OMBUDSMENKA DR. JASMINKA DŽUMHUR ODRŽALA SASTANAK SA DEKANOM POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

OMBUDSMENKA DR. JASMINKA DŽUMHUR ODRŽALA SASTANAK SA DEKANOM POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU
Danas je u Posjeti Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu bila obdusmenka Dr. Jasminka Džumhur. U prijatnoj i prijateljskoj atmosferi dekan fakulteta Prof. dr. Muhamed Brka sa saradnicim prodekanom za nastavu Prof. dr. Lutvija Karić, sekretarom fakulteta gospođom Fatima Tiro-Čindrak i šefom pravne službe gospodin Nedžad Ražanica ugostio je obdusmenku Dr. Jasminka Džumhur.
 
Tokom razgovora Dr. Jasminka Džumhur je informisana o aktivnostima fakulteta kao i aktivnostima po pitanju rada pravne službe a posebno o aktivnostima na slobodi pristupa informacijama i transparentnosti Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta.
 
Dr. Jasminka Džumhur je sa svoje strane dala korisne savjete pravnoj službi Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta.

Objavljeno: 23.10.2018