MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BiH RASPISALO KONKURS „PROGRAMI ZA PRIPREMU PROJEKATA I POTENCIJALNIH KANDIDATA ZA SREDSTVA IZ FONDA H2020“

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BiH RASPISALO KONKURS „PROGRAMI ZA PRIPREMU PROJEKATA I POTENCIJALNIH KANDIDATA ZA SREDSTVA IZ FONDA H2020“

J A V N I  K O N K U R S

za dodjelu sredstava iz granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2017. godinu 

PREUZMI

Objavljeno: 20.01.2018