati Alena Mujčinovića (a.mujcinovic@ppf.unsa.ba) . Rok za prijavu je 10.3.2024. godine, maksimalno dva studenta mogu biti angažovana za navedene aktivnosti.

U prilogu je dostavljen plan istraživanja istraživača iz Francuske.


Prilog možete preuzeti ovdje
Objavljeno: 29.02.2024