ASPPF na HUB University Fair-u

ASPPF na HUB University Fair-u

U svrhu promocije upisa na Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Asocijacija studenata Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta predstavila je mogućnosti i prilike studiranja na matičnom Fakultetu.

Aktivni članovi ASPPF u pratnji doc. dr. Munevere Begić i doc. dr. Emine Sijahović predstavili su fakultet, studijske programe, uslove upisa, mogućnosti učešća na projektima, studijskim posjetama, mobilnosti studenata i prilika koje nudi Poljoprivredno-prehrambeni fakultet.

Rukovodstvo i članovi Asocijacije studenta Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta predstavili su rad Asocijacije, provedene projekte i aktivnosti, kao i prilike koje se pružaju mladima. 

Kroz praktične primjere proizvoda koji su produkt uloženog truda na vježbama, studenti su predstavili važnost poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u svakodnevnom životu mladih srednjoškolaca, te bitnost njihovog proučavanja.

@hubhomework čestitamo na odličnoj organizaciji, te se zahvaljujemo na pozivu i iskazanoj mogućnosti promocije Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta. Objavljeno: 29.04.2024