SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA I FAKULTETA AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK

SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA I FAKULTETA AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK

U četvrtak, 13. 7. 2023. godine je u Osijeku potpisan Sporazum o saradnji između Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Fakulteta  agrobiotehničkih znanosti Osijek. 

 

Sporazumom je omogućena akademska saradnja na svim nivoima, uključujući zajedničke naučno-istraživačke i razvojno-stručne projekte, kao i razmjenu nastavnog osoblja i studenata. 

Potpisivanje sporazuma predstavlja nastavak dugogodišnje saradnje između ove dvije institucije s ciljem poboljšanja poljoprivrednog i prehrambenog sektora.

Dekani prof.dr Krunoslav Zmaić i prof.dr Muhamed Brka su potpisali sporazum o akademskoj saradnji između Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek i Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
Objavljeno: 13.07.2023